Ziemia rolna, nadal wysokie wzrosty cen ziemi rolnej, zwłaszcza pod inwestycje

Jak podaje GUS, ceny ziemi w Polsce w drugim kwartale tego roku wzrosły o 2 tys. zł za hektar. Wg PKO BP na ten moment przeciętna cena hektara gruntu rolnego w obrocie prywatnym wynosi ponad 32 tys. zł. Niektórzy analitycy rynku są zdania, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej ceny gruntów rolnych poszły w górę nawet o ponad 400 proc.

W okolicach czerwca 2014 roku średnia cena 1 ha za grunt rolny w Polsce w obrocie prywatnym wynosiła wg GUS 32430 zł i była wyższa o ponad 2000 zł w stosunku do kwartału poprzedniego, więc o około 6 proc.

Z czego wynika utrzymujący się wysoki popyt?
Popytowi na ziemie rolne ciągle sprzyjają niskie stopy procentowe, a dla rolników zachętą jest możliwość kupna ziemi na raty od ANR. Wprawdzie oprocentowanie od tego roku wzrosło – po wpłaceniu 10 proc. wartości, odsetki od każdej raty wynoszą min. 3,75 proc. (w stosunku do 2 proc. jak to było do końca 2013 roku), ale rolnikom udało się zachować rozkład ratalny przy kupnie ziemi.

Drugim czynnikiem, który wpływa na wzrosty cen za ziemie jest utrzymujące się ożywienie na rynku gruntów pod inwestycje w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe. Silny trend uwidocznił się od połowy 213 roku i wynika z poprawy wyników sprzedażowych mieszkań oraz ciągle bardzo dużej koniunktury na rynku nieruchomości komercyjnych.

Ziemia rolna, która daje możliwości przekształcenia jest dla inwestorów alternatywą dla droższych gruntów budowlanych. Stąd szczególnie w cenie jest ziemia rolna niższej jakości w granicach dużych miast.

Analitycy rynku podkreślają, że w 2014 roku może paść rekord inwestycji w nową ziemię pod budowę. Szacują oni, że firmy zainwestują na ten cel blisko 2 mld zł.

108

Ile kosztują grunty rolne do przekształcenia? Stawki są bardzo zróżnicowane. Przeciętne ceny za takie tereny do przekształcenia w WGN mieszczą się w przedziale 10 – 15 zł za metr kwadratowy, jednak im bliżej miast tym drożej. W granicach miast stawka rośnie nawet do ponad 100 zł od metra kwadratowego. Podobne wyceny dotyczą niektórych gruntów z wysokim potencjałem inwestycyjnym w miejscowościach turystycznych, bądź położonych w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, np. nad jeziorami, czy też przy węzłach drogowych.

Jak będą kształtować się ceny za ziemie rolne do końca roku i w roku przyszłym? To trudne pytanie. Wiele będzie zależało od dalszej koniunktury na rynku mieszkaniowym i nieruchomości komercyjnych.

Niektórzy analitycy zwracają uwagę na fakt, że skala przyszłego popytu na ziemie rolne może jednak rozczarować inwestorów, zwłaszcza, że na tle cen ziemi w innych krajach naszego regionu grunty z Polski nie wypadają wcale korzystnie.

Iwona Hryncewicz
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email