Archiwa tagu: atrakcyjna działka budowlana

Grunty i działki – najdroższe pod nieruchomości komercyjne

Działki inwestycyjne pod zabudowę komercyjną i wielorodzinną to najdroższe grunty w Polsce. Najwyższe wyceny uzyskują w dużych miastach. Tu też najdroższe są działki pod budowę domu. Jeśli chodzi o grunty rolne – po wejściu w życie nowych przepisów na tym rynku trwa stagnacja. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Działki na terenach zagrożonych powodzią – możliwa zabudowa

Budowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią jest możliwa? Wydaje się nierealne, ale jednak. Istnieje bowiem procedura uzyskiwania zwolnienia od zakazu budowy na zalewowych terenach. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Grunty stołeczne – nowelizacja przepisów o gospodarce nieruchomościami w Warszawie bez zmian

Trybunał Konstytucyjny poinformował, że zeszłoroczna ustawa o gruntach warszawskich rozwiąże problem związany z nieruchomościami objętymi tzw. dekretem Bieruta. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Nieograniczony obrót działkami rolnymi bez zmian

Poprawka, która umożliwiałaby nieograniczony obrót działkami o wyznaczonej powierzchni nie została przyjęta. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Budowa domu jednorodzinnego na działce budowlanej – o czym trzeba informować nadzór budowlany

Chociaż nie ważne, jak bardzo byśmy chcieli, to nadzoru budowlanego w trakcie budowy domu nie ominiemy. Warto zatem zawczasu zorientować się, jakie etapy budowy domu jednorodzinnego będziemy musieli do nadzoru zgłaszać.
Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Budowa domu na gruncie rolnym

Zmieniły się przepisy regulujące to, kto może kupić działkę rolną i przekształcić ją na grunt budowlany.
Zgodnie z nową ustawą możliwość taką ma rolnik indywidualny. Musi on udokumentować, że posiada aktywne gospodarstwo rolne. Jeśli spełnia te warunki, to swobodnie może przystąpić do przekształcenia gruntu i budowy. W przeciwnym wypadku budowa będzie wymagała dopełnienia znacznie większych formalności, lub będzie w ogóle niemożliwa.

Print Friendly, PDF & Email

Budowa na granicy działki jest możliwa

Standardowa odległość pomiędzy budynkami jednorodzinnymi powinna wynosić co najmniej 4 metry od granicy działki, w przypadku, gdy na ścianie znajduje się okno albo drzwi. Bez nich odległość minimalna wynosi 3 metry. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Budynki na gruncie siedliskowym – niektóre bez pozwolenia

Jakiego rodzaju budowle można wznosić na gruntach siedliskowych? Jeśli na działce siedliskowej istnieje już zabudowa zagrodowa, to niektóre budowle możemy wznosić bez konieczności posiadania pozwolenia na budowę. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Kształt działki budowlanej jest bardzo ważny

Kupując działkę budowlaną zwracajmy uwagę nie tylko na jej lokalizację czy przyłączenie mediów. Fundamentalne znaczenie ma również kształt działki. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Rozbudowa domu – formalności

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – odległość ściany budynku od granicy sąsiedniej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m, albo 4 m, kiedy ściana ma okna albo drzwi. Balkony, daszki nad wejściem, tarasy czy schody zewnętrzne mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy działki.

Print Friendly, PDF & Email

Nowe tereny inwestycyjne w Szczecinie. Stolica zachodniego Pomorza zyskuje na znaczeniu

Szczecin jest wśród mniejszy rynków regionalnych, jedną z ważniejszych lokalizacji dla nieruchomości komercyjnych. O rosnącej roli tego miasta świadczy m.in. duże zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe, oraz rosnąca liczba inwestycji m.in. w branży BPO.
Na taki stan rzeczy wpływ ma przede wszystkim dogodne pod względem inwestycji logistycznych, położenie. Szczecin dysponuje dobrymi połączeniami lotniczymi (Port Lotniczy Szczecin – Goleniów znajduje się w odległości ok. 35 km od centrum Szczecina), oraz dobrym skomunikowaniem z zachodnim sąsiadem (autostrada A6). Ponadto droga morska umożliwia komunikację z wybrzeżami Danii, Szwecji i Finlandii.
Z inwestycyjnego punktu widzenia ważna jest ogólnie dobra sytuacja gospodarcza miasta i dostęp do dobrze wykwalifikowanej, młodej kadry, którą zapewniają uczelnie wyższe. Bezrobocie w Szczecinie nie przekracza 6 proc., co stawia to miasto w jednym rzędzie z najsilniejszymi rynkami w kraju – Warszawa, Wrocławiem, Krakowem czy Poznaniem.
Od kilku lat rośnie liczba nowych inwestycji w branży BPO w Szczecinie. Obecnie funkcjonuje w tym mieście już kilkanaście firm tego typu. Można wymienić: Arvato Bertelsmann, BL Stream, Tieto, Genpact, Metro Services, Coloplast Shared Services,Gamelion, Stream Global Services, Unicredit Business Partner, Unizeto Technologies, Home.pl.
Są to też główni najemcy nowoczesnych obiektów biurowych.
RYNEK BIUROWY
Na tle największych miast kraju rynek biurowy Szczecina prezentuje się co prawda dosyć mizernie, ale cechuje go szybko rosnąca nowa podaż. Jest to przede wszystkim rynek bardzo młody. Pierwsze nowoczesne biurowce w tym mieście zaczęły powstawać w 2006 roku. Później przez kilka lat był zastój, aż do roku 2012 i 2013, kiedy nastąpił boom inwestycyjny. Obecnie zasób nowoczesnych powierzchni biurowych w Szczecinie sięgna blisko 100 tys. mkw. W budowie jest 13,7 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, która w całości trafi na rynek w 2015 r. . Największe obiekty biurowe w mieście, to Baltic Business Park (18850 mkw.) a wśród powstających Hanza Tower (21 tys. mkw.). Na koniec września współczynnik pustostanów wynosił niecałe 18 proc. – choć był wysoki to jednak w ciągu roku spadł o 6 proc.
RYNEK HANDLOWY
Podobnie, jak w przypadku biur, także rynek nieruchomości handlowych w Szczecinie jest młody i cechują go lata zastoju, jednak systematycznie zyskuje na znaczeniu. W Szczecinie działa 11 centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu 275 tys. mkw.
Warto dodać, że wg raportu „Główne ulice handlowe w Polsce” Cushman and Wakefield, wśród 12 najdroższych ulic handlowych w Polsce na 10 miejscu znalazła się aleja Niepodległości ze Szczecina, z roczną stawką czynszu wynoszącą 408 euro.
RYNEK MAGAZYNOWY
Największe obecnie zapotrzebowanie w zakresie nieruchomości komercyjnych w Szczecinie dotyczy nowoczesnych obiektów magazynowych. Z ostatniego raportu Colliers International wynika, że miasto to ma najmniejszy spośród wszystkich głównych lokalizacji magazynowych, wskaźnik pustostanów. Wynosi on zero! Wszystkie nowoczesne powierzchnie magazynowe klasy A są obecnie wynajęte. Świadczy to wyraźnie o niedoborze tego typu obiektów na tym rynku.
Obecnie w Szczecinie funkcjonują dwa nowoczesne obiekty magazynowe: są to North – West Logistic Park oraz Prologis Park Szczecin. Choć całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych nie jest duża (73 tys. mkw. – stan na III kw. 2014), to jednak zaledwie w ciągu kwartału zwiększyła się o ponad 15 proc., czyli 11 tys. mkw. W budowie znajduje się 14 tys. mkw. w ramach kompleksu North – West Logistic Park.
Warto zaznaczyć, że naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu idą ostatnie decyzje władz miejskich, które uzbroiły i przeznaczyły na sprzedaż około 70 hektarów terenów inwestycyjnych w Szczecinie, w ramach w Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Podstrefa Szczecina (aktualnie w Szczecinie funkcjonuje jeszcze druga strefa – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.. Łączna powierzchnia terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej wynosi ponad 130 ha).
W ramach inwestycji na uzbrojenie gruntów i dostarczenie niezbędnej infrastruktury drogowej wydano 70 mln zł. Tereny inwestycyjne w lokalizacjach Trzebusz i Dunikowo przeznaczone są pod funkcje przemysłowo-składowe. Znajdują się w pobliżu portu lotniczego w Goleniowe, autostrady A6, granicy polsko-niemieckiej oraz centrum Szczecina.

Print Friendly, PDF & Email

Ile kosztuje instalacja solarna?

Koszty materiałów  instalacji solarnej dla 2–4 osób (2 kolektory płaskie o pow. 4–5 m2, grupa pompowa, automatyka i wyposażenie montażowe) kształtują się na poziomie 9000 zł za zestaw. Natomiast zestaw składający się z 2 kolektorów płaskich, zasobnika solarnego 300 l, automatyki do solarów i regulacji pogodowej do kotła oraz podstawowego wyposażenia będzie kosztował wraz z montażem  około 17 000–18 000 złotych.

Print Friendly, PDF & Email

SPRZEDAŻ DZIAŁKA BUDOWLANA LIGOTA PIĘKNA

Na sprzedaż działka pod zabudowę mieszkaniową o powierzchni 2596m2 , jako własność, stanowiąca teren niezabudowany. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Dom z keramzytu

Keramzyt to  kruszywo, które jest  materiałem niepalnym, obojętnym chemicznie, odpornym na wodę, działanie pleśni oraz grzybów.Budynek składany jest z przygotowanych wcześniej modułów, które kolejno są montowane na budowie. Z keramzytu można budować ściany zewnętrzne, jak i wewnętrzne oraz ściany działowe i stropy.  Nie ma konieczności stosowania tynków wewnętrznych. Ściany są doskonale gładkie, wyszlifowane, nadają się od razu do malowania.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Kiedy potrzebne są badania gruntu?

Wybór fundamentów zależy od warunków gruntowych. W przypadku budowy domów wielorodzinnych, użyteczności publicznej istnieje obowiązek zlecenia wykonania badań gruntowych. W przypadku domów jednorodzinnych ustawodawca nie nakłada takiego obowiązku na właścicieli nieruchomości. Badania gruntu mogą jednak uchronić  przed błędami, które grożą późniejszym zawilgoceniem piwnic czy parteru lub osuwaniem się budynku. Badania gruntu zleca się firmie inżynierskiej, która wykonuje na działce odwierty geologiczne.

 

Print Friendly, PDF & Email

Jak wykonać beton mrozoodporny?

Niskie temperatury zimą w Polsce mogą przyczynić się do niszczenia betonu. Aby zrobić beton mrozoodporny wprowadza się powietrze do mieszanki betonowej. Właściwe napowietrzenie betonu można uzyskać poprzez dobranie odpowiedniej ilości, domieszki napowietrzającej. Pozwoli to na  uzyskanie odpowiedniej struktury betonu.  Poziom dozowania domieszki jest określany przez producenta produktu.

 

Print Friendly, PDF & Email