Archiwa tagu: ziemia budowlana

Zakup gruntu rolnego pod budowę domu

m.paluch.kwGrunty rolne swoją wyjątkową atrakcyjność zawdzięczają nie tylko malowniczym lokalizacjom, ale przede wszystkim wyjątkowo korzystnym cenom. Zakup działki rolnej może być bowiem tańszy o około 50 %, niż w przypadku chęci nabycia gruntu budowlanego.

Czy warto jednak decydować się na poszukiwanie ziemi rolnej, kierując się wyłącznie ceną?
Oczywiście, nie. Przekształcenie ziemi rolnej jest dość czasochłonne oraz wymaga zaangażowania sporej ilości czasu i uwagi. Osoby, które ów czasem nie dysponują, mogą mieć oczywiste trudności z dopilnowaniem spełnienia wszystkich warunków przekształcenia.
Ci jednak, którzy są zdecydowani, by kupić grunt budowlany do przekształcenia, powinni zapoznać się z obowiązującymi na rynku, aktualnymi cenami, stworzyć kosztorys przekształcenia oraz budowy a także dopełnić wszelkich formalności w odpowiednich urzędach.
O czym należy pamiętać przy zakupie gruntu rolnego?
Przede wszystkim, jeszcze przed dokonaniem zakupu gruntu, należy sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego. Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy. Plan ten jest o tyle ważny, że określa szczegółowo przeznaczenie konkretnej działki.
Jeśli Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki, należy wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta danego miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Działka rolna, aby mogła zostać przekształcona, musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a także musi mieć możliwość przyłączenia mediów (woda, kanalizacja, gaz, elektryka).

Jeżeli interesujący nas grunt rolny ma już plan zagospodarowania przestrzennego i działka została już zakupiona, należy przystąpić do jej odrolnienia. Aby odrolnić grunt, należy wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntu. We wniosku tym należy zawrzeć informacje na temat przeznaczenia działki, a więc czy będzie ona przeznaczona np. pod budownictwo jednorodzinne, czy np. usługowe.
Złożenie wniosku nie wiąże się z ponoszeniem kosztów finansowych, jednak Gmina nie jest zobligowana do odpowiedzi żadnym ścisłym terminem.

Gdy jednak Gmina wyrazi już zgodę na odrolnienie gruntu, należy wystąpić do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Czynność ta jest jednak konieczna jedynie w przypadku gruntów cechujących się dobrą jakością, a więc klasy I, II oraz III. Wniosek taki powinien zawierać załączniki w postaci: wypisu z planu zagospodarowania, wypisu z rejestru gruntów z odbitką mapy ewidencyjnej, aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej, mapy z planem działki oraz projektem jej zagospodarowania, a także zaznaczeniem terenu, który ma zostać wyłączony z produkcji rolnej. Jeśli chodzi o grunty słabej jakości, to w ich przypadku nie ma konieczności składania takiego wniosku.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku, a tym samym uzyskanie pozwolenia na budowę, otwiera nam drogę do rozpoczęcia budowy wymarzonego domu. Należy jednak pamiętać, że w tym miejscu spotkamy się z pierwszymi kosztami. Przekształcenie gruntu rolnego na grunt budowlany jest odpłatne, natomiast wysokość tej opłaty uzależniona jest od klasy gruntu. Jeśli więc nasz grunt jest I klasy, to trzeba się liczyć z koniecznością uiszczenia wyższej opłaty, niż w przypadku gruntu klasy II i niższych klas.
Trud włożony w przekształcenie gruntu z pewnością się jednak opłaci.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email