Oświetlenie placu budowy

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny określa teren budowy jako stanowisko pracy.

Plac budowy i znajdujące się na nim tymczasowe obiekty budowlane i istniejące drogi komunikacyjne powinny mieć dostęp do naturalnego światła dziennego.

W przypadku, gdy prace wykonywane są w porze wieczornej lub nocnej, teren budowy należy dodatkowo oświetlić światłem sztucznym.

Przenośne źródła światła,  mogą być stosowane tylko wtedy, gdy ich używanie nie zagraża porażeniem prądem.

Oświetlenie nie może powodować wydłużonych cieni, olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru sygnałów, co mogłoby stworzyć zagrożenie wypadkami na terenie budowy.

Print Friendly, PDF & Email