Archiwa tagu: działka rolna

Grunty i działki – najdroższe pod nieruchomości komercyjne

Działki inwestycyjne pod zabudowę komercyjną i wielorodzinną to najdroższe grunty w Polsce. Najwyższe wyceny uzyskują w dużych miastach. Tu też najdroższe są działki pod budowę domu. Jeśli chodzi o grunty rolne – po wejściu w życie nowych przepisów na tym rynku trwa stagnacja. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Działka rekreacyjna na wiosnę – WGN przegląda ceny i oferty

Około 100 – 150 tysięcy złotych – to standardowe ceny za kilkusetmetrowe działki rekreacyjne atrakcyjnie położone. Do najdroższych lokalizacji należą Mazury, wybrzeże bałtyckie, puszcze. Nieco taniej jest natomiast w górach. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Scalanie gruntów rolnych – UE daje pieniądze

Powiat  jędrzejowski planuje wykorzystanie niemal 27 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Właściciel gruntu rolnego i bank wspólnie ustalą wartość nieruchomości – Senat poparł nowelizację

Senat uzyskał jednomyślne poparcie wobec nowelizacji ustawy o obrocie ziemią rolną. Temat dotykał bardzo ważnej kwestii, mianowicie kredytów hipotecznych, których banki nie chciały udzielać na nieruchomości rolne. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Nieruchomości nabywane przez cudzoziemców – ile ich jest?

MSWiA corocznie opracowuje raport odnośnie ilości nieruchomości nabywanych przez cudzoziemców. Ile ich było, a ile jest obecnie? Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Grunty rolne coraz bardziej w cenie

Międzynarodowa firma doradcza Savills opublikowała raport Global Farmland Index. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Nowa ustawa negatywnie odbija się na rynku gruntów

Rynek gruntów rolnych przeżywa ostatnio spore zawirowania. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Tereny inwestycyjne: czy nowa ustawa wpłynie na wysokość cen ofertowych gruntów rolnych?

W ostatnim czasie głośno było o segmencie gruntów rolnych. Zmieniły się warunki nabywania tego rodzaju nieruchomości, co stanowi bardzo poważną zmianę. Część inwestorów, którzy nie spełniają nowych wymogów, została odcięta od nieruchomości rolnych. Wstrzymano też sprzedaż gruntów należących do Skarbu Państwa. Jak ta sytuacja odbije się na cenach za grunty rolne? Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Zasiedzenie służebności do gruntu – bez uregulowania sytuacji spodziewaj się dużej kary

Zasiedzenia służebności nie należy bagatelizować. W przeciwnym wypadku możesz stracić swoją własność. Jeśli zatem zauważysz, że nieuprawniona osoba korzysta z Twojego gruntu, czym prędzej ustal, czy nieruchomość jest obciążona służebnością oraz czy podlega zasiedzeniu. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Siedlisko – dom na gruncie rolnym

Rolnicy mają możliwość korzystania z zabudowy siedliskowej. Jest to bowiem związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Na siedlisko mogą składać się nie tylko budynki gospodarcze, ale również budynek mieszkalny. Budynki muszą zostać wzniesione zgodnie z warunkami zabudowy.

Print Friendly, PDF & Email

Parapodatek od reklamy na działce

Jeśli na  działce stoi tablica reklamowa gmina na mocy nowych przepisów będzie mogła pobierać od 11 września 2015 roku tzw. opłatę reklamową.

Nowe przepisy dają gminie prawo podjęcia uchwały o warunkach sytuowania obiektów reklamowych. Na mocy tej uchwały gmina ma prawo pobierania opłaty reklamowej od umieszczonych tablic  lub urządzeń reklamowych.

Print Friendly, PDF & Email

Mija termin składania wniosków o dopłatę

15 czerwca mija termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych w pełnej wysokości.

Osoby, które złożą wnioski po 15 czerwca, ale nie później niż do 10 lipca będą miały obniżone dopłaty o 1% za każdy dzień opóźnienia.

Wnioski złożone po 10 lipca nie zostaną rozpatrywane.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Warunki zakupu gruntu w Hiszpanii

W Hiszpanii grunty może kupić jedynie rolnik, który jest zameldowany w jednostce administracyjnej, gdzie ziemię wystawiono na sprzedaż.

Pierwszeństwo w zakupie mają gospodarstwa rodzinne. W Hiszpanii nie może dojść do transakcji sprzedaży gruntów, jeżeli gospodarstwo byłoby później podzielone na mniejsze działki.

Print Friendly, PDF & Email

Czy łatwo kupić działkę rolną w Danii?

Cudzoziemiec, który chce nabyć pole o powierzchni większej niż 30 ha,  po pół roku od zakupu musi osiedlić się na terytorium Danii. Dodatkowo nie może posiadać innych pól uprawnych za granicą. Powinien osobiście zarządzać nabytą ziemią i mieć odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez  Ministerstwo Rolnictwa Danii.

Print Friendly, PDF & Email

Odrolnienie działki nie takie proste

Działki rolne cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na atrakcyjną cenę.

Działka rolna jest często połowę tańsza od budowlanej.

Przekształcenie gruntu jest czasochłonne.  W pierwszej kolejności należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania, sprawa przekształcenia się komplikuje, ponieważ nie wiemy,  jakie w przyszłości będzie przeznaczenie działki.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego trzeba złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Print Friendly, PDF & Email

Nie każdy może budować siedlisko

Budowa siedliska jest możliwa na gruntach rolnych bez konieczności odrolnienia działki.

Siedlisko może wybudować tylko rolnik. Rolnikiem jest osoba, która przez minimum 5 lat prowadziła lub pracowała w gospodarstwie rolnym lub która ma chociażby zasadnicze wykształcenie rolnicze i która dysponuje gruntem rolnym w formie własności, wieczystego użytkowania czy dzierżawy.

Za gospodarstwo rolne uznaje się teren o powierzchni minimum 1 ha użytków rolnych.

Jeżeli osoba, która nie jest rolnikiem kupuje siedlisko z istniejącą już zabudową siedliskową, może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na przebudowę.

Print Friendly, PDF & Email

Oświetlenie placu budowy

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny określa teren budowy jako stanowisko pracy.

Plac budowy i znajdujące się na nim tymczasowe obiekty budowlane i istniejące drogi komunikacyjne powinny mieć dostęp do naturalnego światła dziennego.

W przypadku, gdy prace wykonywane są w porze wieczornej lub nocnej, teren budowy należy dodatkowo oświetlić światłem sztucznym.

Przenośne źródła światła,  mogą być stosowane tylko wtedy, gdy ich używanie nie zagraża porażeniem prądem.

Oświetlenie nie może powodować wydłużonych cieni, olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru sygnałów, co mogłoby stworzyć zagrożenie wypadkami na terenie budowy.

Print Friendly, PDF & Email

Sprawdź stan prawny działki przed zakupem

Przed zakupem działki budowlanej należy koniecznie sprawdzić jej stan prawny.

Przeznaczenie działki,  możliwość zabudowy, plany sąsiednich nieruchomości to bardzo ważne informacje.

Działkę powinniśmy wybrać zanim kupimy projekt domu.

Znając parametry działki, łatwiej nam będzie dobrać odpowiedni projekt.

Sprawdzenie informacji przed zakupem zabezpieczy nas przed nieudaną transakcją oraz rozczarowaniem.

Print Friendly, PDF & Email

Sposób na działkę bez dostępu do drogi publicznej

Z uchwały Sądu Najwyższego wynika, iż droga konieczna może przechodzić przez sąsiednie nieruchomości. Dotyczy to również sytuacji,  gdy konieczne jest dokonanie rozbiórki postawionych tam budynków.

Sytuacja taka ma miejsce, jeśli nieruchomość otoczona jest ze wszystkich stron przez inne prywatne nieruchomości i nie ma  dostępu działki do drogi publicznej.  Właściciel  działki w takiej sytuacji ma prawo zwrócić się do sądu o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

 

Print Friendly, PDF & Email

Większe zainteresowanie gruntami polskimi wśród cudzoziemców

Od maja 2016 roku cudzoziemcy nie będą musieli uzyskiwać zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,  aby zakupić nieruchomość w Polsce.  Do osób, które inwestują w grunty rolne, dołączą obywatele innych państw, którzy szczególnie zainteresowani będą zakupem ziem na terenie całego kraju. Polskie stawki, pomimo wzrostu cen w ostatnich latach nadal są jednymi z najniższych w Europie, co podwyższa atrakcyjność ziemi i stanowi konkurencyjną ofertę dla cudzoziemców, którzy nie będą już ograniczeni barierami prawnymi.

Print Friendly, PDF & Email

Ziemia rolna, nadal wysokie wzrosty cen ziemi rolnej, zwłaszcza pod inwestycje

Jak podaje GUS, ceny ziemi w Polsce w drugim kwartale tego roku wzrosły o 2 tys. zł za hektar. Wg PKO BP na ten moment przeciętna cena hektara gruntu rolnego w obrocie prywatnym wynosi ponad 32 tys. zł. Niektórzy analitycy rynku są zdania, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej ceny gruntów rolnych poszły w górę nawet o ponad 400 proc.

Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Strefy Ekonomiczne – tu ziemia pod inwestycje jest droższa

Tereny pod inwestycje przemysłowe coraz bardziej przyciągają inwestorów. Widać wzmożone zainteresowanie terenami pod aktywizację gospodarczą. Najpopularniejsze są grunty znajdujące się w pobliżu dużych miast i dobrze z nimi skomunikowane. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Jak się pozbyć niechcianego drzewa, czyli o legalnej wycince

ID-100178522Na naszej działce rośnie drzewo, które nijak nie komponuje nam się z ogrodem lub nieruchomością, albo po prostu przysłania piękne widoki. Wpadamy na prosty pomysł – skoro drzewo nam nie pasuje, to po prostu je wytniemy. Niestety, nie tak prędko… Pomimo, że drzewo rośnie na naszej działce, musimy usunąć je z naszej posesji w sposób legalny, tj. zgodny z obowiązującym prawem.

Nie zastosowanie się do przepisów prawa regulujących wycinkę drzew może podlegać karze finansowej. I to nie małej, gdyż wynoszącej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli więc chcemy uniknąć wysokiej kary, musimy zastosować się do ustawy.

Art. 83, pkt 4 Ustawy o ochronie przyrody jasno przedstawia, co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Co istotne, wymóg ten nie dotyczy drzew oraz krzewów owocowych (na obszarach, które nie są objęte ochroną krajobrazową), rosnących na plantacjach, usuwanych na podstawie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz lotniczego, a także utrzymania urządzeń melioracji wodnych, jak również krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat.
W przypadku drzew, bez zgody możemy wyciąć te, które zasadziliśmy na naszej działce nie wcześniej, niż 5 lat wstecz. Wcześniej zasadzonych drzew nie wolno ani przenosić, ani ścinać, i w tej sytuacji wymagane jest uzyskanie zgody.

Opłaty za wycinkę drzewa naliczane są przez organ, który wydaje zezwolenie. Ustawa określa wyłącznie cenę maksymalną, która uzależniona jest od obwodu pnia (pomiaru dokonuje się na wysokości 130 cm). Ceny te przedstawiają się następująco (art. 85 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):

– 270 złotych – przy obwodzie do 25 cm,
– 410 złotych – przy obwodzie od 26 do 50 cm,
– 640 złotych – przy obwodzie od 51 do 100 cm,
– 1 000 złotych – przy obwodzie od 101 do 200 cm,
– 1 500 złotych – przy obwodzie od 201 do 300 cm,
– 2 100 złotych – przy obwodzie od 301 do 500 cm,
– 2 700 złotych – przy obwodzie od 501 do 700 cm,
– 3 500 złotych – przy obwodzie powyżej 700 cm.

Ważną informacją jest to, że jeśli drzewo rozwidla się na wysokości niższej niż 130 cm, to każdy pień należy traktować jako osobne drzewo. Co za tym idzie, zwiększy się koszt wycinki całości.
W przypadku krzewów, koszt wycinki jest stały i wynosi maksymalnie 200 złotych za m2.

Jak wysokie są kary pieniężne za wycięcie drzewa bez zgody?
Dla przykładu:
Administracyjna kara finansowa, m.in. za samowolną wycinkę, ustalana jest na trzykrotność opłaty za usunięcie krzewu lub drzewa.
Jeśli z powodu wykarczowania pnia i braku kłody nie ma możliwości ustalenia obwodu albo gatunku usuniętego bez zezwolenia drzewa, to karę finansową wylicza się na podstawie informacji pozyskanych w toku postępowania administracyjnego, powiększając sumę o 50 procent.

Jak widać pozbycie się z własnej działki drzewa lub krzewu niekoniecznie jest czynnością prostą. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że fakt, iż drzewo należy do nas (sami je zasadziliśmy lub po prostu nabyliśmy posesję, na którym rosło), nie upoważnia nas do jego ścięcia. Jeśli drzewo nie kwalifikuje się do wycinki bez zezwolenia, należy koniecznie wystąpić z odpowiednim wnioskiem, celem uniknięcia kary finansowej.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email

Zakup gruntu rolnego pod budowę domu

m.paluch.kwGrunty rolne swoją wyjątkową atrakcyjność zawdzięczają nie tylko malowniczym lokalizacjom, ale przede wszystkim wyjątkowo korzystnym cenom. Zakup działki rolnej może być bowiem tańszy o około 50 %, niż w przypadku chęci nabycia gruntu budowlanego.

Czy warto jednak decydować się na poszukiwanie ziemi rolnej, kierując się wyłącznie ceną?
Oczywiście, nie. Przekształcenie ziemi rolnej jest dość czasochłonne oraz wymaga zaangażowania sporej ilości czasu i uwagi. Osoby, które ów czasem nie dysponują, mogą mieć oczywiste trudności z dopilnowaniem spełnienia wszystkich warunków przekształcenia.
Ci jednak, którzy są zdecydowani, by kupić grunt budowlany do przekształcenia, powinni zapoznać się z obowiązującymi na rynku, aktualnymi cenami, stworzyć kosztorys przekształcenia oraz budowy a także dopełnić wszelkich formalności w odpowiednich urzędach.
O czym należy pamiętać przy zakupie gruntu rolnego?
Przede wszystkim, jeszcze przed dokonaniem zakupu gruntu, należy sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego. Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy. Plan ten jest o tyle ważny, że określa szczegółowo przeznaczenie konkretnej działki.
Jeśli Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki, należy wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta danego miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Działka rolna, aby mogła zostać przekształcona, musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a także musi mieć możliwość przyłączenia mediów (woda, kanalizacja, gaz, elektryka).

Jeżeli interesujący nas grunt rolny ma już plan zagospodarowania przestrzennego i działka została już zakupiona, należy przystąpić do jej odrolnienia. Aby odrolnić grunt, należy wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntu. We wniosku tym należy zawrzeć informacje na temat przeznaczenia działki, a więc czy będzie ona przeznaczona np. pod budownictwo jednorodzinne, czy np. usługowe.
Złożenie wniosku nie wiąże się z ponoszeniem kosztów finansowych, jednak Gmina nie jest zobligowana do odpowiedzi żadnym ścisłym terminem.

Gdy jednak Gmina wyrazi już zgodę na odrolnienie gruntu, należy wystąpić do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Czynność ta jest jednak konieczna jedynie w przypadku gruntów cechujących się dobrą jakością, a więc klasy I, II oraz III. Wniosek taki powinien zawierać załączniki w postaci: wypisu z planu zagospodarowania, wypisu z rejestru gruntów z odbitką mapy ewidencyjnej, aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej, mapy z planem działki oraz projektem jej zagospodarowania, a także zaznaczeniem terenu, który ma zostać wyłączony z produkcji rolnej. Jeśli chodzi o grunty słabej jakości, to w ich przypadku nie ma konieczności składania takiego wniosku.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku, a tym samym uzyskanie pozwolenia na budowę, otwiera nam drogę do rozpoczęcia budowy wymarzonego domu. Należy jednak pamiętać, że w tym miejscu spotkamy się z pierwszymi kosztami. Przekształcenie gruntu rolnego na grunt budowlany jest odpłatne, natomiast wysokość tej opłaty uzależniona jest od klasy gruntu. Jeśli więc nasz grunt jest I klasy, to trzeba się liczyć z koniecznością uiszczenia wyższej opłaty, niż w przypadku gruntu klasy II i niższych klas.
Trud włożony w przekształcenie gruntu z pewnością się jednak opłaci.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email

Działki rekreacyjne – ranking cen

Moneta najnowsze ISprawdziliśmy oferty z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie miejsc Polski, czyli z Mazur, Tatr i znad Bałtyku aby uzyskać odpowiedź gdzie jest najdrożej, gdzie najtaniej i jak kształtują się ceny w tych regionach? Okazuje się, że to nad polskim morzem znajdują się najdroższe grunty pod rekreację ze stawkami powyżej 300 zł za metr kwadratowy, jednak najwyższa średnia cenowa jest na Mazurach. 

Działki rekreacyjne cieszą się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Wraz ze wzrostem zainteresowania zwiększa się na nie popyt, podobnie jak w przypadku gruntów rolnych. Wynika to z faktu, że wielu nabywców jest to alternatywa wobec działek budowlanych. Wartościowsze są więc te grunty, które dają możliwość przekształcenia i są atrakcyjnie położone. Na zainteresowanie tego typu ziemią ma wpływ również fakt, że już od 2016 roku uwolniony zostanie dla obcokrajowców obrót ziemią w Polsce, co może przełożyć się na wzrost cen. Ale póki co rosną również mimo to. Stawki za działki rekreacyjne i rolne wzrosły tylko w ubiegłym roku o 30 procent. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej stawki poszły w górę o 260 procent.

Jak wynika z danych Agencji Nieruchomości Rolnych, w czerwcu tego roku przeciętna cena ziemi w skali całego kraju wynosiła 21308 zł i była wyższa o 15 procent niż przed rokiem w tym samym czasie.

Pod względem stawek na pierwszym miejscu znajduje się województwo Pomorskie. Tutaj za hektar trzeba płacić 26 tys. zł. Jeszcze więcej zapłacimy w kujawsko – pomorskim, gdzie stawka średnia wynosi 28 tys. Małopolska – to nieco ponad 17 tys. Na całkiem podobnym poziomie kształtują się ceny w województwie warmińsko – mazurskim. Wymienione regiony zaliczają się do najbardziej popularnych turystycznie w kraju. Czy jednak ceny działek rekreacyjnych również będą kształtować się w podobnej kolejności?

Obliczając średnią cenową wśród ofert WGN dla każdego z tych regionów okazuje się, że najdroższe działki rekreacyjne są na Mazurach. Najniższe ceny natomiast oferuje województwo małopolskie. Średnio wśród ofert WGN za działkę rekreacyjną trzeba zapłacić w województwie warmińsko – mazurskim blisko 35 zł za metr kwadratowy i nieznacznie mniej na Pomorzu Gdańskim, gdzie średnia cena metra kwadratowego wynosi blisko 33 zł, następne są województwa: kujawsko – pomorskie i zachodniopomorskie z ceną za metr kwadratowy odpowiednio 18,5 i 17,3 złotych. Średnia stawka dla województwa małopolskiego to 14 zł od metra kwadratowego.
Skąd taka rozbieżność cenowa, zwłaszcza między Małopolską a Mazurami gdzie różnica wynosi 100 procent? Wynika to rodzaju ofert gdzie w przypadku Małopolski, tylko jedna ma charakter rekreacyjny. Działka położona jest w atrakcyjnym rejonie wypoczynkowym, stawka wynosi 150 zł za metr kwadratowy i jest to najdroższa oferta dla tego rejonu. Natomiast pozostałe oferty sprzedawane jako działki rekreacyjne to po prostu grunty rolne.

Wśród ofert WGN nad morzem i na Maurach zdecydowanie więcej jest nieruchomości już przystosowanych do rekreacji i położonych w atrakcyjnych lokalizacjach, co też owocuje wyższymi cenami.

Na Pomorzu ceny za działki budowlane sięgają nawet 350 zł za metr kwadratowy. Właśnie trzeba zapłacić za jedną z działek położoną nad jeziorem, z budynkiem mieszkalnym posiadającym świetlicę dla gości itp. to Wyspa na jeziorze w Borach Tucholskich kosztuje 200 zł za metr kwadratowy. Natomiast cena za inną działkę nad jeziorem, w okolicy miejscowości Orkusz to już 100 zł za metra.. Ale istnieją również oferty jak ta, której stawka wynosi nieco ponad 2 zł od metra kwadratowego, dotyczy ona powierzchni ponad 10 hektarów ziemi rolnej klasy IV i V bez zabudowań, której jedynym przymiotem może być bliskość jeziora.

Na Mazurach nie ma aż takiej rozpiętości cenowej, za to więcej nieruchomości „trzyma” dosyć wysokie stawki. Za grunty nad jeziorami na Pojezierzu Ełckim za metr kwadratowy trzeba zapłacić 50 – 64 z. Przykładem oferty w tym przedziale cenowym jest nieruchomość nad jeziorem Łaśmiady (gmina Malinówka Wielka). Najwięcej za działki rekreacyjne zapłacimy po 86 – 100 zł od metra kwadratowego Przykładem takiej oferty może być w tym regionie malowniczo położony grunt nad jeziorem Dadaj.

Jak wynika z przeglądu ofert najdrożej wyceniane są oczywiście działki uzbrojone i już dostosowane do działalności rekreacyjnej, takie, które posiadają atrakcyjną zabudowę i w atrakcyjnym miejscu. Wysokie ceny charakteryzują też raczej niewielkie działki – o powierzchni do kilku tysięcy metrów kwadratowych. Największe działki, te powyżej 10 ha są sprzedawane po stawkach najniższych, często nawet poniżej 10 zł za metr kwadratowy. Zazwyczaj są to grunty rolne, które dopiero zakupione pod inwestycje mogą być przekształcone, podzielone na mniejsze działki i dostosowane do funkcji rekreacyjnej.

Z powyższej analizy wynika, że najdroższe działki rekreacyjne znajdują się w województwie pomorskim. To też stawki są najbardziej wygórowane. Również biorąc pod uwagę liczbę ofert WGN rynek w tym obszarze nieruchomości jest największy. Na Mazurach, ceny są podobne, z tymże rozpiętość cenowa nie jest jednak aż tak duża. Jak również najdroższe nieruchomości nie osiągają tak wysokiego pułapu, jak w przypadku Pomorza. Według ocen ekspertów rynek działek rekreacyjnych będzie nadal rósł, zarówno pod względem liczby ofert jak i cen. Oprócz wspomnianego wyżej zaplanowanego na 2016 rok uwolnienia handlu ziemią w Polsce, na taki stan rzeczy ma wpływ także fakt, że rynek obrotu ziemią rolną cechuje się dużą stabilizacją i odpornością na spadki koniunktury. Warto podkreślić, że ceny gruntów w Polsce wciąż są zdecydowanie niższe od stawek w innych krajach Unii Europejskiej.

 

Marcin Moneta / Analityk WGN

Print Friendly, PDF & Email

DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA NA SPRZEDAŻ BAŻANOWICE

SG063-7014Działka budowlano-rolna na sprzedaż.

Działka budowlano-rolna położona na wzniesieniu z pięknymi widokami na góry.W sąsiedztwie domy jednorodzinne,łąki i lasy.Dojazd drogą asfaltową gminną.Media;prąd woda,gaz w drodze.Nieruchomość składa się z dwóch działek,jedna ma 1016 m2,druga 2033 m2.Do centrum Bażanowic ok. 1km,do Cieszyna ok. 5km.Pomagamy w uzyskaniu kredytu.GORĄCO POLECAMY.Licencja zawodowa agenta nr 9880; telefon kontaktowy w sprawie oferty 697444036 ,691951931; (32)2047018; agent prowadzący ofertę: Mariola Teszler-Wróbel; www.wgn-nieruchomosci.pl.Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą handlowa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ART.66KC, mają tylko charakter informacyjny i reklamowy, a zawarte w niej informacje mogą ulec zmianie.

Kontakt:
Tel.: 32 204 70 18
Tel. kom.: 691951931
e-mail: katowice03@wgn.pl

Media: woda,prad,gaz
Powierzchnia działki: 3.049,00 m2
Dojazd: asfalt
Cena: 130.000 PLN

Nr oferty: SG063-7014

„/Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny zalecamy jej weryfikację.”/

Print Friendly, PDF & Email

DZIAŁKA ROLNA NA SPRZEDAŻ – NARUSZEWO, PIEŚCIDŁA

dzialeczkaDo sprzedania działka rolna o pow. 8528m2 (Ł, Lz, W) zlokalizowana w miejscowości Pieścidła, gmina Naruszewo, powiat Płońsk. Do granic Warszawy ok.35 km, drogą krajową Warszawa-Gdańsk.
Zlokalizowana we wsi, w odległości ok.150m od drogi asfaltowej, prądu i wodociągu wiejskiego.
Wymiary ok.85 x 103m. Na działce staw o pow.380m2.
Okolica spokojna o charakterze wiejskim.

dojazd: 150m drogą gruntową
Powierzchnia działki: 8.528,00 m2
Cena: 66.000 PLN

Kontakt:
Tel.: 22 6204905
Tel. kom.: 602 667 958
e-mail: warszawa4@wgn.pl

Nr oferty: SG038-215

„/Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny zalecamy jej weryfikację.”/

Print Friendly, PDF & Email