Archiwum kategorii: analizy • raporty • opinie

WGN wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego za 3 315 600 zł

Na sprzedaż grunt o pow. 61400 mkw zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 94, w pobliżu autostrady A4. Lokalizacja przy drodze wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu sprawia, iż jest to idealna oferta dla inwestora.

Działki nr 190/10 i 190/11 leżą w obszarze oznaczonym symbolem 18 UT, US – teren projektowanej zabudowy i urządzeń sportowo-rekreacyjnych położony w zachodniej części wsi. Dopuszcza się lokalizację zespołu parterowej zabudowy letniskowej (o maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego domku 80,0m2)z zakazem parcelacji na pojedyncze działki. Działka nr 189 oznaczona jest jako tereny użytków rolnych. Dla terenów otwartych przyjmuje się następujące ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dopuszcza np. się możliwość realizacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych (punkty widokowe, miejsca odpoczynku itp.), o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami szczególnymi.

źródło: oferta WGN

Print Friendly, PDF & Email

Rynek gruntów inwestycyjnych jest dość stabilny

Pierwsza połowa 2021 r. na rynku gruntów inwestycyjnych w Polsce była dość stabilna, niezmiennie obserwujemy duży popyt ze strony inwestorów. Pandemia COVID-19 pozwoliła nieco wyregulować ceny za grunty, które w ostatnich latach wykazywały tendencje wzrostowe, przy czym to nadal działki pod zabudowę mieszkaniową i magazynową cieszyły się największym zainteresowaniem. Co ważne, w przypadku sektora komercyjnego cenę gruntu zazwyczaj różnicuje lokalizacja, ukształtowanie terenu, a także dostęp do mediów.

Grunty pod projekty mieszkaniowe

W kontekście sektora mieszkaniowego, prym wiodą grunty o przeznaczeniu pod mieszkania wielorodzinne z uwagi na małą dostępność oraz tanie koszty obsługi kredytów hipotecznych, jak i nisko oprocentowane lokaty. Korzystne warunki i cena od 1000 zł/mkw. powoduje, że deweloperzy wykazują większą chęć do zakupu terenów licząc na szybki zwrot z inwestycji. Z drugiej strony utrzymująca się w ubiegłym roku sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że część Polaków przy rosnącym znaczeniu pracy w modelu hybrydowym przyspieszyła nieco swoje decyzje o budowie własnego lub zakupie już istniejącego domu. Z tego względu widzimy również duży popyt generowany przez inwestorów, którzy są zainteresowani zabudową szeregową oraz jednorodzinną zwłaszcza na peryferiach dużych miast jak np. Warszawy, Poznania czy Łodzi. W przypadku tej grupy, ceny kształtują się w zależności od regionu i położenia na poziomie od 300-400 zł/mkw. wzwyż. – mówi Jacek Szkuta, Dyrektor Regionalny Działu Gruntów Inwestycyjnych, AXI IMMO.

Pandemiczny zawrót głowy

Dla rynku mieszkaniowego pandemia zdaje się nie mieć znaczenia. Najwięksi inwestorzy z tego segmentu, nie tylko nie zaprzestali budowania banków ziemi, ale nawet zintensyfikowali zakupy gruntów.

Deficyt atrakcyjnych, miejskich działek, powoduje, że ich ceny utrzymują się na wysokim poziomie z 2019 roku, a w wielu przypadkach właściciele żądają jeszcze więcej. Koszt zakupu ziemi pod inwestycje mieszkaniowe w Warszawie w relacji do PUM wynosi od 2000 zł do 5000 zł w najbardziej atrakcyjnych obszarach śródmiejskich. Przewidujemy dalszy wzrost cen gruntów w lokalizacjach atrakcyjnych dla sektora mieszkaniowego, które podbijał będzie dodatkowo rozwijający się rynek najmu instytucjonalnego w naszym kraju. – mówi Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz.

Grunty pod inwestycje magazynowe

Na rynku gruntów pod projekty magazynowe możemy obserwować kontynuację ubiegłorocznych trendów. Deweloperzy zainteresowani są trzema rodzajami terenów inwestycyjnych. Pierwszym i najpopularniejszym są działki zlokalizowane w pobliżu dużych hubów dystrybucyjnych na ukształtowanych już rynkach logistycznych. Drugą grupą są jeszcze nie wyeksploatowane grunty wzdłuż nowo oddawanych odcinków autostrad czy tras szybkiego ruchu umożliwiające deweloperom szybką ekspansję na wschodzących rynkach magazynowych. Trzecią rodzajem terenów inwestycyjnych są lokalizacje w byłych miastach wojewódzkich z potencjałem do prowadzenia dystrybucji krajowej i międzynarodowej. W tej grupie warto wskazać takie ośrodki jak np. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Słubice, Bolesławiec czy Świebodzin. Z kolei rozwój logistyki ostatniej mili generuje duży popyt na działki w miastach i jego granicach, jednak to trudny rynek przez wzgląd na dłuższy proces przygotowania takiego terenu w porównaniu do działek poza miastem. Niemniej trend ten obserwujemy w Warszawie, na Górnym Śląsku i w regionie Wrocławia. – mówi Jacek Szkuta.

Największym zainteresowaniem cieszą się działki, które charakteryzuje bliskość głównych arterii komunikacyjnych, których kształt i powierzchnia umożliwia efektywną zabudowę oraz te, które posiadają dogodną sytuację planistyczną z uwzględnieniem wskaźników intensywności zabudowy oraz braku limitacji wysokości planowanych obiektów. Kolejnymi ważnymi cechami, na które szczególną uwagę zwracają deweloperzy są bezpośredni dojazd do nieruchomości, dostęp do pracowników oraz przepustowość pobliskich mediów, w tym w ciągle wzrastające znaczenie zaplecza przepustowości łącza elektrycznego. Brane pod uwagę są również czynniki takie jak widoczność oraz nachylenie nieruchomości. – mówi Jakub Kubacki, Associate, Industrial Investment, Savills.

Rynek nieruchomości magazynowych od lat znajduje się na fali wznoszącej, napędzany m.in. rosnącą dynamiką rozwoju rynku e-commerce. W naszej ocenie wzmożony popyt na rynku gruntów inwestycyjnych powinien utrzymać się na przestrzeni następnych kwartałów i być może, za sprawą kilku prekursorskich transakcji, przełoży się na wytworzenie się nowych lokalizacji. – dodaje Jakub Kubacki.

Ceny gruntów inwestycyjnych magazynowych

Najdroższą lokalizacją pod zabudowę logistyczną pozostaje rynek warszawski, gdzie średnią cenę działki na terenie miasta szacuje się w granicach 450-650 zł/mkw. Stawki maleją proporcjonalnie do zwiększającej się odległości od stolicy i tak np. w tzw. II strefie Warszawy w okolicach Pruszkowa czy Nadarzyna za mkw. gruntu zapłacimy ok. 250-350 zł/mkw., a w III strefie Warszawy i lokalizacjach takich jak Sochaczew czy Teresin ceny te nie przekraczają 100 zł/mkw. Przez wzgląd na niską dostępność terenów inwestycyjnych drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Kraków. W stolicy Małopolski średnie ceny za działki utrzymują się w granicach 400-450 zł za mkw. Podium domyka Wrocław, gdzie za najlepsze działki płaci się od 180 do 300 zł/mkw. W kontekście pozostałych rynków średnie koszty kształtują się na poziomie od 100 do 200 zł/mkw. – mówi mówi Jacek Szkuta.

Powodem wzrostu stawek jest coraz bardziej ograniczona podaż w najlepszych lokalizacjach pod względem logistycznym przy stabilnym, wysokim popycie. Na obrzeżach Warszawy działki pod logistykę oferowane są nawet w cenie 800 zł/mkw. – dodaje Bartłomiej Zagrodnik.

Ceny gruntów inwestycyjnych biurowych

Jak informuje AXI IMMO pierwsza połowa 2021 r. nie przyniosła znaczących zmian w zakresie cen za grunty pod projekty biurowe. Rynek ten jest dość hermetyczny i kształtuje go bardzo ograniczona podaż działek w kluczowych lokalizacjach biznesowych. Co więcej na większości rynków jeszcze przed pandemią najlepsze tereny zostały zabezpieczone przez deweloperów na poczet przyszłych inwestycji. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach start nowych budynków biurowych będzie głównie regulowany napływającymi informacjami dotyczącymi popytu na rynku najmu, a także rosnącego bądź malejącego poziomu pustostanów.

źródło: Walter Herz

Print Friendly, PDF & Email

Jest duży popyt na tereny inwestycyjne pod powierzchnie magazynowe

Popyt na grunty inwestycyjne w pierwszym półroczu 2021 r. utrzymywał się na wysokim poziomie, co było odpowiedzią m.in. na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny. W czasie pandemii sytuacja w sektorze udowodniła, że jest on odporny na zmiany społeczne i gospodarcze. Dzisiaj banki przychylniej patrzą na finansowanie nowych projektów logistycznych, co pozytywnie wpływa na dalsze plany deweloperów.

Grunt to dobra cena

W 2021 roku obserwujemy wysoki, stabilny poziom popytu na grunty pod inwestycje – jest to kontynuacja trendu z ubiegłych lat. Zapotrzebowanie na nowe powierzchnie magazynowe i wzmożona działalność deweloperów spowodowała wzrost cen działek, szczególnie tych położonych najbardziej atrakcyjnie pod względem logistycznym, np. wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych czy w pobliżu miast. Dodatkowo, wzmożony popyt ze strony deweloperów mieszkaniowych winduje ceny gruntów miejskich. Rosnące wartości kapitałowe na gotowych, wynajętych projektach magazynowych zachęcają zagranicznych inwestorów z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych do szerszych analiz w kontekście samodzielnego finansowania budowy projektów magazynowych, a co za tym idzie do inwestycji już na poziomie zabezpieczenia gruntu. Stopniowo postępujące uchwalanie planów miejscowych przyczynia się do uwalniania nowych terenów pod logistykę. O ile podaż gruntów w takich lokalizacjach jak Poznań, Polska Centralna, czy Wrocław jest nadal duża, część rynków, m.in. warszawski, krakowski czy trójmiejski zmaga się z niedoborem prostych do zabudowania działek. Ceny gruntów inwestycyjnych pod projekty magazynowo-produkcyjne w atrakcyjnych lokalizacjach o większej dostępności terenów zaczynają się od około 120 zł/mkw. Dla porównania ceny w Warszawie zaczynają się od 600 zł/mkw. Mimo wszystko cena za metr kwadratowy gruntu pod logistykę w Polsce pozostaje atrakcyjna w porównaniu do cen w Zachodniej Europie. – mówi Bartłomiej Sutkowski, Manager, Investment Management, Hines Polska Sp. z o.o.

Tereny pod magazyny poszukiwane blisko miast

Obecnie do najatrakcyjniejszych lokalizacji pod względem powierzchni magazynowej należy aglomeracja warszawska oraz Górny Śląsk, a także centralna część kraju i Polska Zachodnia (rejon Wrocławia i Poznania). W pierwszych miesiącach 2021 roku to właśnie te obszary wyróżniały największe wskaźniki popytu netto, a także podaży powierzchni logistycznej. Każdy z tych regionów nadal posiada duży potencjał do rozwoju bazy magazynowej, dlatego deweloperzy planują tam nowe inwestycje. Kolejne centra logistyczne powinny pojawić się także w Trójmieście, Szczecinie i Krakowie oraz ich okolicy. Poza największymi aglomeracjami i ich otoczeniem, warto zwrócić uwagę na Gliwice i Sosnowiec, gdzie już dziś można znaleźć atrakcyjne działki pod logistykę miejską. Uwagę deweloperów przyciągają także mniejsze ośrodki położone wzdłuż zachodniej granicy – bardzo dogodne dla najemców obsługujących dostawy z i do Europy Zachodniej oraz Południowej. Nowe inwestycje, choć w mniejszym zakresie, planowane są też w rejonie Kielc, Bydgoszczy i Torunia, a także w Polsce Wschodniej.

Magazynów będzie przybywać

Rynek magazynowy jest obecnie kształtowany przez kilka kluczowych trendów. Są to: rozwój logistyki ostatniej mili, rozwój e-commerce, zagęszczanie i zwiększanie szybkości łańcucha dostaw, near-shoring i/lub on-shoring produkcji i magazynowania, a także rozwój nowoczesnych technologii. Zarówno Hines w swoim globalnym opracowaniu „Industrial Delivers: Logistics Steps into the Spotlight” z lutego 2021 roku, jak i wielu innych ekspertów rynkowych przewiduje, że w najbliższej przyszłości będziemy świadkami stałego przyrostu wolumenu powierzchni magazynowej.

W ostatnich miesiącach można było zauważyć, że dużą popularnością cieszyły się magazyny wielkopowierzchniowe – ogromne centra typu BTS, wykorzystywane m.in. przez duże platformy ecommerce, oraz obiekty wynajmowane przez kilku najemców jednocześnie. Położone są wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych i pełnią funkcję centralnych hubów, z których obsługiwane są różne regiony kraju oraz rynki zagraniczne. Przewiduję dalszy rozwój tego formatu, ponieważ Polska jest dla europejskich firm bardzo atrakcyjnym krajem do rozbudowy bazy logistycznej, m.in. ze względu na swoje położenie, rozwijającą się infrastrukturę drogową czy niskie koszty operacyjne. – mówi Bartłomiej Sutkowski.

Magazyny w mieście

Drugi typ obiektów, które odgrywają obecnie bardzo ważną rolę w rozwoju, nie tylko polskiego rynku magazynowego, ale także całych łańcuchów dostaw, to mniejsze magazyny miejskie, w tym także small business units (SBU). Służą one obsłudze procesów ostatniej mili, a także jako centra przeładunkowe. Popyt na powierzchnię przeznaczoną pod budowę magazynów w miastach zwiększył się w okresie pandemii, kiedy wzrosła dynamika sprzedaży online oraz potrzeba do przechowywania większych zapasów zabezpieczających najemców przed potencjalnymi wahaniami popytu.

Magazyny miejskie są przedmiotem zainteresowania zróżnicowanej grupy najemców, co było widoczne również w I połowie 2021 roku. Wzrost podaży powierzchni logistycznej w miastach nie będzie jednak prawdopodobnie tak dynamiczny, jak w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, położonych poza ich granicami, ze względu na wyższe ceny gruntów czy wymagania związane z dostosowaniem projektu do planu zagospodarowania przestrzennego.

Podsumowując, mimo skutków pandemii, sektor magazynowy ma się dobrze, co potwierdzają wyniki i obserwacje z ostatnich miesięcy. Myślę, że w dalszym ciągu możemy liczyć na jego intensywny rozwój.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

Przetarg na sprzedaż działki w Szczecinku

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 48 o pow. 0,5000 ha, położonej w obrębie 21 przy ul. Łukasiewicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy przemysłowej i zabudowy usługowej, KW nr KO1I/00043058/6. Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych w/w działki.

Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.

Cena wywoławcza netto: 290.000,00 zł
Postąpienie minimalne: 2.900,00 zł
Wadium: 29.000,00 zł

Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 10-tejw siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 czerwca 2021 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne:

• osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

• spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

• podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2, na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13.

źródło: szczecinek.pl

Print Friendly, PDF & Email

WGN: Atrakcyjny grunt inwestycyjny w Inowrocławiu na sprzedaż

WGN Inowrocław został wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego położonego w Inowrocławiu.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt inwestycyjny o powierzchni 7493 metrów kw. Działka mieści się w strefie usługowej przy drodze powiatowej DK nr 15 w Inowrocławiu, przy granicy miasta na wylocie w stronę Torunia.  Działka kształtem zbliżona jest do trójkąta.
Zgodnie z MPZP jest to teren oznaczony jako 27U: teren usług handlowych, rzemieślniczych, gastronomicznych i administracyjnych wraz z garażami, parkingami i niezbędnymi przyłączami infrastruktury technicznej, oznaczonej liniami rozgraniczającymi. 

Cena ofertowa gruntu wynosi: 2 240 407 złotych

źródło: komercja24.pl

Print Friendly, PDF & Email

Inwestor Aurec Home zakupił nowy grunt w Warszawie pod zabudowę kolejnych etapów Miasteczka Jutrzenki

Aurec Home umacnia swoje zaangażowanie w warszawskich Włochach. Deweloper sfinalizował transakcję zakupu działki o powierzchni ponad 1,5 ha nieopodal węzła komunikacyjnego Salomea.

Na nowej działce Aurec Home zbuduje kolejne etapy „Miasteczka Jutrzenki”. Inwestycja ta okazała się strzałem w dziesiątkę potrzeb klientów. Pierwszy etap został sprzedaży zaledwie w pół roku, a w drugim etapie wolne pozostały jedynie pojedyncze lokale. Deweloper na 1 czerwca zaplanował otwarcie sprzedaży III-go etapu inwestycji.

– „Miasteczko Jutrzenki” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Klienci doceniają nie tylko bardzo dobrze zaprojektowane mieszkania oferowane w konkurencyjnych cenach, ale również klimat osiedla i ciekawe udogodnienia. Dzięki bardzo dobremu skomunikowaniu z innymi częściami miasta okolica ta bardzo dobrze się rozwija. Obok znajduje się stacja kolejki WKD Raków oraz przystanki licznych linii autobusowych. Stąd decyzja o zakupie tu kolejnej działki – mówi Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu Aurec Home.

Na nowym terenie deweloper zaoferuje 350 mieszkań jedno, dwu, trzy i czteropokojowych o metrażach od 30 do 90 mkw. Każde będzie miało balkon, taras lub w przypadku parterów ogródki. Deweloper zadba o obfitą zieleń oraz takie rozwiązania ekologiczne, jak np. ławki solarne oraz dostarczające energii do części wspólnych panele fotowoltaiczne. Na osiedlu powstaną place zabaw oraz miejsca do uprawiania sportu.

Za projekt nowego osiedla odpowiada pracownia architektoniczna GIS Architekci.
Klienci dopytują również o szczegóły i z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie sprzedaży mieszkań wyjątkowej inwestycji „Fabrica Ursus”, która będzie wkomponowana w będące pod ochroną konserwatora zabytków fragmenty dawnej fabryki.

– Bardzo doceniamy zainteresowanie klientów naszymi projektami. Sprzedaż rozpoczniemy w czerwcu i spodziewamy się, że podobnie, jak w przypadku „Miasteczka Jutrzenki” osiedle w Ursusie będzie rynkowym hitem – podsumowuje Mariola Żak.

Źródło: Aurec Home.

Print Friendly, PDF & Email

Czy deweloperzy planują budować na gruntach gminnych?

Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl              

Andrzej Oślizło, prezes Develia S.A.

Nie da się ukryć, że jedną z największych bolączek deweloperów jest obecnie pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Każde rozwiązanie zwiększające podaż gruntów oceniamy pozytywnie, nawet jeśli tak naprawdę celem tego programu jest przerzucenie na deweloperów ustawowego obowiązku budowy mieszkań socjalnych i komunalnych, który powinien być realizowany przez jednostki samorządowe. Trudno jednak na razie powiedzieć, czy program „lokal za grunt” będzie cieszył się popularnością. Na pewno dużą zachętą będzie fakt, że nieruchomości oferowane przez gminy muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Istotnie przyspieszy to proces inwestycyjny. Mamy jednak pewne obawy co do tego, czy klienci będą zainteresowani kupnem mieszkań w budynkach, w którym będą mieściły się lokale socjalne. Będziemy jednak z uwagą przypatrywać się funkcjonowaniu tego programu. Pozostajemy zawsze gotowi do rozmów z władzami gmin miejskich, na obszarach, gdzie prowadzimy inwestycje mieszkaniowe.

Mateusz Bromboszcz, wiceprezes zarządu ds. Prawno-Administracyjnych w Atal

Mając na uwadze malejące zasoby dostępnych gruntów i fakt, że zakup atrakcyjnych działek jest obecnie jedną z największych trudności, z jaką borykają się deweloperzy ustawa o nabywaniu nieruchomości gminnych, czyli tzw. przepisy mieszkanie za grunt wydają się być zarówno słuszne, jak i potrzebne.

Jesteśmy otwarci na dialog z gminami i zainteresowani udziałem w takich projektach. Kluczowe są jednak szczegóły współpracy i to, jak cały program będzie funkcjonował w praktyce na szczeblu lokalnym w poszczególnych gminach. To od tego będzie bowiem zależeć, czy udzielona przez ustawę możliwość stanie się realnym narzędziem pozyskiwania lokali do zasobu komunalnego, a dla deweloperów gruntów na podstawową działalność. Czy może będzie to kolejna ustawa o marginalnym zastosowaniu w praktyce.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Z naszych obserwacji wynika, że zainteresowanie tym rozwiązaniem jest marginalne.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Wawel Service

Widzimy potencjał w programie, lecz zawiłość procedur oraz niejednoznaczne warunki inwestowania nie pozwalają w pełni korzystać z programu. Często działki te znajdują się w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach w gminach i cieszą się zainteresowaniem deweloperów. Gminy jednak niezbyt chętnie przekazują je deweloperom. Jeśli grunty zostaną uwolnione z gmin, pomoże to sektorowi w odzyskaniu potencjału inwestycyjnego. Kluczowe jest jednak, jaką ofertę przygotują samorządy dla inwestorów. Przede wszystkim muszą to być działki położone w centrum miast, dobrze skomunikowane i nie wymagające dużych nakładów na infrastrukturę. Tylko takie warunki przyniosą programowi sukces.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Prognozujemy raczej niewielkie zainteresowanie programem ze strony deweloperów. Współpraca pomiędzy gminami a deweloperami z pewnością nie będzie należała do najłatwiejszych. Natomiast sprzedaż mieszkań w tego typu projektach może być trudna.

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Podstawowy model współpracy przewiduje, że inwestor może wybudować na terenie nabytym od gminy budynek mieszkalny lub wyremontować już istniejący. Sadzę, że zainteresowanie programem może być duże z uwagi na to, że jedną z największych bolączek budownictwa mieszkaniowego jest ograniczona liczba  odpowiednich terenów. Coraz trudniej jest szczególnie o grunty w lepszych lokalizacjach. Wielu deweloperów, aby je zakupić akceptowało w ostatnich latach bardziej kosztowne i złożone rozwiązania, nawet takie jak np. rewitalizacja terenów przemysłowych. Taka sytuacja wpływa niekorzystnie na cenę ziemi w lokalizacjach premium a w konsekwencji na cenę inwestycji. Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości może tę sytuacją zmienić, pod warunkiem jednak, że gminy uruchomią zasoby w takich właśnie lokalizacjach lub choćby tam, gdzie potrzeby lokalnej społeczności są wysokie.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu Aurec Home

Uważam, że ustawa ma bardzo duży potencjał, jednak wszystko zależy od oferty przygotowanej przez samorządy dla inwestorów. Jeśli będzie atrakcyjna to z pewnością zainteresowanie deweloperów będzie bardzo duże. Duże znaczenie dla atrakcyjności gruntu ma jego położenie, a co za tym idzie dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta. Powodzenie programu zależy również od tego, jak chętne będą gminy do wystawiania nieruchomości spełniających wymogi przetargowe. „Lokal za grunt” może pomóc w zauważalny sposób poprawić sytuację mieszkaniową Polaków, którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania za gotówkę czy kredyt.

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

Zainteresowanie tym programem ze strony deweloperów na pewno będzie duże. Obawiamy się jednak, że zainteresowanie samych gmin nie będzie już tak duże. Samorządy posiadają nieruchomości, które są interesujące dla deweloperów, jednak wstrzymują się z ich zagospodarowaniem. Kooperacja pomiędzy deweloperami, a gminami jest jak najbardziej możliwa, jednak aby do tego doszło muszą zostać przygotowane jasne zasady współpracy.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Dopiero 1 kwietnia br. weszły w życie przepisy ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, które wprowadzają tak zwaną opcję lokal za grunt. Za mało więc czasu upłynęło, żeby można było ocenić ustawę, jak działa w praktyce. Zastrzeżenie do ustawy zgłosił Polski Związek Firm Deweloperskich, którego jesteśmy członkiem. Istnieją obawy dotyczące ceny metra odtworzeniowego, że może ona okazać się niższa od ceny rynkowej. W takim przypadku pozyskanie gruntu w zamian za przekazanie puli mieszkań inwestorowi niekoniecznie musi się opłacać. Będziemy się temu uważnie przyglądać, gdyż obecnie coraz trudniej jest znaleźć grunty pod inwestycje w rozsądnej cenie.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development

Ograniczony dostęp do atrakcyjnych gruntów w największych aglomeracjach sprawia, że wszelkie tego typu projekty są oceniane przez naszą branżę bardzo wysoko. Z punktu widzenia samych założeń, taki projekt ma więc szansę odnieść sukces. Deweloperzy znają podejście do tego typu tematów z transakcji na rynku komercyjnym, na przykład z prywatnymi właścicielami nieruchomości. W takich sytuacjach część ceny transakcji jest rozliczana w formie mieszkań lub lokali użytkowych. Dla nas to oczywiście bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast pozostaje pytanie, czy i na ile samorządy będą skłonne do takiej współpracy, bo deweloperzy jak najbardziej. Tak więc z dużym zainteresowaniem będziemy sprawdzać szczegóły tych regulacji.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

W dobie malejącego wciąż zasobu atrakcyjnych gruntów pod zabudowę mieszkaniową, uważamy, że ustawa ta może być dużym wsparciem dla deweloperów, gdyż pozwala niejako na „uwolnienie” gruntów często bardzo atrakcyjnie zlokalizowanych, które dotąd były nie do pozyskania. Jednakże pozostaje tutaj do weryfikacji kwestia warunków, które miałaby spełniać planowana nieruchomość oraz rodzaj gruntu, który udostępni gmina. Od tego głównie zależeć będzie zainteresowanie i chęć skorzystania z takiej możliwości przez deweloperów.

źródło: dompress.pl

Print Friendly, PDF & Email

Tereny poprzemysłowe na sprzedaż kuszą inwestorów

Tereny poprzemysłowe funkcjonują także pod nazwą „brownfield”. Są to inwestycje, które deweloper realizuje w ramach ponownego wykorzystania nieruchomości.

Deweloperzy wykorzystują istniejącą już nieruchomość i nadają jej nową funkcję. Doskonale do tego celu nadają się nie tylko obiekty, ale również tereny poprzemysłowe. Tego typu inwestycje dają możliwość realizacji zaplanowanego przez inwestora projektu. Może on równocześnie zminimalizować koszty związane z realizacją swojego projektu inwestycyjnego.

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Kolejna firma zainwestuje w Pomorskiej SSE

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyznał decyzję o wsparciu firmie HPE8. Przedsiębiorstwo zainwestuje ponad 10 mln zł w budowę nowego zakładu w Gdyni.

HPE8 to małe, innowacyjne przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność przemysłową, opartą na projektowaniu i produkcji systemów i urządzeń technicznych dla przemysłu energetycznego, maszynowego, petrochemicznego, chemicznego, górniczego, spożywczego oraz kolejowego. Firma korzysta z najnowszego oprogramowania do modelowania 3D oraz programów obliczeniowych. Dzięki nowej inwestycji HPE8 poszerzy swoją działalność produkcyjną oraz projektową.

Przed chwilą świętowaliśmy przyznanie setnej decyzji o wsparciu, a dziś informujemy o nowych projektach, które otrzymały wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji. HPE8 to kolejny przykład małego przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc przy realizacji projektu inwestycyjnego. Przyjmujemy coraz więcej wniosków, a to dowód na to, że nasza gospodarka radzi sobie coraz lepiej z negatywnymi skutkami pandemii. – powiedział Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie z Polskie Strefy Inwestycji. Mamy nadzieję, że inwestycja przyśpieszy dynamikę rozwoju HPE8 i w krótkim czasie przyniesie planowane efekty. Dla naszej firmy decyzja o wsparciu to realna pomoc oraz zachęta do dalszego rozwoju i kolejnych inwestycji – powiedział Bartłomiej Surowiec, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający HPE 8 Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email

Invest In Pomerania 2020. Kolejne dofinansowanie na przygotowanie terenu inwestycyjnego

Podpisano kolejną umowę w ramach konkursu grantowego „Invest In Pomerania 2020”. Firma GAWIN Jarosław Gawin otrzyma dofinansowanie w wysokości 800 tysięcy złotych na przygotowanie terenu pod budowę kolejnego oddziału przedsiębiorstwa. Inwestycja powstanie na terenie gminy Bytów.

Jestem bardzo zadowolony, że nasz projekt uzyskał tak wysoką ocenę w konkursie Invest in Pomerania. Dzięki dotacji, możemy zrealizować nasze marzenia, stawiamy przede wszystkim na rozwój naszej firmy oraz jej konkurencyjność. Środki z konkursu umożliwią nam przygotowanie terenu pod inwestycję, a więc wykonanie dokumentacji, przyłączy technicznych, budowę zbiornika przeciwpożarowego, stacji transformatorowej, zbiornika wód retencyjnych, instalacji gazowej, oraz utwardzenie placów i parkingów. – opowiada Jarosław Gawin.

W ramach inwestycji firmy GAWIN powstanie nowy zakład produkcyjno-usługowy wraz z częścią biurową i towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni produkcyjnej 2100 m kw. oraz 400 m kw. powierzchni biurowej. Suma nakładów inwestycyjnych wyniesie ponad 5 mln zł. Planowany termin ukończenia projektu to grudzień 2021.

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego przeznaczono 10,4 miliona złotych na dofinansowanie rozwoju pomorskich średnich i małych przedsiębiorstw w ramach konkursu grantowego „Invest In Pomerania 2020”. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju sektora MŚP, w tym firm, na których funkcjonowanie i rozwój negatywnie wpłynęła pandemia COVID-19. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie Pomorza, polegające na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych zarówno na własne potrzeby gospodarcze związane z produkcją lub logistyką, jak i na komercjalizację terenów na rzecz podmiotu trzeciego.

Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje grunt inwestycyjny w Pile za 1,175 mln złotych

WGN Poznań został wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego za 1,175 mln zł położonego w Pile.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt inwestycyjny o powierzchni 2,35 ha położony w Pile przy ulicy Przemysłowej. Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który dla tej lokalizacji przewiduje następujące wykorzystanie: obiekty przemysłowe, składowe, magazyny. Działka obecnie jest niezabudowana. Grunt położony jest w strefie aktywizacji gospodarczej, z bezpośrednim sąsiedztwem drogi krajowej nr 11, jednego z głównych szlaków komunikacyjnych Polski na osi Północ- Południe. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się hale, magazyny, zakłady przemysłowe.

Cena ofertowa gruntu wynosi 1 175 000 złotych.

źródło: oferta WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

Nowe inwestycje na terenach krakowskiej strefy ekonomicznej

Krakowski Park Technologiczny wydał kolejne decyzje w Małopolsce w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Z ulgi podatkowej skorzystają: Scandia Cosmetics S.A. (Niepołomice), Wessper sp. z o.o. (Rzezawa) i Biga Stal Piotr Bicz spółka jawna (Zabierzów).

Scandia Cosmetics S.A. zbuduje nową halę produkcyjno-magazynową w Niepołomicach, do której przeniesie swoją działalność. Firma od 30 lat funkcjonuje na rynku produkując naturalne kosmetyki, posiada też własne laboratorium. Doskonale łączy zamiłowanie do natury z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w produkcji. Przedsiębiorstwo zainwestuje co najmniej 4 000 000 zł.

Drugi zakład, firmy Wessper sp. z o.o. powstanie w gminie Rzezawa. To tam ma być przeniesiona całość produkcji akcesoriów AGD, w której specjalizuje się firma. W planach jest uruchomienie linii produktów proekologicznych przy zastosowaniu nowych technologii. Koszty kwalifikowane inwestycji to ponad 18 milionów złotych.

Biga Stal Piotr Bicz spółka jawna dzięki uldze podatkowej wdroży innowacyjny i unikalny w skali światowej system obróbki metali, oparty na zaawansowanej analizie big data (system BGS Analytics). Inwestycja pozwoli na zwiększenie efektywności realizacji zindywidualizowanych usług wykonywanych w technologiach laserowej, plazmowej i frezowania. Firma działa od dwudziestu lat w Zabierzowie i zainwestuje ponad 7 milionów złotych.

Od początku tego roku Krakowski Park Technologiczny wydał 14 nowych decyzji – zadeklarowane nakłady wynoszą 326.088.555,00 zł, a przedsiębiorcy mają w planach utworzenie 278 nowych miejsc pracy.

Obserwujemy ożywienie w inwestycjach realizowanych w ramach PSI, które rozpoczęło się już w ostatnim kwartale minionego roku i trwa do dziś. Mamy złożonych kilka wniosków o wsparcie, prowadzimy także rozmowy o inwestycjach z kilkoma zainteresowanymi firmami. Wśród nich są planowane zarówno małe inwestycje, jak i takie o wartości kilkuset milionów złotych. Jeżeli ten trend się utrzyma, będzie to dla firm z obszaru zarządzanego przez KPT dobry rok, w którym z powodzeniem zrealizujemy zakładane w Planie Rozwoju Inwestycji wskaźniki. – mówi Łukasz Słoniowski, wiceprezes zarządu KPT.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

Białystok sprzedał 8 działek inwestycyjnych za ponad 30 mln PLN

W 2021 r. Miasto Białystok sprzedało pięciu inwestorom osiem działek w ramach podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Do budżetu Miasta wpłynie łącznie ponad 31 mln 350 tys. zł.

Aktualnie jest ogłoszonych siedem przetargów dotyczących sprzedaży siedmiu działek o łącznej powierzchni prawie 17 ha na kwotę 29 mln 451 tys. zł.

Łączna powierzchnia sprzedanych w tym roku działek na terenach inwestycyjnych to ponad 19,38 ha. Pierwszy przetarg, 12 lutego, wygrała firma Cezar, która kupiła działkę o powierzchni ponad 2,5 ha za 5 mln 440 tys. zł. 16 lutego odbyły się dwa przetargi. Tego dnia firma Cube ID kupiła dwie działki o łącznej powierzchni niemal 6 ha za ponad 9 mln 206 tys. zł, a firma Apoz kupiła działkę o powierzchni niemal hektara (0,8402 ha) za 1 mln 150 tys. zł.

19 lutego firma Paulina Łukjaniuk kupiła działkę o powierzchni 1,3006 ha za 1 mln 970 tys. zł. Najnowsza transakcja odbyła się 27 kwietnia. Firma Danwood kupiła w przetargu trzy działki o łącznej powierzchni 8,8200 ha za 13 mln 584 tys. 500 zł.

Sprzedaż działek i ich zagospodarowanie zdecydowanie wpłyną na gospodarczy rozwój Białegostoku i powstanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Poza tym miejska kasa otrzyma znaczący zastrzyk finansowy. – podkreśla Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Sprzedane nieruchomości są przeznaczone pod zabudowę produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, często też z przeznaczeniem pod lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego, rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2.

Są już dostępne pierwsze informacje na temat przeznaczenia sprzedanych w tym roku terenów inwestycyjnych. Firma Cezar z siedzibą w Ełku, działająca w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, zamierza tu uruchomić zakład produkcyjny z częścią magazynową. Warszawska firma CUBE ID planuje wybudować fabrykę inteligentnych urządzeń elektronicznych. Firma Apoz, białostocki producent zadrukowanych tkanin naturalnych i poliestrowych, uruchomi zakład produkcyjny. Natomiast białostocka firma Paulina Łukjaniuk (właściciel marki Spod igły i nitki) zamierza wybudować centrum logistyczne sklepu internetowego i przenieść tam siedzibę firmy wraz z oddziałami handlu hurtowego i detalicznego.

Podstrefa Białystok SSSE utworzona w 2008 r. i rozszerzona w 2015 r. obejmuje łącznie obszar o powierzchni 94,2779 ha. Pierwszy zakład został uruchomiony w 2012 r. Według stanu na koniec 2020 r. wartość zrealizowanych tam inwestycji wyniosła ok. 690 mln zł. Funkcjonujące firmy zatrudniają ponad 1 400 osób. Obecnie na terenach inwestycyjnych w Podstrefie Białystok SSSE funkcjonuje 21 przedsiębiorców. Struktura działalności gospodarczej tych firm jest bardzo zróżnicowana. Inwestorzy specjalizują się w branżach: poligraficznej, instalacji grzewczej i wodnej, metalowej, e-commerce, bieliźniarskiej, spożywczej, medycznej, motoryzacyjnej, gastronomicznej, logistycznej. Ostatnio dołączyli producenci: przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektronicznych urządzeń pomiarowych, tekstyliów domowych, tkanin naturalnych i poliestrowych, domów prefabrykowanych, a także dostawca i dystrybutor gazu.

źródło: mat. prasowe / UM Białystok

Print Friendly, PDF & Email

Chiński inwestor wchodzi na rynek polski i otwiera zakład produkcyjny w Poznaniu

W nowej fabryce firmy Tuopu wytwarzane będą podzespoły do samochodów elektrycznych. Łączne nakłady na inwestycję sięgną 30 mln euro. W poznańskim zakładzie inwestor planuje zatrudnić 450 osób. Firmę w wejściu na rynek wspiera Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Toupu współpracuje ze światowymi liderami z branży motoryzacyjnej, m.in. Audi, BMW, Fiat-Chrysler, GM, Geely, Ford, Mercedes-Benz, Porsche czy Volkswagen. Zakład w Polsce będzie produkował ramy pomocnicze dla samochodów elektrycznych. W fabryce zatrudnienie znajdą przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści i inżynierowie. Jeszcze w tym roku firma chce zatrudnić 20 osób. Nowa inwestycja powstanie na terenie Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze w Poznaniu, będzie to pierwszy zakład produkcyjny firmy w Europie.

Ningbo Tuopu Group jest notowana na giełdzie w Szanghaju. To lider technologii w zakresie produkcji komponentów do aut, działający w branży od ponad 30 lat. Inwestor współpracuje ze światowymi liderami ze świata motoryzacji, m.in. Audi, BMW, Fiat-Chrysler, GM, Geely, Ford, Mercedes-Benz, Porsche czy Volkswagen. Siedziba firmy mieści się w Ningbo w Chinach – tam znajduje się też jedno z centrów badawczo-rozwojowych, które wspiera projekty firmy na całym świecie. Oprócz tego, fabryki, biura i centra B+R Tuopu działają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Malezji, a w Europie – w Szwecji, Niemczech i Francji. Zakład w Polsce będzie produkował ramy pomocnicze dla samochodów elektrycznych. Co szczególnie istotne, inwestor wciąż aktywnie poszukuje lokalnych poddostawców. Wsparcie w realizacji projektu zapewniła spółce Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Firmy z branż takich jak automotive i electromobility należą do tych, które obecnie najchętniej inwestują w Polskiej Strefie Inwestycji. Dzięki tej inwestycji, w Poznaniu może powstać kolejnych 450 nowych miejsc pracy. To także dowód na to, że światowe koncerny, w tym także przedsiębiorcy z Państwa Środka – pomimo trwającej epidemii – doceniają atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Tylko w pierwszym kwartale 2021 r. wydano blisko sto decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości blisko 4 mld zł, co świadczy o sile i potencjale polskiej gospodarki. – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu towarzyszyła Tuopu od momentu ich decyzji o ulokowaniu inwestycji w Wielkopolsce. W ramach doradztwa pomogliśmy firmie nie tylko poznać narzędzia wsparcia, ale wskazaliśmy te najbardziej optymalne, dopasowane do całego projektu. Ponadto, firma mogła na nas liczyć w kontaktach z deweloperami oraz koordynacji relacji z administracją publiczną. Zakład w Poznaniu to pierwsza fabryka firmy w Europie. Co ciekawe, wśród inwestorów chińskich obserwujemy duże zainteresowanie poddostawców części samochodowych, ale i producentów baterii i ich podzespołów do pojazdów EV. Mam nadzieję, że decyzja Tuopu będzie bodźcem dla kolejnych inwestorów, którzy rozważają realizację swoich projektów w Polsce. Z każdym miesiącem tych argumentów za Polską nam zresztą przybywa. – mówi Marcin Fabianowicz, zastępca dyrektora Centrum Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W Poznaniu projekt będzie realizowany przez polskiego dewelopera 7R, w 7R City Park w Poznaniu-Franowie. Zakład o powierzchni ponad 30 tys. m2 powstanie na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W fabryce ma działać wysoce zrobotyzowana linia spawalnicza. Dzięki inwestycji, zatrudnienie znajdzie docelowo 450 osób, ale jeszcze w tym roku firma planuje zatrudnić 20 pracowników. Chiński inwestor szuka m.in. wykwalifikowanych specjalistów, inżynierów, ale też sprawnego zespołu wspierającego procesy operacyjne.

O ulokowaniu nowej inwestycji Tuopu w Poznaniu w dużej mierze zdecydowało strategiczne położenie Polski na mapie Europy. Na decyzję przełożyła się też świetnie rozwinięta baza poddostawców i tamtejsza infrastruktura oraz bardzo dobre zaplecze i otoczenie przemysłowe. Doceniamy wsparcie władz samorządowych i publicznych w całym procesie, zwłaszcza ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wsparcie PAIH i Miasta Poznań bardzo nam pomogło, m.in. jeśli chodzi o budowanie bazy lokalnych poddostawców, ale też oferowane warunki związane z lokowaniem inwestycji w tym właśnie regionie – mówi Bob Zheng, dyrektor generalny Tuopu Poland.

Bardzo cieszymy się, że firma Tuopu zdecydowała się zlokalizować swoją pierwszą fabrykę w Europie właśnie w Poznaniu. Podzespoły dostarczane przez firmę, wykorzystywane będą do budowy samochodów elektrycznych, które zyskują na popularności. Nowa inwestycja oznacza utworzenie 450 miejsc pracy, w tym wielu wyspecjalizowanych. Cieszy też chęć współpracy firmy Tuopu z regionalnymi poddostawcami. – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Staramy się stwarzać w mieście proinwestycyjny klimat, wspierając przedsiębiorców prowadzących tutaj biznes. Wybór stolicy Wielkopolski potwierdza, że nasz region jest atrakcyjny dla branży motoryzacyjnej. Położenie Poznania, pomiędzy Warszawą a Berlinem oraz dostęp do poddostawców w bliskim sąsiedztwie, tworzy dobry klimat do rozwoju tej branży. Od lat Poznań jest postrzegany jako tzw. „brama” do Europy m.in. przez firmy azjatyckie. – dodaje Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

Dlaczego Polska?

W Europie Polska jest jednym z głównych dostawców podzespołów i części samochodowych dla światowych graczy motoryzacyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że przez nasz kraj przechodzi nowy Jedwabny Szlak, a większość rodzimych firm jest w stanie dostarczyć potrzebne części do ważnych portów i fabryk w ciągu jednego dnia. To kluczowe w całym procesie produkcji. Eksperci PAIH zaznaczają też, że Polska odnotowuje liczne inwestycje w sektorze elektromobilności i przywołują przykłady wspieranych projektów: inwestycja LG Chem w największą fabrykę baterii do samochodów elektrycznych w Kobierzycach, inwestycje Daimlera w Jaworze, Volkswagena w Poznaniu czy SK Innovation w Dąbrowie Górniczej. Te projekty, a teraz także inwestycja Tuopu, stymulują powstawanie klastra rozwiązań EV w naszym kraju.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

WGN wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego w Inowrocławiu

WGN Inowrocław pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnego gruntu inwestycyjnego położonego w Inowrocławiu.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt inwestycyjny o powierzchni 7520 m2 zlokalizowany w strefie usługowej przy drodze powiatowej DK nr 15 w Inowrocławiu. Oferowana działka inwestycyjna znajduje się tuż przy granicy miasta na wylocie w stronę Torunia. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jako 27U – teren usług handlowych, rzemieślniczych, gastronomicznych i administracyjnych wraz z garażami, parkingami i niezbędnymi przyłączami infrastruktury technicznej, oznaczonej liniami rozgraniczającymi. Działka zbliżona kształtem do trójkąta, przy drodze asfaltowej.

Cena ofertowa gruntu wynosi: 2 248 480 złotych.

źródło: oferta WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

Strefy i miasta przyciągają dobrze przygotowanymi gruntami inwestycyjnymi

Chociaż zmiany w funkcjonowaniu SSE z 2018 r. pozwalają firmom inwestować na wszystkich działkach, to przez ćwierć wieku firmy mogły budować jedynie na gruntach należących do stref. Aby podnieść ich atrakcyjność w oczach inwestorów, strefy wraz z gminami intensywnie inwestowały w ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorców, również przy dużym wsparciu ze strony unijnych funduszy.

Dziś firma może zainwestować praktycznie na każdej nieruchomości i otrzymać wsparcie strefowe w postaci zwolnienia w podatku dochodowym. Kiedyś mogła to zrobić tylko w wyznaczonych podstrefach.

Jeśli chodzi o tereny inwestycyjne należące do specjalnych stref ekonomicznych, to należy zwrócić uwagę na to, że łączą one w sobie te cechy, które są najistotniejsze z punktu widzenia inwestora. Grunty w znaczącej większości są gotowe, aby zacząć realizować inwestycje bez dodatkowych kosztów i procedur administracyjnych (typu koszt uzbrojenia terenu, czy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego). Ponadto, przez 25 lat funkcjonowania, utworzone przez sse, dzielnice przemysłowe zyskały dobrą infrastrukturę (drogową, czy w zakresie uzbrojenia terenu), która jest przystosowana do zwiększonych potrzeb przedsiębiorców. Zakup gruntu od specjalnej strefy ekonomicznej, jest zazwyczaj prosty i nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami (np.: związanymi z nieuporządkowanym stanem prawnym nieruchomości). – podkreśla Leszek Dec, prezes zarządu Suwalskiej SSE S.A..

Jakie działki będą cieszyły się największym zainteresowaniem w 2021 r.
Dodatkowo strefy wciąż inwestują w infrastrukturę. Przykładowo Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w połowie czerwca 2020 roku oddała do użytku nową drogę, która skomunikowała 27,53 ha terenów podstrefy Grudziądz. W efekcie w październiku tego samego roku największy producent styropianu firma Termo Organika zdecydowała o budowie na tym terenie fabryki za ponad 25 mln zł.

Samorządy i miasta wracają do gry

Inwestorów zachęca również większa aktywność spółek skarbu państwa i samorządów w procesach inwestycyjnych, którą obserwujemy od zeszłego roku. Spółki oraz samorządy dostrzegły, że jednym z kanałów pozyskiwania przychodu dla gminy jest właśnie sprzedaż gruntów i coraz większą wagę przywiązują do odpowiedniego przygotowania terenów pod inwestycje m.in. pod kątem miejscowych planów zagospodarowania, zaplecza logistycznego, infrastruktury, grantów czy różnego rodzaju zachęt, np. podatkowych. W tyle nie zostają miasta, które pomimo często bardziej skomplikowanej sytuacji m.in. prawnej czy administracyjnej działek, coraz bardziej profesjonalnie podchodzą do przygotowywania terenów pod inwestycje. Przychylność miast i gmin w stosunku do inwestorów, wrażliwość na ich potrzeby, a także dostrzeganie możliwości szerszej współpracy gospodarczej, mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku. – mówi Emil Domeracki, dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych w Colliers.

Największe tereny inwestycyjne w Polsce

Terenów inwestycyjnych o powierzchni powyżej 100 ha, które jednocześnie nie są infrastrukturalną pustynią, jest w Polsce niewiele. Większość z oferowanych tak dużych nieruchomości to grunty rolne, niemające żadnego przygotowania pod kątem infrastruktury drogowej i technicznej, czyli kluczowych aspektów przy realizacji wielkich inwestycji m.in. z branż motoryzacji czy elektromobilności.

Międzynarodowe koncerny produkcyjne, chcąc zrealizować w Polsce wielomilionowe inwestycje, poszukują gruntów, które będą w stanie spełnić wymogi planowanej przez nich działalności w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia pierwszych rozmów. Teren, na którym inwestor może rozwijać swoją działalność niemal od razu, to w Polsce rzadkość.

Jak pandemia wpłynęła na rynek terenów inwestycyjnych?

Praktyka pokazuje, że gdy inwestor wie za mało o terenie, a zgromadzenie danych zajmie kolejne miesiące, kieruje on uwagę na inne grunty, często niestety poza granicami Polski, które posiadają już pełną dokumentację techniczno-prawną. Sprawdzenie nieruchomości pod kątem dostarczenia energii elektrycznej o mocy powyżej 100 MW czy też ilości wody na skalę przemysłową może zająć ponad rok oraz wymaga wyjścia poza lokalne przedsiębiorstwa infrastrukturalne, zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. Coraz częściej pojawiające się zapytania o duże powierzchnie pod obiekty przemysłowe, wpłynęły na władze lokalne i właścicieli gruntów, którzy zaczynają myśleć o ich przygotowaniu z wyprzedzeniem. Przykładem doskonałej współpracy jest stworzenie Parku Przemysłowego Konin Wschód, gdzie dzięki kooperacji gminy Stare Miasto, miasta Konin, ale także Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i firmy Hillwood, jednego z czołowych deweloperów przemysłowych, przygotowano teren inwestycyjny o powierzchni niespełna 150 ha, dostosowany do wymagających infrastrukturalnie inwestorów, a w sąsiedztwie powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 180 MW. – mówi Marta Staśkowska, Land Transactions Director, JLL.

Print Friendly, PDF & Email

7R pozyskał grunty inwestycyjne w Warszawie

Deweloper 7R pozyskał grunty inwestycyjne pod dwa nowe projekty ostatniej mili w atrakcyjnych warszawskich lokalizacjach. Pierwszy z nich powstanie przy ul. Osmańskiej, w pobliżu Lotniska Chopina, drugi – przy ul. Rzecznej na Targówku. To kolejne inwestycje z portfolio sieci magazynów miejskich 7R City Flex w stolicy.

Transakcje nabycia gruntów przy ul. Osmańskiej i Rzecznej zostały sfinalizowane na przełomie roku 2020 i 2021. Inwestycja 7R City Flex Warsaw Airport III przy Osmańskiej zaoferuje dwa budynki o łącznej powierzchni najmu 24 000 mkw. W ramach 7R City Flex Warszawa-Targówek powstaną dwie hale magazynowe o całkowitej powierzchni 31 970 mkw.

Pozyskaliśmy w ostatnim czasie bardzo atrakcyjne lokalizacje na terenie Warszawy i ruszamy z dwoma wyjątkowymi projektami deweloperskimi. Stawiamy na rozwój logistyki miejskiej, bo obserwujemy duży popyt na tego typu obiekty zarówno ze strony inwestorów, jak i najemców. Przestrzeń w naszych City Flexach można elastycznie aranżować i dopasować zgodnie z wymaganiami wynajmującego. Komfort miejskich lokalizacji magazynowo-przemysłowych doceniło już wiele firm. W naszym wcześniej wybudowanym kompleksie 7R City Flex Warsaw Airport I powstało w 2020 r. pierwsze w naszym kraju centrum szkoleniowe dla pilotów komercyjnych. Ten przykład pokazuje, że magazyn miejski to przestrzeń doceniana przez najemców reprezentujących różne branże. – komentuje Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

Dwa nowe magazyny miejskie na mapie Warszawy

Kompleks 7R City Flex Warsaw Airport III położony będzie 10 km od centrum Warszawy, 500 m od terminala Warsaw Cargo oraz 2 km od pasażerskiego terminala międzynarodowego portu lotniczego im. F. Chopina, a także 1,8 km od drogi ekspresowej S2. Inwestycja zostanie objęta certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent i zaoferuje takie rozwiązania proekologiczne, jak m.in. fotowoltaika i oświetlenie LED. Start budowy obiektu przy ul. Osmańskiej rozpocznie się w czerwcu br., a planowane oddanie to IV kwartał 2021 r. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Kwadrat. Generalnym wykonawcą jest firma Goldbeck.

Drugi z planowanych w stolicy projektów deweloperskich, 7R City Flex Warszawa-Targówek, to nowoczesny park magazynowy usytuowany zaledwie 8 km od ścisłego centrum Warszawy i 13 km od lotniska Chopina. Zgodnie z założeniem koncepcji 7R City Flex, inwestycja zapewnia doskonały dostęp do komunikacji i infrastruktury miejskiej (przystanki autobusowe i tramwajowe w odległości 300 m). Dzięki zastosowanym najnowszym rozwiązaniom proekologicznym, wpływającym m.in. na wzrost efektywności energetycznej, obiekt będzie objęty certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent. Obiekty wyposażone zostaną w panele fotowoltaiczne, systemy BMS i Dali. Start budowy przypadnie na przełomie bieżącego i przyszłego roku, a oddanie na II kwartał 2022 r.

Rynek magazynów miejskich w Polsce

Rynek logistyki miejskiej w Polsce prężnie się rozwija. Choć stanowi obecnie ok. 7,5% całkowitej komercyjnej powierzchni logistycznej i przemysłowej w kraju[1], to popyt na tego typu obiekty wciąż rośnie i to nie tylko ze strony operatorów logistycznych czy firm kurierskich obsługujących operacje ostatniej mili. Poza powierzchnią składowania, magazyny zlokalizowane w granicach miejskich oferują przestrzenie biurowe, produkcyjne, laboratoria, czy showroomy.

Dywersyfikacja w zakresie lokalizacji magazynów oraz struktury ich najmu, automatyzacja i proekologiczne budownictwo to główne trendy rozwoju rynku magazynowego w Polsce. Mniejsze jednostki, tzw. Small Business Units (SBU), w granicach aglomeracji miejskich, mocno wpisują się w ten krajobraz, odpowiadając na potrzeby szerokiego wachlarza najemców. Strategia dotycząca SBU jest istotną częścią działań 7R i odpowiada na ten trend.

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Gdzie w Polsce znajdziemy ogromne tereny inwestycyjne z zapleczem infrastrukturalnym?

Terenów inwestycyjnych o powierzchni powyżej 100 ha, które jednocześnie nie są infrastrukturalną pustynią, jest w Polsce niewiele. Większość z oferowanych tak dużych nieruchomości to grunty rolne, niemające żadnego przygotowania pod kątem infrastruktury drogowej i technicznej, czyli kluczowych aspektów przy realizacji wielkich inwestycji m.in. z branż motoryzacji czy elektromobilności.

Spis treści:
Idzie nowe w Koninie
Współpraca kluczem do sukcesu
Region kształci wykwalifikowanych pracowników

Międzynarodowe koncerny produkcyjne, chcąc zrealizować w Polsce wielomilionowe inwestycje, poszukują gruntów, które będą w stanie spełnić wymogi planowanej przez nich działalności w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia pierwszych rozmów. Teren, na którym inwestor może rozwijać swoją działalność niemal od razu, to w Polsce rzadkość. Bardzo długo trwały poszukiwania terenu pod polską fabrykę samochodów elektrycznych Izera. Finalnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu ogłosiła, iż budowa ma się rozpocząć w tym roku w Jaworznie na Śląsku.

Praktyka pokazuje, że gdy inwestor wie za mało o terenie, a zgromadzenie danych zajmie kolejne miesiące, kieruje on uwagę na inne grunty, często niestety poza granicami Polski, które posiadają już pełną dokumentację techniczno-prawną. Sprawdzenie nieruchomości pod kątem dostarczenia energii elektrycznej o mocy powyżej 100 MW czy też ilości wody na skalę przemysłową może zająć ponad rok oraz wymaga wyjścia poza lokalne przedsiębiorstwa infrastrukturalne, zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. Coraz częściej pojawiające się zapytania o duże powierzchnie pod obiekty przemysłowe, wpłynęły na władze lokalne i właścicieli gruntów, którzy zaczynają myśleć o ich przygotowaniu z wyprzedzeniem.

Przykładem doskonałej współpracy jest stworzenie Parku Przemysłowego Konin Wschód, gdzie dzięki kooperacji gminy Stare Miasto, miasta Konin, ale także Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i firmy Hillwood, jednego z czołowych deweloperów przemysłowych, przygotowano teren inwestycyjny o powierzchni niespełna 150 ha, dostosowany do wymagających infrastrukturalnie inwestorów, a w sąsiedztwie powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 180 MW, – mówi Marta Staśkowska, Land Transactions Director, JLL

Idzie nowe w Koninie

Gmina Stare Miasto dzięki położeniu w głównym korytarzu transportowym Wschód-Zachód, bezpośredniemu dostępowi do dwóch węzłów na autostradzie A2 (Konin Wschód i Modła) oraz drogom krajowym coraz częściej pojawia się na mapach inwestycyjnych wielu międzynarodowych firm. Wyróżnik tego miejsca stanowi bliskość terminalu intermodalnego w Koninie na linii kolejowej TENT Rail Line, dzięki czemu inwestorzy mają możliwość rozwoju biznesu w oparciu również o transport kolejowy, zapewniający szybkie połączenie do miejsc przeznaczenia w całej Europie.
Nasz region bez wątpienia wyróżnia się konkurencyjnością gruntów inwestycyjnych. Tereny te mają świetne zaplecze w postaci infrastruktury transportowej, a nam udało się stworzyć przyjazny klimat dla biznesu. Utworzyliśmy grupę roboczą złożoną z przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm prywatnych, której założeniem jest takie przygotowanie działek pod duże inwestycje, by móc sprawnie reagować na potrzeby i wymagania potencjalnych rodzimych i zagranicznych inwestorów. Park Przemysłowy zapewnia możliwość budowy obiektów do 40 metrów wysokości, dostęp do 175 MW energii elektrycznej oraz 275 m3/h wody. Kolejnym atutem jest też bliskość zmodernizowanej infrastruktury drogowej na terenie Parku oraz sfinalizowane kwestie formalno-prawne pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych wiosną tego roku, – mówi Dariusz Puchała, wójt gminy Stare Miasto k. Konina

Współpraca kluczem do sukcesu

Istotnym aspektem pozostaje wsparcie ze strony samorządu oraz strefowe zwolnienia podatkowe czy rządowe granty, na które mogą liczyć przyszli inwestorzy. To właśnie zaangażowanie wielu stron, mających wpływ na tę lokalizację, sprawia, że jako jedna z niewielu gmin w Polsce dysponujemy gruntami w pełni uzbrojonymi, przeznaczonymi pod strategiczne działalności przemysłowe, – dodaje Dariusz Puchała, wójt gminy Stare Miasto k. Konina

Region kształci wykwalifikowanych pracowników

Istotna przy wyborze gruntu pod dużą inwestycję jest także kondycja rynku pracy. Potencjalni pracodawcy z sektora przemysłowego sprawdzają możliwości pozyskania wykwalifikowanych pracowników. Z raportu firmy Randstad „Konin on the map of Poland. Labour market overview” wynika, że Konin wraz z miejscowościami przyległymi gwarantuje dostęp do osób z wykształceniem zawodowym i inżynieryjnym, co daje możliwość rekrutowania nawet do 500 wykwalifikowanych pracowników rocznie z wykształceniem wyższym. Dodatkowo planowane zamknięcie kopalń i elektrowni powoduje, że w ciągu czterech lat na lokalny rynek pracy powróci blisko 4000 pracowników z szerokimi kompetencjami w przemyśle i produkcji. Wiąże się to z transformacją regionu w tereny korzystające z tzw. zielonej energii, a dotychczas zatrudnieni w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego będą mieli okazję przekwalifikować się na wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie związanej ze źródłami energii odnawialnej. To szansa zarówno dla Konina, gmin przyległych, jak i nowych inwestorów.

Wzrost świadomości ekologicznej wpływa na decyzje najemców oraz właścicieli nieruchomości. Nie rozpatrujemy tego już w kategorii trendów, takie podejście staje się standardem. W Starym Mieście tuż obok gruntu przygotowanego pod zabudowę magazynowo-produkcyjną znajdować się będzie farma fotowoltaiczna, z której zasobów będą mogli korzystać użytkownicy parku przemysłowego. Mowa tu o dodatkowych 180 MW pozyskanych z odnawialnych źródeł energii. Warto również zwrócić uwagę, że Konin z sukcesem realizuje strategię neutralności energetycznej. Dzięki niej stanie się pierwszym w Polsce miastem neutralnym energetycznie do 2030 roku. Jednym z elementów strategii jest zeroemisyjny transport publiczny. W tym roku planowane jest uruchomienie miejskiej stacji do tankowania wodoru. W ciągu kilku najbliższych lat uruchomiony zostanie zakład wytwarzania zielonego wodoru w przemysłowych ilościach. Pozwala to na rozwój floty transportowej zasilanej paliwem alternatywnym. Są to ważne argumenty dla międzynarodowych marek, poszukujących zrównoważonych ekologicznie nowych lokalizacji szytych na miarę i budowanych w formule BTS/BTO. Wychodząc na przeciw ich oczekiwaniom jesteśmy w stanie zrealizować obiekty dedykowane – zaprojektowane i skonstruowane wyłącznie na potrzeby ich biznesu i zasilić je energią z odnawialnych źródeł, – wyjaśnia Piotr Łada, Hillwood Polska.

źródło: mat.pras.

Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje atrakcyjny grunt inwestycyjny w Polanicy Zdroju

WGN Wrocław Commercial pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnej działki inwestycyjnej, położonej w Polanicy Zdroju.

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana o powierzchni 2.9665 ha położona w Polanicy Zdroju w lesie nad stawem. Na działce znajduje się dom do remontu o powierzchni ponad 200 m2.

Wg miejscowego planu zagospodarowania grunt inwestycyjny przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową na cele sanatoryjno – uzdrowiskowe, leczniczo – rehabilitacyjne i turystyczne w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych o podwyższonym standardzie ekologicznym (ME).

Przeznaczenie uzupełniające: usługi turystyki, sportu i rekreacji, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona. Idealna inwestycja po dom spokojnej starości lub dom dziecka. Z uwagi na piękne położenie również blisko Dusznik Zdroju, w sąsiedztwie pola golfowego.

Cena ofertowa działki na sprzedaż wynosi 2 224 800 złotych.

źródło: oferta WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

Murapol kupił 17 działek inwestycyjnych pod projekty mieszkaniowe

17 gruntów zlokalizowanych w 10 miastach pod budowę blisko 7,8 tys. lokali mieszkalnych nabyła Grupa Murapol w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Pula ta obejmuje 7 nieruchomości zakontraktowanych umowami przedwstępnymi, na których powstanie blisko 3,6 tys. mieszkań. Pozostałe 10 umów dotyczy finalizacji zakupu wcześniej zakontraktowanych terenów inwestycyjnych, na których zrealizowane zostaną projekty nieruchomościowe obejmujące ponad 4,2 tys. lokali.

W okresie od października 2020 do marca 2021 Grupa Murapol sfinalizowała zakup 10 nieruchomości w 9 miastach, w których łącznie powstanie blisko 4,2 tys. lokali mieszkalnych. Zostaną zaoferowane w kolejnych etapach już realizowanych przedsięwzięć, takich jak: Murapol Parki Krakowa w Krakowie, Murapol Nowe Miasto w Poznaniu czy Murapol Dzieci Warszawy w Warszawie. Nabyte grunty pozwoliły także umocnić pozycję nowymi przedsięwzięciami w miastach, w których już działamy, w Toruniu projektem Murapol Osiedle Smart, Murapol Zielony Żurawiniec w Poznaniu czy Murapol Osiedle Zdrovo w Gdańsku. Zakupione grunty pozwoliły także wejść z ofertą do nowych miast tj. Sosnowca z inwestycją Murapol Apartamenty przy Parku oraz Murapol Osiedle Akademickie do Bydgoszczy.

W tym samym czasie Grupa Murapol podpisała umowy przedwstępne dot. zakupu 7 nowych terenów inwestycyjnych, będących obecnie w toku procesów pozwoleniodawczych przewidujących budowę blisko 3,6 tys. mieszkań. W Warszawie deweloper zakontraktował grunt nieopodal Kanału Żerańskiego, który umożliwi realizację projektu mieszkaniowego obejmującego ponad 350 lokali mieszkalnych. Łódzki bank ziemi dewelopera powiększył się o trzy nieruchomości w nowych lokalizacjach, w których łącznie powstanie 1,2 tys. mieszkań. W Poznaniu Murapol przygotowuje kolejny projekt na zakontraktowanym gruncie blisko Starego Miasta, którym będzie budował nową tkankę miejską na ponad 1 tys. mieszkań. Deweloper zamierza także nadal umacniać swoją pozycję w Gdańsku, w którym zakontraktował kolejną nieruchomość niedaleko Śródmieścia pod budowę ponad 300 lokali mieszkalnych. Także Aglomeracja Górnośląsko-Zagłębiowska jawi się dla Grupy jako interesujący teren do inwestowania, czego wyrazem jest zakontraktowanie gruntu w Gliwicach, w sąsiedztwie już realizowanej w tym mieście inwestycji przy ul. Kozielskiej.

– Jak pokazują nasze aktywności na akwizycjach gruntów za ostatnie pół roku, intensywnie pracujemy nad rozbudową aktywnego banku ziemi. Umacniamy swoją pozycję w kluczowych dla nas miastach, takich jak Poznań, gdzie łącznie sfinalizowane transakcje oraz zakontraktowany grunt pozwalają na realizację ponad 2,2 tys. mieszkań. Z przytupem wracamy do Gdańska, w którym w budowie i przygotowaniu mamy blisko 800 lokali. Podobnie sytuacja wygląda na zakontraktowanych gruntach w Łodzi. Także w Warszawie i Krakowie zwiększamy konsekwentnie pulę projektów. Poza głównymi aglomeracjami dostrzegamy także potencjał mniejszych lokalizacji, również tych nie znajdujących się jeszcze na naszej mapie inwestycji, a posiadających potencjał dla działalności deweloperskiej. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA – Niesłabnące zapotrzebowanie na nowe mieszkania utwierdza nas w przekonaniu, że to jedyny właściwy kierunek działania. – dodaje Nikodem Iskra.

Na koniec marca, portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował blisko 7 tys. lokali powstających w 82 budynkach, w ramach 22 projektów na terenie 15 miast.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

Ustawa „lokal za grunt” weszła w życie

1 kwietnia weszła w życie ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. lokal za grunt.. Celem programu Lokal za Grunt jest skuteczne wsparcie samorządów gminnych w realizacji zadań przyczyniających się do zwiększenia dostępności mieszkań dla osób potrzebujących.

Mechanizm jest prosty: lokale mieszkalne lub użytkowe jako częściowe rozliczenie ceny nieruchomości przekaże gminie inwestor, który nabędzie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość. Gmina może przeznaczyć lokale mieszkalne na mieszkania komunalne lub wnieść np. do spółki gminnej jako mieszkania na wynajem, również z opcją dojścia do własności. Lokale użytkowe gmina może natomiast wykorzystać np. pod działalność ochrony zdrowia, edukacyjną lub kulturalną – generalnie służącą ogółowi mieszkańców. – mówi Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu.

W ramach programu Lokal za Grunt inwestorzy będą mogli nabywać nieruchomości od gmin z częściowym rozliczeniem ich ceny mieszkaniami lub innymi lokalami mogącymi służyć wspólnotom samorządowym. W podstawowym modelu gmina dokona sprzedaży nieruchomości inwestorowi wyłonionemu w transparentnym przetargu otwartym dla wszystkich podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji mieszkaniowej. Nabywca uiści część ceny nieruchomości w formie pieniężnej. Drugą część rozliczy natomiast w formie mieszkań, które po wybudowaniu przekaże gminie. Pozostałymi mieszkaniami inwestor będzie mógł dysponować zgodnie z własnymi potrzebami, np. będzie mógł je sprzedać na zasadach komercyjnych

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje grunt inwestycyjny w Zawierciu za 5 000 000 zł

Na sprzedaż teren usługowo-handlowo-przemysłowy o powierzchni 28000m2 usytuowany w centrum miasta Zawiercie przy głównej drodze.

W skład oferowanej nieruchomości wchodzi: hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 1760m2,biurowiec o powierzchni 475m2 składający się z pomieszczeń biurowych, socjalnych i nie tylko oraz garaż 54,81m2. Nieruchomość jest przygotowana do prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności i ma dostęp do wszelkich niezbędnych mediów: woda, prąd, gaz, kanalizacja. Teren utwardzony płytami betonowymi, parking własny, monitorowany. Największym atutem prezentowanej nieruchomości jest jej doskonała lokalizacja w centrum miasta przy głównej drodze oraz nieograniczone możliwości inwestycyjne z uwagi na ogromną powierzchnię działki 28000m2.

więcej szczegółów: oferta WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

Grunty inwestycyjne schodzą jak świeże bułki

2021 r. zaczął się naprawdę dobrze. Inwestorzy, którzy przez ostatnie miesiące wstrzymywali się z decyzjami zakupowymi, gruntów inwestycjnych zebrali znaczne ilości kapitału i szukają możliwości ich ulokowania. Chociaż pobudzenie na rynku zaobserwowaliśmy już w III i IV kw. 2020 r. i spodziewaliśmy się zwiększonej aktywności inwestorów w 2021 r., to I kwartał przerósł nasze oczekiwania. Tylko ostatniego dnia marca podpisaliśmy umowy końcowe na sprzedaż terenów o łącznej wartości ponad 140 mln zł. – mówi Emil Domeracki, dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych w Colliers.

Suma transakcji sfinalizowanych w I kwartale tego roku daje lepszy wynik niż w 2020, gdy podpisane umowy objęły 125 mln zł, a nawet niż całym roku 2019, kiedy to łączna wartość transakcji wspieranych przez Colliers wyniosła 700 mln zł.

Prognozy na resztę roku zapowiadają się optymistycznie. Tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku zabezpieczyliśmy grunty o łącznej wartości 500 mln zł w miastach takich jak Kraków, Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Warszawa, Poznań i Bydgoszcz. Większość działek pozwala na zabudowę mieszkaniową, biurową oraz PRS. Można spodziewać się, że finalizacja większości transkacji będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. – dodaje Emil Domeracki.

Aktywność podmiotów publicznych

Podaż atrakcyjnych działek, w szczególności w Warszawie oraz głównych miastach regionalnych, drastycznie maleje. Nadzieją dla inwestorów jest wzmożona aktywność spółek skarbu państwa oraz samorządów, którą obserwujemy w ostatnim czasie.

Podmioty publiczne, wykorzystując koniunkturę gospodarczą i moment dynamiki rynku transakcyjnego, dostrzegły w sprzedaży gruntów sposób na poprawę wyników finansowych. W związku z tym możemy przypuszczać, że jeszcze w tym roku na rynek trafi kilka dobrze przygotowanych gruntów. – przewiduje Emil Domeracki.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

Sandezia wybuduje nową halę i zainwestuje ponad 3 mln zł

Krakowski Park Technologiczny wydał pierwszą decyzję w gminie Szczurowa. Jest to pierwsza decyzja wydana w gminie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zainwestuje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji 3 070 000,00 zł. Do Szczurowej zostanie przeniesiona siedziba firmy, powstanie hala produkcyjna wyposażona w mieszalniki, maszyny pakujące i konfekcjonujące. Tutaj będzie odbywać się cała produkcja i dystrybucja.

Sandezia jest dostawcą produktu do osuszania i dezynfekcji budynków inwentarskich zwierząt hodowlanych. Preparat można stosować także w obecności zwierząt, gdyż jest dla nich całkowicie bezpieczny. Produkt oprócz tego, że osusza ściółkę, likwiduje również bakterie, wirusy i grzyby, a także niszczy stadia larwalne much i innych owadów. Działa szczególnie w zawilgoconych pomieszczeniach. Zmniejsza ilość chorób w stadzie, ogranicza stosowanie antybiotyków i redukuje koszty leczenia, a w przypadku wystąpienia infekcji wspomaga kurację. To produkt stworzony z myślą o potrzebach hodowców i zapewniający bezpieczeństwo zwierzętom.

– Jest to pierwsza decyzja wydana w gminie Szczurowa w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zakład powstanie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (czyli tam, gdzie działają jeszcze stare przepisy) dzięki temu przedsiębiorca ma 15 lat na wykorzystanie pomocy publicznej. Bardzo się cieszę z tej inwestycji, gmina Szczurowa jest dobrze przygotowana na przyjęcie inwestorów. – Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora w KPT.

Gmina Szczurowa położona jest północno-wschodniej części województwa Małopolskiego. Na obszarze gminy krzyżują się dwie strategiczne drogi, dzięki czemu łatwy jest kontakt z dużymi aglomeracjami jak Kraków i Tarnów. Władze gminy stworzyły bardzo dobre warunki dla rozwoju inwestycji, w planie zagospodarowania przestrzennego zostały zabezpieczone tereny pod inwestycje produkcyjne, obiekty magazynowe, usługowe, handlowe, sportowo-rekreacyjne, a także pod budownictwo mieszkaniowe. Wzdłuż skrzyżowań głównych węzłów komunikacyjnych powstają strefy aktywności gospodarczej. Duże pokłady złoża gazu ziemnego w tych rejonach to dodatkowe atuty lokalizacji inwestycji.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

WGN jest wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego w miejscowości turystycznej

Atrakcyjna działka inwestycyjna mieści się na wzgórzu przy klifie zalewu Szczecińskiego między dorzeczem Świny a jeziorem Wicko.

W skład nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wchodzą także warunki zabudowy na hotel do czterech kondygnacji. Nieruchomość położona jest w bliskiej odległości od Wolińskiego parku narodowego, oraz około 1 km od mariny w Lubinie, dzięki czemu istnieje możliwość wypłynięcia na morze Bałtyckie.

Grunt inwestycyjny na sprzedaż, który posiada duży potencjał komercyjny, został wyceniony na kwotę rzędu 5 500 000 złotych.

źródło: oferta WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

Jakie działki będą cieszyły się największym zainteresowaniem w 2021r.

Zwycięzców pandemii na rynku gruntów mamy dwóch: magazyny i mieszkaniówkę. W 2021 roku działki pod te projekty będą cieszyły się największym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Popyt na grunty inwestycyjne wciąż jest bardzo duży. Działki poszukiwane są głównie pod inwestycje magazynowe, mieszkaniowe oraz nieduże projekty handlowe typu retail park. Atrakcyjnymi parcelami na terenie największych miast nadal zainteresowani są deweloperzy mieszkaniowi, w tym również firmy z rozbudowanymi bankami ziemi. Pojawiają się też zapytania od funduszy inwestycyjnych, głównie z Dalekiego Wschodu i Południowej Afryki. – mówi Agata Karolina Lasota, dyrektor zarządzająca LBC Invest .

Duża ilość transakcji już w pierwszych miesiącach 2021 roku sugeruje, że to może być udany rok pod względem transakcji na rynku gruntów inwestycyjnych.

Grunty pod mieszkaniówkę jak świeże bułeczki

Chociaż początek pandemii spotkał się z dużą niepewnością na rynku mieszkaniowym, zaś w II kwartale 2020 roku większość deweloperów zaliczyła znaczące spadki sprzedaży, to druga połowa roku okazała się ekscytująca dla deweloperów. Niskie stopy procentowe, poluzowanie obostrzeń związanych z kredytami hipotecznymi oraz brak alternatyw dla lokowania kapitału spowodowały, że mieszkania schodziły jak świeże bułeczki. Dodatkowo praca i nauka zdalna zaowocowała tym, że część rodzin stanęła przed koniecznością powiększenia zajmowanego metrażu. To wszystko sprawiło, że deweloperzy nie mogli narzekać na problemy z popytem.

Jednocześnie przedłużające się m.in. z powodu pandemii procedury administracyjne powodują, że np. na warszawskim rynku zaczęło brakować mieszkań. To sprawia, że również w 2021 roku nie zabraknie chętnych na nowe lokale, mimo ciągłego wzrostu cen.

Silne odbicie w zakresie wyników sprzedaży mieszkań w drugiej połowie roku, wspierało decyzje deweloperów o rozpoczynaniu kolejnych projektów mieszkaniowych, a puste banki ziemi skłaniały do dokonywania zakupu gruntów. – wskazuje Joanna Kieszczyńska, dyrektor w Dziale Gruntów i Inwestycji Średniego Formatu JLL.

Jak wylicza JLL, za grunt w Warszawie trzeba zapłacić 2 tyś. zł za mkw. i wzwyż w lokalizacjach typowych dla inwestycji z segmentu popularnego. Deweloperzy planujący nieruchomości premium w prestiżowych dzielnicach takich jak Powiśle, Śródmieście czy Górny Mokotów zapłacą nawet ponad 5 tyś. zł za mkw. W największych miastach regionalnych średnie ceny transakcyjne w relacji do PUM były notowane na poziomie 700 – 2000 zł.

Niska podaż oraz rosnące ceny gruntów, w szczególności odczuwalne w przypadku sześciu największych rynków będą sprzyjać ekspansji deweloperów w nowych lokalizacjach. Spodziewamy się też dalszego wzrostu cen gruntów mieszkaniowych oraz ostrej rywalizacji między deweloperami w prywatnych procesach zakupowych i miejskich przetargach. – podsumowuje Joanna Kieszczyńska.

Deweloperzy poszukują działek pozwalających na ulokowanie dużego osiedla, dobrze skomunikowanych z centrum miasta. Zwracają również uwagę na uregulowaną sytuację prawną oraz plany zagospodarowania.

Z braku takich gruntów interesują się także trudniejszymi parcelami, które wymagają dłuższego przygotowania do budowy, czy realizacji dodatkowej infrastruktury. Biorą też pod uwagę tereny poprzemysłowe, gdzie stoją budynki do wyburzenia, pod warunkiem że są atrakcyjnie zlokalizowane. – mówi Agata Karolina Lasota.

Na wzrost zainteresowania gruntami będzie miał też wpływ coraz bardziej dynamiczny rozwój rynku najmu instytucjonalnego. Pod koniec 2020 roku na rynek wkroczyła szwedzka firma Heimstaden Bostad, która kupiła od Eiffage dwa projekty w Warszawie za 65 mln euro, a następnie na początku 2021 roku trzy kolejne od Marvipolu za 380,9 mln zł.

Tereny pod magazyny poszukiwane blisko miast

Rynek magazynowy od kilku lat radzi sobie wyjątkowo dobrze, ale to właśnie dzięki pandemii nabrał rozpędu. Jest to związane z naturalnym przyśpieszeniem e-commerce, a także rozwojem tzw. nearshoringu, czyli przeniesieniu części produkcji i magazynów z Azji do bliskiej zagranicy, tak aby w przypadku przerwania łańcuchów dostaw kraje Europy Zachodniej miały magazyny ulokowane w pobliżu swoich granic. Polska staje się również coraz atrakcyjniejszą lokalizacją pod centra danych.

Zainteresowanie gruntami magazynowymi było w ubiegłym roku napędzane m.in. przez dynamiczny rozwój e-commerce, który bezpośrednio przekłada się na zwiększony popyt na powierzchnie i tereny przemysłowo-logistyczne. Z drugiej strony, na rynku można było zaobserwować wzrost ostrożności deweloperów i znaczący spadek udziału inwestycji budowanych spekulacyjnie. Mają na to wpływ m.in. wydłużające się procesy decyzyjne co do zakupu działek poprzez pogłębienie analiz techniczno-komercyjnych oraz trudności w przeprowadzaniu niezbędnych dla inwestycji procedur administracyjnych. – zwraca uwagę Tomasz Olszewski, dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo – Przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL

Zgodnie z danymi firmy Axi Immo, pod względem kosztów stolica nadal wyprzedza pozostałe rynki. Średnia cena działki na terenie miasta oscyluje w granicach 450-650 zł/mkw. W II strefie Warszawy tj. Pruszkowie, Nadarzynie ceny maleją do 250-350 zł/mkw., zaś w III strefie Warszawy np. w Błoniu, Sochaczewie czy Teresinie deweloperzy zapłacą do 100 zł/mkw.

Drugie miejsce na podium zajmuje Kraków z wywoławczymi cenami 400-450 zł za mkw. gruntu inwestycyjnego. Miejsce trzecie zajął Wrocław ze stawkami 180-300 zł/mkw. (najdrożej kosztują działki przy autostradzie). Na pozostałych rynkach koszty za najlepsze grunty wahają się od 100 do 200 zł/mkw.

Na cenę działki składa się zainteresowanie kupujących oraz przygotowanie techniczno-prawnego danej lokalizacji, w tym położenie względem szlaków komunikacyjnych, podłączenie mediów oraz miejscowy plan zagospodarowania. Czy jest szansa na spadek cen pod obiekty magazynowe?

Postępujący rozwój sektora logistyki, w tym w szczególności rynku e-commerce, będzie nadal generować rosnący popyt przy coraz bardziej ograniczonej podaży gruntów w najatrakcyjniejszych lokalizacjach, co utrzyma wzrost i tak już wysokich cen transakcyjnych – mówi uważa Tomasz Olszewski.

Gwałtowny rozwój rynku magazynowego spowodował, że w większości hubów logistyczno-produkcyjnych, takich jak np. Bielany Wrocławskie, Stryków, Warszawa, Komorniki czy Kraków Rybitwy, dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych jest wysoce ograniczona. Z uwagi na brak działek typu greenfield, rośnie zatem zainteresowanie poprzemysłowymi działkami typu brownfield, zwłaszcza w większych miastach, ze względu na ich atrakcyjność dla e-commerce.

Inwestorzy postrzegają inwestycje w grunty jako obiecującą lokatę kapitału, bowiem z biegiem lat i coraz niższą podażą atrakcyjnych działek będą one zyskiwać na wartości. Ta perspektywa sprawia, że rośnie zainteresowanie terenami wymagającymi dłuższego przygotowania prawnego, technicznego czy też administracyjnego, które po uregulowaniu tych kwestii staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupców. – uważa Emil Domeracki, dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych w Colliers.

Jednocześnie inwestorzy będą rozważać lokalizacje coraz dalej od głównych rynków. Kolejne lokalizacje zyskują na atrakcyjności dzięki rozbudowie istniejącej infrastruktury drogowej.

Najnowszymi przykładami są takie ośrodki jak Stary Konik czy Mińsk Mazowiecki, które zyskały na uruchomieniu autostrady A2 na wschód od Warszawy. Z kolei pojawienie się Częstochowy na magazynowej mapie Polski to skutek wydłużenia autostrady A1. – wyjaśnia Tomasz Oborski, dyrektor Działu Gruntów, Axi Immo.

źródło: TerenyInwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

760 mln zł w gruntach ze wsparciem Colliers

Dział Gruntów Inwestycyjnych w Colliers zamknął właśnie jeden z najintensywniejszych kwartałów w historii firmy – od stycznia do końca marca firma doradzała w sprzedaży gruntów o łącznej wartości 260 mln zł.

Dodatkowo firma podpisała umowy przedwstępne na sprzedaż działek o wartości 500 mln zł.

Rekordowy I kwartał

Suma transakcji sfinalizowanych w I kwartale tego roku daje lepszy wynik niż w 2020, gdy podpisane umowy objęły 125 mln zł, a nawet niż całym roku 2019, kiedy to łączna wartość transakcji wspieranych przez Dział Gruntów Inwestycyjnych w Colliers wyniosła 700 mln zł.

2021 r. zaczął się naprawdę dobrze. Inwestorzy, którzy przez ostatnie miesiące wstrzymywali się z decyzjami zakupowymi, zebrali znaczne ilości kapitału i szukają możliwości ich ulokowania. Chociaż pobudzenie na rynku zaobserwowaliśmy już w III i IV kw. 2020 r. i spodziewaliśmy się zwiększonej aktywności inwestorów w 2021 r., to I kwartał przerósł nasze oczekiwania. Tylko ostatniego dnia marca podpisaliśmy umowy końcowe na sprzedaż terenów o łącznej wartości ponad 140 mln zł – mówi Emil Domeracki, dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych w Colliers.

Na imponujący wynik Colliers w I kwartale składa się doradztwo przy sprzedaży pięciu gruntów. Nowych właścicieli znalazły dwie działki w Warszawie – sprzedane przez spółkę Ardo oraz Europol Gaz S.A., w Łodzi (z banku ziemi BaseCamp Student) oraz dwa grunty we Wrocławiu – należące do KGHM (przy placu Jana Pawła II) i BaseCamp Student (przy ul. Sienkiewicza).

Prognozy na resztę roku zapowiadają się optymistycznie. Tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku zabezpieczyliśmy grunty o łącznej wartości 500 mln zł w miastach takich jak Kraków, Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Warszawa, Poznań i Bydgoszcz. Większość działek pozwala na zabudowę mieszkaniową, biurową oraz PRS. Można spodziewać się, że finalizacja większości transakcji będzie miała miejsce jeszcze w tym roku – dodaje Emil Domeracki.

Aktywność podmiotów publicznych

Podaż atrakcyjnych działek, w szczególności w Warszawie oraz głównych miastach regionalnych, drastycznie maleje. Nadzieją dla inwestorów jest wzmożona aktywność spółek skarbu państwa oraz samorządów, którą obserwujemy w ostatnim czasie.

Podmioty publiczne, wykorzystując koniunkturę gospodarczą i moment dynamiki rynku transakcyjnego, dostrzegły w sprzedaży gruntów sposób na poprawę wyników finansowych. W związku z tym możemy przypuszczać, że jeszcze w tym roku na rynek trafi kilka dobrze przygotowanych gruntów – przewiduje Emil Domeracki.

źródło: propertyjournal.pl

Print Friendly, PDF & Email

Intensywny początek roku na rynku gruntów inwestycyjnych

Po kilkumiesięcznym zastoju związanym z pandemią, kiedy to inwestorzy wstrzymywali się z wydatkami oraz decyzjami o ekspansji i rozbudowywaniu portfolio, nadszedł moment zwiększonej aktywności na rynku gruntów inwestycyjnych.

W szczególności w sektorach postrzeganych jako bezpieczne m.in. mieszkaniowym i logistycznym. Ceny działek, pomimo malejącego wskaźnika podaży, zwłaszcza w dużych miastach, utrzymały się na stabilnym poziomie.

Banki ziemi dają przewagę

Pandemia COVID-19 spowodowała wstrzymanie aktywności transakcyjnej przez większość ubiegłego roku. Deweloperzy, z reguły planując inwestycje długoterminowo, z wyprzedzeniem szukają gruntów pod ich realizację. W ostatnich latach dokonywali więc zakupów działek, zabezpieczając znacznej wielkości tereny. Dzięki zgromadzonym bankom ziemi większość podmiotów ze spokojem podeszła do zawirowań gospodarczych. Inwestorzy postrzegają inwestycje w grunty jako obiecującą lokatę kapitału, bowiem z biegiem lat i coraz niższą podażą atrakcyjnych działek będą one zyskiwać na wartości. Ta perspektywa sprawia, że rośnie zainteresowanie terenami wymagającymi dłuższego przygotowania prawnego, technicznego czy też administracyjnego, które po uregulowaniu tych kwestii staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupców.

Samorządy i miasta wracają do gry

Inwestorów zachęca również większa aktywność spółek skarbu państwa i samorządów w procesach inwestycyjnych, którą obserwujemy od zeszłego roku. Spółki oraz samorządy dostrzegły, że jednym z kanałów pozyskiwania przychodu dla gminy jest właśnie sprzedaż gruntów i coraz większą wagę przywiązują do odpowiedniego przygotowania terenów pod inwestycje m.in. pod kątem miejscowych planów zagospodarowania, zaplecza logistycznego, infrastruktury, grantów czy różnego rodzaju zachęt, np. podatkowych. W tyle nie zostają miasta, które pomimo często bardziej skomplikowanej sytuacji m.in. prawnej czy administracyjnej działek, coraz bardziej profesjonalnie podchodzą do przygotowywania terenów pod inwestycje. Przychylność miast i gmin w stosunku do inwestorów, wrażliwość na ich potrzeby, a także dostrzeganie możliwości szerszej współpracy gospodarczej, mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku.

Duża aktywność

Choć 2020 r. charakteryzował się dużą ostrożnośnią inwestorów, nie doszło do zamorożenia wszystkich procesów sprzedażowych. Reprezentując klientów, w ubiegłym roku zabezpieczyliśmy kilka terenów, których jednostkowa wartość wynosi od 150 mln zł netto aż do 290 mln zł netto. Wśród transkacji, w których uczestniczyli eksperci Colliers, wymienić można chociażby sprzedaż nieruchomości przy ul. Łopuszańskiej 49/53 w Warszawie.

Aktywność inwestorów zwiększyła się jeszcze badziej z początkiem 2021 roku. Tylko w ciągu 4 ostatnich tygodni Colliers pośredniczył w 4 dużych transakcjach m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni czy w Łodzi. Wielu z inwestorów zdecydowało się w ostatnim czasie wejść na polski rynek, a w centrum ich zainteresowania znalazł się segment PRS i student housing. W ciągu ostatnich dwóch tygodni podpisaliśmy umowy sprzedaży gruntów pod tego typu inwestycje m.in. we Wrocławiu i Gdańsku.

2021 rokiem zakupów?

Wzmożona aktywność inwestorów w pierwszych miesiącach 2021 r. pozwala prognozować, że trend zakupowy osiągnie w tym roku apogeum. W zależności od sektora zainteresowanie to będzie jednak zróżnicowane. Podczas gdy popyt na atrakcyjnie położone nieruchomości biurowe oraz działki o takim przeznaczeniu w centralnych lokalizacjach miast takich, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław utrzyma się na wysokim poziomie, lokalizacje obrzeżne mogą odczuć spowolnienie transakcyjne.

W tym roku możemy spodziewać się również dalszego rozwoju sektora e-commerce, a co za tym idzie większej aktywności inwestorów na rynku logistyczno-magazynowym, w szczególności w lokalizacjach o dobrze rozwiniętej infrastrukturze transportowej. Z kolei zainteresowanie inwestorów nieruchomościami pod zabudowę usługowo-handlową pozostanie ograniczone, z wyjątkiem terenów umożliwiających zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz tych położonych w atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach.

Komentarz Emila Domerackiego, dyrektora Działu Gruntów Inwestycyjnych w Colliers

fot. materiały prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Gdzie w Polsce znajdziemy ogromne tereny inwestycyjne z zapleczem infrastrukturalnym?

Terenów inwestycyjnych o powierzchni powyżej 100 ha, które jednocześnie nie są infrastrukturalną pustynią, jest w Polsce niewiele. Większość z oferowanych tak dużych nieruchomości to grunty rolne, niemające żadnego przygotowania pod kątem infrastruktury drogowej i technicznej, czyli kluczowych aspektów przy realizacji wielkich inwestycji m.in. z branż motoryzacji czy elektromobilności.

Spis treści:
Idzie nowe w Koninie
Współpraca kluczem do sukcesu
Region kształci wykwalifikowanych pracowników


Międzynarodowe koncerny produkcyjne, chcąc zrealizować w Polsce wielomilionowe inwestycje, poszukują gruntów, które będą w stanie spełnić wymogi planowanej przez nich działalności w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia pierwszych rozmów. Teren, na którym inwestor może rozwijać swoją działalność niemal od razu, to w Polsce rzadkość. Bardzo długo trwały poszukiwania terenu pod polską fabrykę samochodów elektrycznych Izera. Finalnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu ogłosiła, iż budowa ma się rozpocząć w tym roku w Jaworznie na Śląsku.

Praktyka pokazuje, że gdy inwestor wie za mało o terenie, a zgromadzenie danych zajmie kolejne miesiące, kieruje on uwagę na inne grunty, często niestety poza granicami Polski, które posiadają już pełną dokumentację techniczno-prawną. Sprawdzenie nieruchomości pod kątem dostarczenia energii elektrycznej o mocy powyżej 100 MW czy też ilości wody na skalę przemysłową może zająć ponad rok oraz wymaga wyjścia poza lokalne przedsiębiorstwa infrastrukturalne, zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. Coraz częściej pojawiające się zapytania o duże powierzchnie pod obiekty przemysłowe, wpłynęły na władze lokalne i właścicieli gruntów, którzy zaczynają myśleć o ich przygotowaniu z wyprzedzeniem.

Przykładem doskonałej współpracy jest stworzenie Parku Przemysłowego Konin Wschód, gdzie dzięki kooperacji gminy Stare Miasto, miasta Konin, ale także Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i firmy Hillwood, jednego z czołowych deweloperów przemysłowych, przygotowano teren inwestycyjny o powierzchni niespełna 150 ha, dostosowany do wymagających infrastrukturalnie inwestorów, a w sąsiedztwie powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 180 MW, – mówi Marta Staśkowska, Land Transactions Director, JLL

Idzie nowe w Koninie

Gmina Stare Miasto dzięki położeniu w głównym korytarzu transportowym Wschód-Zachód, bezpośredniemu dostępowi do dwóch węzłów na autostradzie A2 (Konin Wschód i Modła) oraz drogom krajowym coraz częściej pojawia się na mapach inwestycyjnych wielu międzynarodowych firm. Wyróżnik tego miejsca stanowi bliskość terminalu intermodalnego w Koninie na linii kolejowej TENT Rail Line, dzięki czemu inwestorzy mają możliwość rozwoju biznesu w oparciu również o transport kolejowy, zapewniający szybkie połączenie do miejsc przeznaczenia w całej Europie.
Nasz region bez wątpienia wyróżnia się konkurencyjnością gruntów inwestycyjnych. Tereny te mają świetne zaplecze w postaci infrastruktury transportowej, a nam udało się stworzyć przyjazny klimat dla biznesu.

Utworzyliśmy grupę roboczą złożoną z przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm prywatnych, której założeniem jest takie przygotowanie działek pod duże inwestycje, by móc sprawnie reagować na potrzeby i wymagania potencjalnych rodzimych i zagranicznych inwestorów. Park Przemysłowy zapewnia możliwość budowy obiektów do 40 metrów wysokości, dostęp do 175 MW energii elektrycznej oraz 275 m3/h wody. Kolejnym atutem jest też bliskość zmodernizowanej infrastruktury drogowej na terenie Parku oraz sfinalizowane kwestie formalno-prawne pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych wiosną tego roku – mówi Dariusz Puchała, wójt gminy Stare Miasto k. Konina

Współpraca kluczem do sukcesu

Istotnym aspektem pozostaje wsparcie ze strony samorządu oraz strefowe zwolnienia podatkowe czy rządowe granty, na które mogą liczyć przyszli inwestorzy. To właśnie zaangażowanie wielu stron, mających wpływ na tę lokalizację, sprawia, że jako jedna z niewielu gmin w Polsce dysponujemy gruntami w pełni uzbrojonymi, przeznaczonymi pod strategiczne działalności przemysłowe, – dodaje Dariusz Puchała, wójt gminy Stare Miasto k. Konina

Region kształci wykwalifikowanych pracowników

Istotna przy wyborze gruntu pod dużą inwestycję jest także kondycja rynku pracy. Potencjalni pracodawcy z sektora przemysłowego sprawdzają możliwości pozyskania wykwalifikowanych pracowników. Z raportu firmy Randstad „Konin on the map of Poland. Labour market overview” wynika, że Konin wraz z miejscowościami przyległymi gwarantuje dostęp do osób z wykształceniem zawodowym i inżynieryjnym, co daje możliwość rekrutowania nawet do 500 wykwalifikowanych pracowników rocznie z wykształceniem wyższym. Dodatkowo planowane zamknięcie kopalń i elektrowni powoduje, że w ciągu czterech lat na lokalny rynek pracy powróci blisko 4000 pracowników z szerokimi kompetencjami w przemyśle i produkcji. Wiąże się to z transformacją regionu w tereny korzystające z tzw. zielonej energii, a dotychczas zatrudnieni w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego będą mieli okazję przekwalifikować się na wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie związanej ze źródłami energii odnawialnej. To szansa zarówno dla Konina, gmin przyległych, jak i nowych inwestorów.

Wzrost świadomości ekologicznej wpływa na decyzje najemców oraz właścicieli nieruchomości. Nie rozpatrujemy tego już w kategorii trendów, takie podejście staje się standardem. W Starym Mieście tuż obok gruntu przygotowanego pod zabudowę magazynowo-produkcyjną znajdować się będzie farma fotowoltaiczna, z której zasobów będą mogli korzystać użytkownicy parku przemysłowego. Mowa tu o dodatkowych 180 MW pozyskanych z odnawialnych źródeł energii. Warto również zwrócić uwagę, że Konin z sukcesem realizuje strategię neutralności energetycznej. Dzięki niej stanie się pierwszym w Polsce miastem neutralnym energetycznie do 2030 roku. Jednym z elementów strategii jest zeroemisyjny transport publiczny. W tym roku planowane jest uruchomienie miejskiej stacji do tankowania wodoru. W ciągu kilku najbliższych lat uruchomiony zostanie zakład wytwarzania zielonego wodoru w przemysłowych ilościach.

Pozwala to na rozwój floty transportowej zasilanej paliwem alternatywnym. Są to ważne argumenty dla międzynarodowych marek, poszukujących zrównoważonych ekologicznie nowych lokalizacji szytych na miarę i budowanych w formule BTS/BTO. Wychodząc na przeciw ich oczekiwaniom jesteśmy w stanie zrealizować obiekty dedykowane – zaprojektowane i skonstruowane wyłącznie na potrzeby ich biznesu i zasilić je energią z odnawialnych źródeł, – wyjaśnia Piotr Łada, Hillwood Polska.

źródło: mat.pras.

Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje atrakcyjną działkę budowlaną na Mazurach

WGN Kwidzyn pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnie zlokalizowanej działki budowlanej. Grunt i powierzchni 1002 m2 położony jest w Branowie w woj. warmińsko-mazurskim.

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana w kształcie zbliżonym do prostokąta o powierzchni 10 arów. W miejscowym planie przeznacza się te grunty na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Atutem lokalizacji jest cisza, spokój oraz dobry teren rekreacyjno-inwestycyjny przyległy do szosy. W niedalekiej odległości znajduje się jezioro Burgale. Jezioro objęte jest strefą ciszy, a plaża jest wyposażona w nowy kompleks wypoczynkowo – rekreacyjny znajduje się tam drewniana wiata, miejsce do rozpalenia ogniska oraz boisko do piłki siatkowej. Na tym terenie znajdują się domy całoroczne, całość w przyszłości może stanowić osiedle zamknięte.
Działka budowlana została wystawiona na sprzedaż za kwotę 69 138,00 złotych.

źródło: WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

Pandemia różnicuje sytuację na rynku gruntów inwestycyjnych

COVID-19 ostudził aktywność deweloperów biurowych, jednocześnie zaostrzając konkurencję na rynku gruntów mieszkaniowych. Magazyny cieszą się tak dużym zainteresowaniem inwestorów, że można mówić o kurczącej się podaży terenów pod projekty tego typu.

JLL analizuje trendy na rynku gruntów inwestycyjnych pod projekty biurowe, mieszkaniowe, handlowe, logistyczno-przemysłowe oraz hotelowe w Polsce.

Rynek nieruchomości zareagował na pandemię spokojniej niż wskazywały na to początkowe analizy. Należy jednocześnie zauważyć, że ubiegły rok silnie zróżnicował sytuację w poszczególnych segmentach rynku. Mieliśmy do czynienia z całym spektrum zjawisk – od rosnącego popytu i cen gruntów mieszkaniowych i magazynowych, poprzez oznaki niepewności i wyhamowania na rynku gruntów biurowych, aż po trudną sytuację sektora hotelowego i gruntów pod obiekty handlowe.

Rynek biurowy – pandemia ostudziła nastroje inwestorów
Jedną z pierwszych reakcji na pojawienie się COVID-19 było wstrzymanie planów ekspansji inwestorów zagranicznych. Większość rozpoczętych odpowiednio wcześniej transakcji sprzedaży biurowych gruntów, które znajdowały się w tym okresie na zaawansowanym etapie, była kontynuowana. Jednak trwające postępowania ofertowe były niejednokrotnie weryfikowane, a nawet czasowo zawieszane.

Druga fala pandemii wzmocniła takie trendy jak spadek popytu, wzrost ofert podnajmu oraz zmianę struktury najmu (spadek liczby nowo zawieranych umów na rzecz przedłużania obecnych).
Ostrożna postawa inwestorów przełożyła się na niższe zainteresowanie gruntami pod zabudowę biurową. Skutkowało to mniejszą konkurencją w toczących się procesach oraz prowadziło do praktyki negocjacji ceny sprzedaży przy użyciu argumentu zwiększonego ryzyka. Korekta ceny w ofertach zakupu składanych przez deweloperów w IV kw. wahała się w granicach od 15% do nawet ponad 30%.

Pandemia zweryfikowała prognozy wzrostu cen. W przypadku Warszawy, największą szansę na utrzymanie wartości pomimo COVID-19 miały grunty na obrzeżach i w ścisłym centrum miasta, gdzie średnie wartości niezmiennie oscylują w okolicach między 3000 a 4500 PLN /mkw. powierzchni użytkowej.

W najbliższych latach możemy spodziewać się mniejszej liczby transakcji zakupu gruntów biurowych. Zainteresowani zakupami będą głównie gracze o ugruntowanej pozycji, którzy nie potrzebują finansowania zewnętrznego i chcą wykorzystać spodziewaną w 2023 roku w Warszawie i niektórych miastach regionalnych lukę podażową. Utrzyma się popyt na starsze nieruchomości biurowe wymagające przebudowy lub dające potencjał do zmiany funkcji. Jednocześnie, ceny gruntów w najlepszych lokalizacjach pozostaną na zbliżonym poziomie.

Rynek mieszkaniowy – grunty na wagę złota

Spadek sprzedaży mieszkań, który nastąpił w drugim kwartale 2020 roku nie miał przełożenia na zmniejszenie zainteresowania zakupami gruntów. Większość transakcji sprzedaży była realizowana bez zakłóceń, a ich nabywcy nadal oferowali ceny zbliżone do poziomu z 2019, a nawet wyższe. Silne odbicie w zakresie wyników sprzedaży mieszkań w drugiej połowie roku, wspierało decyzje deweloperów o rozpoczynaniu kolejnych projektów mieszkaniowych, a puste banki ziemi skłaniały do dokonywania zakupu gruntów.

Ceny transakcyjne w relacji do PUM w Warszawie kształtowały się w okolicach 2000 PLN i wzwyż w lokalizacjach typowych dla inwestycji ze średniego segmentu jakościowego, po ceny przewyższające 5000 PLN w najbardziej prestiżowych dzielnicach, takich jak Powiśle, ścisłe Śródmieście czy górny Mokotów. W największych miastach regionalnych średnie ceny transakcyjne w relacji do PUM były notowane na poziomie 700 – 2000 PLN.

Utrzymujący się deficyt terenów inwestycyjnych zwiększy zaangażowanie deweloperów w coraz trudniejsze projekty, m.in. zakup gruntów poprzemysłowych wymagających remediacji. Niska podaż oraz rosnące ceny gruntów, w szczególności odczuwalne w przypadku sześciu największych rynków będą też sprzyjać ekspansji deweloperów w nowych lokalizacjach. Spodziewamy się też dalszego wzrostu cen gruntów mieszkaniowych oraz ostrej rywalizacji między deweloperami w prywatnych procesach zakupowych i miejskich przetargach. Na wzrost zainteresowania gruntami będzie miał też wpływ coraz bardziej dynamiczny rozwój rynku najmu instytucjonalnego.

Rynek handlowy – mniejsze miasta wchodzą do gry.

Pandemia COVID-19 bardzo mocno wpłynęła na rynek handlowy, praktycznie ograniczając aktywność inwestycyjną w tym sektorze do parków handlowych, centrów zakupów codziennych („convenience centres”), wolno stojących sklepów spożywczych, marketów budowlanych i dekoracyjnych (z ang. DIY) oraz projektów do przebudowy lub wręcz zmiany funkcji.

Pandemia i obostrzenia nie wpłynęły jednak na zainteresowanie deweloperów gruntami pod parki handlowe oraz centra convenience, które w 2020 roku rozwijały się bardzo dynamicznie. Aktywność inwestorów w zakresie poszukiwania gruntów koncentrowała się natomiast na mniejszych miejscowościach, w których brakuje nowoczesnych przestrzeni handlowych lub takich, gdzie ich aktualna podaż nie zaspokaja wszystkich potrzeb konsumentów. Kolejne miesiące powinny przynieść kontynuację obu tych trendów.

Średnie ceny niezabudowanych gruntów pod parki handlowe w Polsce kształtowały się w przedziale 150 – 500 PLN/mkw., z tendencją wzrostową w przypadku terenów na obrzeżach lub w granicach największych miast regionalnych, aż po ceny oscylujące wokół i powyżej 1000 PLN/mkw. gruntu w granicach Warszawy.

Rynek hotelowy – większe zainteresowanie miejscowościami wypoczynkowymi

Po otwarciu hoteli w maju, popyt wewnętrzny utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie, lecz ograniczony był prawie wyłącznie do najpopularniejszych miejscowości turystycznych. W tym samym czasie hotele miejskie z trudem generowały biznes. W rezultacie zainteresowanie gruntami pod nowe projekty hotelowe dotyczyło niemal wyłącznie terenów w miejscowościach wypoczynkowych. Uwagę inwestorów przykuwały szczególnie działki nad morzem, w pierwszej linii brzegowej.
Zakładamy, że w 2021 roku zapytania w zakresie niezabudowanych gruntów o przeznaczeniu hotelowym będą dotyczyły głównie lokalizacji wypoczynkowych i rekreacyjnych wzdłuż linii brzegowej lub w okolicach wyciągów narciarskich. Spodziewamy się też, że w większości będą pochodziły one od inwestorów o ugruntowanej obecności na polskim rynku,

Rynek magazynowy – rosną ceny za metr kwadratowy
Zainteresowanie gruntami magazynowymi było w ubiegłym roku napędzane m.in. przez dynamiczny rozwój e-commerce, który bezpośrednio przekłada się na zwiększony popyt na powierzchnie i tereny przemysłowo-logistyczne. Z drugiej strony, na rynku można było zaobserwować wzrost ostrożności deweloperów i znaczący spadek udziału inwestycji budowanych spekulacyjnie. Mają na to wpływ m.in. wydłużające się procesy decyzyjne co do zakupu działek poprzez pogłębienie analiz techniczno-komercyjnych oraz trudności w przeprowadzaniu niezbędnych dla inwestycji procedur administracyjnych,

Dynamiczny rozwój sektora logistycznego w ostatnich latach i duże zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne miały bezpośredni wpływ na wzrost cen transakcyjnych gruntów w najpopularniejszych lokalizacjach. Trend ten umocnił się w trakcie pandemii COVID-19. Najdroższym rynkiem pozostaje Warszawa z cenami na poziomie aż do 700-800 PLN/mkw. W obrębie przedmieść Warszawy, im dalej od granic miasta, tym ceny gruntów maleją aż do poziomu 100-120 PLN/mkw. Regiony Górnego Śląska, Wrocławia i Poznania jako równie atrakcyjne lokalizacje utrzymują ceny na poziomie 150-300 PLN/mkw.

Postępujący rozwój sektora logistyki, w tym w szczególności rynku e-commerce, będzie nadal generować rosnący popyt przy coraz bardziej ograniczonej podaży gruntów w najatrakcyjniejszych lokalizacjach, co utrzyma wzrost i tak już wysokich cen transakcyjnych. Jednocześnie inwestorzy będą rozważać lokalizacje coraz dalej od głównych rynków. Wzrośnie również zainteresowanie terenami typu „brownfield”, szczególnie w dużych miastach, co spowodowane jest w dużej mierze rozwojem logistyki ostatniej mili i niedoborem działek miejskich typu „greenfield” w kluczowych lokalizacjach. Należy także zwrócić uwagę na wzrost popytu na tereny możliwe do przeznaczenia pod centra przetwarzania danych, co może mieć bezpośredni wpływ na wzrost cen terenów przemysłowych, szczególnie w rejonie Warszawy i okolic,

Źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

Gmina Kluczbork pozyskała dofinansowanie na uzbrojenie nowych terenów

Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku to kolejny projekt na które Gmina Kluczbork pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu to 3 444 068,52 zł, w tym dofinansowanie 2 048 599,25 zł.

Gmina już wybrała wykonawcę robót budowlanych i prace są realizowane. Do chwili obecnej zostały wykonane: sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. W trakcie budowy jest siec kanalizacji deszczowej, która przeznaczona jest do odprowadzenia deszczówki z budowanej drogi dojazdowej do działek na strefie ekonomicznej. Obecnie są wykonywane roboty związane z korytowaniem drogi, której długość liczy ponad pól kilometra.

Inwestycja zapewni dogodny dojazd do terenów inwestycyjnych na obszarze województwa opolskiego, rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności regionu jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Wjazd i wyjazd na tereny inwestycyjny będzie od strony ul. Robotniczej. Będzie możliwy także wyjazd wyłącznie z prawoskrętem bezpośrednio na ul Wołczyńską. Planowane zakończenie prac wrzesień 2021r.

Teren inwestycyjny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. W styczniu 2021 trzy działki zakupił DL Invest Group (wraz z InPost sp. z o.o.). Już teraz funkcjonuje tam zakład firmy Foodlab Fit-Catering, natomiast MWM Trade sp. z o.o. rozpoczęła już budowę magazynu meblowego. – informują przedstawiciele gminy.

źródło: terenyinwestycyjne.pl

Print Friendly, PDF & Email

Pomorskie zainwestuje ponad 33 mln PLN w tereny inwestycyjne

Pomorski samorząd zainwestuje ponad 33 mln zł ze środków unijnych w nowe tereny inwestycyjne. Do końca 2023 roku na Pomorzu zostanie przygotowanych pod inwestycje co najmniej 50 hektarów terenów. Wsparcie na ten cel otrzymają dysponenci gruntów, m.in. gminy, spółki miejskie oraz prywatni inwestorzy, w tym przedsiębiorcy z sektora MŚP. Szacuje się, że dzięki nowym przedsięwzięciom powstanie w regionie ponad 400 nowych miejsc pracy.

Fundusze europejskie na przygotowanie terenów inwestycyjnych pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Pomorskiego, poprzez udzielenie wsparcia, chce zachęcić dysponentów gruntów do przygotowania bazy pod nowe inwestycje. Efektem ma być z jednej strony przyciągnięcie do województwa inwestorów spoza regionu, z drugiej – inwestycje lokalnych przedsiębiorców.

Nowi zewnętrzni inwestorzy to korzyści zarówno dla gospodarki jak i mieszkańców Pomorza. Inwestycje napędzają gospodarkę, nowe podmioty dzięki realizowanym zamówieniom w regionie tworzą i umacniają lokalną sieć powiązań biznesowych. W efekcie nowych inwestycji powstają także dobrej jakości i wysokopłatne miejsca pracy. Nie bez znaczenia są również dodatkowe wpływy z podatków do budżetów gmin i samorządu województwa od nowych podmiotów gospodarczych. Pozwalają one na publiczne inwestycje, m.in. w obszarze transportu czy ochrony zdrowia. – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Równie ważni są dla nas pomorscy przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy planują nowe inwestycje. Specjalnie dla nich Agencja Rozwoju Pomorza S.A. prowadzi konkurs, w którym mogą oni otrzymać grant na przygotowanie własnych terenów pod inwestycje. Zainteresowanie konkursem jest tak duże, że aktualnie projekty można składać już tylko na listę rezerwową. – dodaje marszałek Struk.

Dotacje dla właścicieli terenów o dużym potencjale inwestycyjnym

22,8 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczonych dla dysponentów (w tym właścicieli, ale też dzierżawców czy użytkowników wieczystych) dużych terenów, które są szczególnie atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. To grunty w korzystnej lokalizacji, dobrze skomunikowane z sieciami dróg, węzłami transportowymi, takimi jak porty morskie. Po uzbrojeniu i przygotowaniu gruntów beneficjenci środków unijnych zobowiązani są do ich komercjalizacji, czyli odsprzedaży lub dzierżawy pod inwestycje małych i średnich przedsiębiorców.

W wyniku dwóch rozstrzygniętych już przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursów dofinansowanie otrzymały 4 projekty, w tym 2 zlokalizowane w Gdańsku, po jednym w Słupsku i Rumi:

W Gdańsku

Dwa projekty Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. swoim zakresem obejmą przygotowanie 10,3 ha terenów inwestycyjnych na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, które stanowi bezpośrednie zaplecze logistyczne dla rozwijającego się Portu Gdańskiego, w tym terminala głębokowodnego DCT. W rezultacie inwestycji na uzbrojonym terenie zlokalizowanych zostanie minimum 10 małych lub średnich przedsiębiorców. Łączna wartość obu projektu to 41,1 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 10,2 mln zł.W Słupsku – celem projektu Gminy Słupsk jest stworzenie korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej dla MŚP poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych o powierzchni 15,3 ha. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Głobino – Strefa Płaszewko obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i sanitarnej, oświetlenia i kanalizacja kablowej oraz budowę drogi. Wartość projektu to 11,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 6,1 mln zł.

Przedmiotem projektu Rumia Invest Sp. z o.o. jest uzbrojenie 8,9 ha terenów inwestycyjnych położonych w północnej części Rumi, w bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni. Projekt obejmuje budowę m.in.: hali magazynowo-produkcyjnej, placu składowego, drogi wewnętrznej oraz doprowadzenie uzbrojenia. Wartość projektu to 22,7 mln zł, a dotacja wyniosła 6,5 mln zł.

Całkowita łączna wartość czterech projektów, które otrzymały dofinansowanie, to 75,7 mln zł. Wartość dotacji udzielonej beneficjentom to 22,8 mln zł. W ramach projektów przygotowane pod inwestycje zostaną 34 hektary terenów. Powstanie co najmniej 370 nowych miejsc pracy.

Małe granty dla przedsiębiorców z dobrym projektem inwestycyjnym

Kolejne 10,4 mln zł z Unii zostało skierowanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego bezpośrednio do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą przygotować pod nowe inwestycje własne grunty: zagospodarować teren, wybudować halę produkcyjną czy magazynową.

W wyniku przeprowadzonego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. konkursu, dofinansowanie otrzyma 13 przedsiębiorców, każdy w kwocie nie przekraczającej 800 tys. zł. Powstanie ok. 16 ha terenów inwestycyjnych oraz około 40 nowych miejsc pracy. Podpisano już 6 umów na realizację projektów. Wartość zakontraktowanych dotychczas inwestycji to łącznie ponad 35,6 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 4,8 mln zł. Wśród beneficjentów są firmy działające w różnych branżach – począwszy od sprzedaży oraz serwisowania maszyn wykorzystywanych w budownictwie, przeładunkach nietypowych towarów w oparciu o innowacyjne rozwiązania, magazynowaniu i przeładunku towarów ciężkich i ponadnormatywnych, po e-commerce czy branży artykułów reklamowych i promocyjnych.

Spółka PAR Bakuła realizuje inwestycję o wartości ponad 4,7 mln zł. W konkursie uzyskała dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł, co stanowi prawie 21% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Środki przeznaczy na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej i towarzyszącej, sieci i przyłączy oraz dróg, chodników i zieleni przy siedzibie firmy w Gdańsku przy ulicy Bysewskiej. Firma zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie produkcji i personalizacji upominków i gadżetów dla profesjonalnych podmiotów z branży reklamowej.

Dofinansowanie inwestycji w rozbudowę infrastruktury to jeden z przełomowych momentów rozwoju naszej firmy. Pozwoli nam na zrealizowanie ważnego dla naszej działalności budynku pracowni druku, poprawi bezpieczeństwo i warunki pracy, a także ustabilizuje funkcjonowanie firmy w tym szczególnym czasie pandemii. – podkreśla Danuta Bakuła, wspólnik w PAR Bakuła Spółka Jawna.

Gdyńska spółka SisCom otrzymała wsparcie w wysokości 800 tys. zł na budowę magazynu, co pozwoli na umocnienie pozycji firmy w sektorze e-commerce na polskim rynku. Firma zajmuje się dostarczaniem przez Internet artykułów wyposażenia wnętrz mieszkań, sprzętu sportowego oraz akcesoriów dziecięcych. Kluczowym elementem operacji logistycznych firmy jest zaplecze magazynowe, które zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie inwestycji zostanie znacząco powiększone. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 12,7 mln zł i poza halą magazynową obejmuje także przygotowanie gruntu pod budowę, rozbudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, parkingu na 40 miejsc oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Inwestycja zlokalizowana jest przy gdańskim lotnisku.

Rynek e-commerce jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Aby utrzymać się na nim, konieczne są stałe inwestycję i adaptacja do nowych potrzeb. Nasza inwestycja ma zapewnić nam nie tylko stabilną pozycję, ale też dalszy rozwój. Dzięki nowym możliwościom magazynowym będziemy również coraz śmielej myśleć o ekspansji eksportowej, gdzie również już dzisiaj jesteśmy aktywni. Dzięki grantowi zwiększymy nasze możliwości sprzedażowe i zwiększymy zatrudnienie o kolejne 20 osób – mówi Sebastian Didyk, wspólnik w SisCom S.C.

Zarząd Województwa Pomorskiego efektywnie wspiera przedsiębiorczość

Wszystkie inwestycje realizowane są dzięki wsparciu z UE. Realizowany w latach 2014-2020 program regionalny województwa pomorskiego to największy w historii Pomorza program Inwestycyjny. Na wsparcie przedsiębiorczości Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył w nim ponad 158 mln euro, czyli ok. 700 mln zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje, pożyczki i poręczenia dla firm planujących inwestycje, rozwój systemu profesjonalnych usług doradczych świadczonych przedsiębiorcom przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz realizację dwóch przedsięwzięć strategicznych samorządu województwa pomorskiego: Pomorski Broker Eksportowy – który stanowi kompleksowy system wsparcia pomorskich przedsiębiorstw w wyjściu z ofertą na rynki zagraniczne oraz Invest in Pomerania – w ramach którego realizowany jest kompleksowy systemu obsługi inwestorów w regionie.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

Pond 5 ha znalazło nabywcę w Dąbrowie Górniczej

Instanta – producent kawy kupił teren o powierzchni blisko 5,5 ha pod budowę nowego zakładu na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej w Tucznawie. Wartość inwestycji to 55 mln zł.

Instanta to pierwszy inwestor z branży spożywczej, który zbuduje swój zakład na terenie KSSE w Tucznawie. To najlepszy dowód na to, że zespół współpracujący z inwestorami oraz tereny inwestycyjne w Tucznawie są gotowe na każde wyzwanie, bez względu na branżę. – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

W ramach nowej inwestycji nfirma zainwestuje 55 mln zł w budowę zakładu produkującego kawę, który będzie miejscem pracy dla 50 pracowników.

Jesteśmy pasjonatami tego, co robimy na każdym etapie procesu. Ciągle się rozwijamy, dążąc do realizacji własnych marzeń i celów. Posiadamy zespół doświadczonych i zaangażowanych pracowników, specjalistów w branży kawowej. Jesteśmy zgranym i skutecznym zespołem, nastawionym na podejmowanie nowych wyzwań. – zaznacza Miron Teda dyrektor techniczny Instanta.

Strefa gospodarcza w Tucznawie stanowi ważny filar rozwoju Dabrowy Górniczej, a jej uruchomienie było strategiczną decyzją dąbrowskiego samorządu. Inwestorzy to nie tylko nowe miejsca pracy, ale także zastrzyk gotówki do miejskiej kasy, wpływającej m.in. z opłat i podatków oraz ze sprzedaży nieruchomości.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email