Archiwa tagu: grunty

Spójność obszarowa działki jest istotna

Ciągłość działki, określana również jako spójność obszarowa, ma bardzo istotne znaczenie. Oznacza ona, że działka nie może ona być złożona z dwóch lub więcej rozłącznych obiektów powierzchniowych. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Rynek gruntów – działki uzbrojone przeciętnie o 20 proc. droższe

Działka budowlana uzbrojona, czy nieuzbrojona? Takie pytanie zadaje sobie wielu tych, którzy rozpatrują możliwość kupienia ziemi pod budowę. Tereny z dostępem mediów są zdecydowanie droższe, jednak w przypadku braku uzbrojenia czeka nas wiele formalności do załatwienia, a koszty dociągnięcia mediów również mogą być duże. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Działki budowlane w dużych miastach – średnio po 200 – 300 zł od metra

Nawet o 10 procent mogą spaść w tym roku ceny działek pod budownictwo jednorodzinne. Wszystko dlatego, że Polacy niechętnie zabierają się za budowanie domów, a same działki budowlane coraz częściej przegrywają z gruntami rolnymi, które nadają się do przekształcenia. Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Działki budowlane najtańsze na ścianie wschodniej, Mazurach i w lubuskim

Nastał dobry czas dla inwestorów poszukujących gruntów pod budowę. Działki są bowiem coraz tańsze. Pomimo prognoz wzrostu cen gruntów, ich ceny utrzymują tendencję spadkową. Póki co nic nie zapowiada, by sytuacja ta miała ulec zmianie.

Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Jak się pozbyć niechcianego drzewa, czyli o legalnej wycince

ID-100178522Na naszej działce rośnie drzewo, które nijak nie komponuje nam się z ogrodem lub nieruchomością, albo po prostu przysłania piękne widoki. Wpadamy na prosty pomysł – skoro drzewo nam nie pasuje, to po prostu je wytniemy. Niestety, nie tak prędko… Pomimo, że drzewo rośnie na naszej działce, musimy usunąć je z naszej posesji w sposób legalny, tj. zgodny z obowiązującym prawem.

Nie zastosowanie się do przepisów prawa regulujących wycinkę drzew może podlegać karze finansowej. I to nie małej, gdyż wynoszącej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli więc chcemy uniknąć wysokiej kary, musimy zastosować się do ustawy.

Art. 83, pkt 4 Ustawy o ochronie przyrody jasno przedstawia, co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Co istotne, wymóg ten nie dotyczy drzew oraz krzewów owocowych (na obszarach, które nie są objęte ochroną krajobrazową), rosnących na plantacjach, usuwanych na podstawie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz lotniczego, a także utrzymania urządzeń melioracji wodnych, jak również krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat.
W przypadku drzew, bez zgody możemy wyciąć te, które zasadziliśmy na naszej działce nie wcześniej, niż 5 lat wstecz. Wcześniej zasadzonych drzew nie wolno ani przenosić, ani ścinać, i w tej sytuacji wymagane jest uzyskanie zgody.

Opłaty za wycinkę drzewa naliczane są przez organ, który wydaje zezwolenie. Ustawa określa wyłącznie cenę maksymalną, która uzależniona jest od obwodu pnia (pomiaru dokonuje się na wysokości 130 cm). Ceny te przedstawiają się następująco (art. 85 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):

– 270 złotych – przy obwodzie do 25 cm,
– 410 złotych – przy obwodzie od 26 do 50 cm,
– 640 złotych – przy obwodzie od 51 do 100 cm,
– 1 000 złotych – przy obwodzie od 101 do 200 cm,
– 1 500 złotych – przy obwodzie od 201 do 300 cm,
– 2 100 złotych – przy obwodzie od 301 do 500 cm,
– 2 700 złotych – przy obwodzie od 501 do 700 cm,
– 3 500 złotych – przy obwodzie powyżej 700 cm.

Ważną informacją jest to, że jeśli drzewo rozwidla się na wysokości niższej niż 130 cm, to każdy pień należy traktować jako osobne drzewo. Co za tym idzie, zwiększy się koszt wycinki całości.
W przypadku krzewów, koszt wycinki jest stały i wynosi maksymalnie 200 złotych za m2.

Jak wysokie są kary pieniężne za wycięcie drzewa bez zgody?
Dla przykładu:
Administracyjna kara finansowa, m.in. za samowolną wycinkę, ustalana jest na trzykrotność opłaty za usunięcie krzewu lub drzewa.
Jeśli z powodu wykarczowania pnia i braku kłody nie ma możliwości ustalenia obwodu albo gatunku usuniętego bez zezwolenia drzewa, to karę finansową wylicza się na podstawie informacji pozyskanych w toku postępowania administracyjnego, powiększając sumę o 50 procent.

Jak widać pozbycie się z własnej działki drzewa lub krzewu niekoniecznie jest czynnością prostą. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że fakt, iż drzewo należy do nas (sami je zasadziliśmy lub po prostu nabyliśmy posesję, na którym rosło), nie upoważnia nas do jego ścięcia. Jeśli drzewo nie kwalifikuje się do wycinki bez zezwolenia, należy koniecznie wystąpić z odpowiednim wnioskiem, celem uniknięcia kary finansowej.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email

Działki rekreacyjne – ranking cen

Moneta najnowsze ISprawdziliśmy oferty z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie miejsc Polski, czyli z Mazur, Tatr i znad Bałtyku aby uzyskać odpowiedź gdzie jest najdrożej, gdzie najtaniej i jak kształtują się ceny w tych regionach? Okazuje się, że to nad polskim morzem znajdują się najdroższe grunty pod rekreację ze stawkami powyżej 300 zł za metr kwadratowy, jednak najwyższa średnia cenowa jest na Mazurach. 

Działki rekreacyjne cieszą się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Wraz ze wzrostem zainteresowania zwiększa się na nie popyt, podobnie jak w przypadku gruntów rolnych. Wynika to z faktu, że wielu nabywców jest to alternatywa wobec działek budowlanych. Wartościowsze są więc te grunty, które dają możliwość przekształcenia i są atrakcyjnie położone. Na zainteresowanie tego typu ziemią ma wpływ również fakt, że już od 2016 roku uwolniony zostanie dla obcokrajowców obrót ziemią w Polsce, co może przełożyć się na wzrost cen. Ale póki co rosną również mimo to. Stawki za działki rekreacyjne i rolne wzrosły tylko w ubiegłym roku o 30 procent. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej stawki poszły w górę o 260 procent.

Jak wynika z danych Agencji Nieruchomości Rolnych, w czerwcu tego roku przeciętna cena ziemi w skali całego kraju wynosiła 21308 zł i była wyższa o 15 procent niż przed rokiem w tym samym czasie.

Pod względem stawek na pierwszym miejscu znajduje się województwo Pomorskie. Tutaj za hektar trzeba płacić 26 tys. zł. Jeszcze więcej zapłacimy w kujawsko – pomorskim, gdzie stawka średnia wynosi 28 tys. Małopolska – to nieco ponad 17 tys. Na całkiem podobnym poziomie kształtują się ceny w województwie warmińsko – mazurskim. Wymienione regiony zaliczają się do najbardziej popularnych turystycznie w kraju. Czy jednak ceny działek rekreacyjnych również będą kształtować się w podobnej kolejności?

Obliczając średnią cenową wśród ofert WGN dla każdego z tych regionów okazuje się, że najdroższe działki rekreacyjne są na Mazurach. Najniższe ceny natomiast oferuje województwo małopolskie. Średnio wśród ofert WGN za działkę rekreacyjną trzeba zapłacić w województwie warmińsko – mazurskim blisko 35 zł za metr kwadratowy i nieznacznie mniej na Pomorzu Gdańskim, gdzie średnia cena metra kwadratowego wynosi blisko 33 zł, następne są województwa: kujawsko – pomorskie i zachodniopomorskie z ceną za metr kwadratowy odpowiednio 18,5 i 17,3 złotych. Średnia stawka dla województwa małopolskiego to 14 zł od metra kwadratowego.
Skąd taka rozbieżność cenowa, zwłaszcza między Małopolską a Mazurami gdzie różnica wynosi 100 procent? Wynika to rodzaju ofert gdzie w przypadku Małopolski, tylko jedna ma charakter rekreacyjny. Działka położona jest w atrakcyjnym rejonie wypoczynkowym, stawka wynosi 150 zł za metr kwadratowy i jest to najdroższa oferta dla tego rejonu. Natomiast pozostałe oferty sprzedawane jako działki rekreacyjne to po prostu grunty rolne.

Wśród ofert WGN nad morzem i na Maurach zdecydowanie więcej jest nieruchomości już przystosowanych do rekreacji i położonych w atrakcyjnych lokalizacjach, co też owocuje wyższymi cenami.

Na Pomorzu ceny za działki budowlane sięgają nawet 350 zł za metr kwadratowy. Właśnie trzeba zapłacić za jedną z działek położoną nad jeziorem, z budynkiem mieszkalnym posiadającym świetlicę dla gości itp. to Wyspa na jeziorze w Borach Tucholskich kosztuje 200 zł za metr kwadratowy. Natomiast cena za inną działkę nad jeziorem, w okolicy miejscowości Orkusz to już 100 zł za metra.. Ale istnieją również oferty jak ta, której stawka wynosi nieco ponad 2 zł od metra kwadratowego, dotyczy ona powierzchni ponad 10 hektarów ziemi rolnej klasy IV i V bez zabudowań, której jedynym przymiotem może być bliskość jeziora.

Na Mazurach nie ma aż takiej rozpiętości cenowej, za to więcej nieruchomości „trzyma” dosyć wysokie stawki. Za grunty nad jeziorami na Pojezierzu Ełckim za metr kwadratowy trzeba zapłacić 50 – 64 z. Przykładem oferty w tym przedziale cenowym jest nieruchomość nad jeziorem Łaśmiady (gmina Malinówka Wielka). Najwięcej za działki rekreacyjne zapłacimy po 86 – 100 zł od metra kwadratowego Przykładem takiej oferty może być w tym regionie malowniczo położony grunt nad jeziorem Dadaj.

Jak wynika z przeglądu ofert najdrożej wyceniane są oczywiście działki uzbrojone i już dostosowane do działalności rekreacyjnej, takie, które posiadają atrakcyjną zabudowę i w atrakcyjnym miejscu. Wysokie ceny charakteryzują też raczej niewielkie działki – o powierzchni do kilku tysięcy metrów kwadratowych. Największe działki, te powyżej 10 ha są sprzedawane po stawkach najniższych, często nawet poniżej 10 zł za metr kwadratowy. Zazwyczaj są to grunty rolne, które dopiero zakupione pod inwestycje mogą być przekształcone, podzielone na mniejsze działki i dostosowane do funkcji rekreacyjnej.

Z powyższej analizy wynika, że najdroższe działki rekreacyjne znajdują się w województwie pomorskim. To też stawki są najbardziej wygórowane. Również biorąc pod uwagę liczbę ofert WGN rynek w tym obszarze nieruchomości jest największy. Na Mazurach, ceny są podobne, z tymże rozpiętość cenowa nie jest jednak aż tak duża. Jak również najdroższe nieruchomości nie osiągają tak wysokiego pułapu, jak w przypadku Pomorza. Według ocen ekspertów rynek działek rekreacyjnych będzie nadal rósł, zarówno pod względem liczby ofert jak i cen. Oprócz wspomnianego wyżej zaplanowanego na 2016 rok uwolnienia handlu ziemią w Polsce, na taki stan rzeczy ma wpływ także fakt, że rynek obrotu ziemią rolną cechuje się dużą stabilizacją i odpornością na spadki koniunktury. Warto podkreślić, że ceny gruntów w Polsce wciąż są zdecydowanie niższe od stawek w innych krajach Unii Europejskiej.

 

Marcin Moneta / Analityk WGN

Print Friendly, PDF & Email

DZIAŁKA BUDOWLANA NA SPRZEDAŻ WILCZYN

SG014-12450Działka położona 2 km od Obornik Śl., leży nieopodal lasu, media przy działce. Wjazd na teren z trasy Oborniki Śląskie – Trzebnica. Tylko w części terenu napowietrzna linia energetyczna.
Przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą z dopuszczeniem usług w części parteru oraz garaży i budynków gospodarczych wolno stojących.

Media: woda,prad
Powierzchnia działki: 2.800,00 m2
Dojazd: asfalt
Cena: 170.000 PLN

Kontakt:
Tel.: 71 337 84 14
Tel. kom.: 696 439 452
e-mail: g.marciczkiewicz@wgn.pl

Nr oferty: SG014-12450

 

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.

Print Friendly, PDF & Email

DZIAŁKA BUDOWLANA NA SPRZEDAŻ PASYM – JEZIORO KALWA

SG124-53Działka budowlana nr 97/26 o powierzchni 986m2, zabudowana budynkiem letniskowym o powierzchni 100m2, do remontu.
Działka budowlana zlokalizowana nad jeziorem Kalwa, 1,5km od miasta Pasym.
Bardzo ładny widok na jezioro, 190m od brzegu. Przy brzegu dwa duże pomosty na których kręcono serial Nad rozlewiskiem
Teren ogrodzony, dozorowany 24h na dobę. Prąd na działce, woda miejska na działce.

15km od Szczytna
27km od Olsztyna
195km od Warszawy

UWAGA: SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA!!! Kontakt: 668 910 520

Powierzchnia działki: 986,00 m2
Dojazd: utwardzony
Cena: 117.777 PLN

Nr oferty: SG124-53

„/Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny zalecamy jej weryfikację.”/

Print Friendly, PDF & Email

DZIAŁKA BUDOWLANA NA SPRZEDAŻ RADOSTOWO – JEZIORO BLANKI

OLYMPUS DIGITAL CAMERADziałka posiadająca 205m linii brzegowej jeziora Blanki.
Woj. Warmińsko-Mazurskie, gmina Jeziorany, wieś Radostowo.
Działka o powierzchni 28,57ha. W studium gminy Jeziorany przeznaczona pod zabudowę po sporządzeniu planu miejscowego.
Możliwość zabudowy siedliskowej przy pow. 1ha.
Z całej działki rozciąga się widok na jezioro Blanki.
80% działki utrzymane w kulturze rolnej.
Na terenie dwa oczka wodne.

Teren podzielony na mniejsze działki:
19/8 o pow. 1,0171ha
19/9 o pow. 1,0079ha
19/10 o pow. 1,0097ha
19/11 o pow. 0,3603ha – droga wewnętrzna
19/12 o pow. 1,3280
19/13 o pow. 1,0532
19/14 o pow. 7,9317
19/15 o pow. 7,3510
19/16 o pow. 7,5175

Kontakt 668 910 520
OFERTA BEZPOŚREDNIA!!! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!!!

Kontakt:
Tel.: 668910520
Tel. kom.: 668910520
e-mail: mikolajki1@wgn.pl

Media: woda,prad,kanalizacja
Powierzchnia działki: 285.764,00 m2
Dojazd: utwardzony
Cena: 789.999

Nr oferty: SG124-54

„/Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny zalecamy jej weryfikację.”/

Print Friendly, PDF & Email

DZIAŁKA BUDOWLANA NA SPRZEDAŻ PASYM – JEZIORO KALWA

SG124-50Działka budowlana nad jeziorem Kalwa, 1,5km od miasta Pasym.
Bardzo ładny widok na jezioro, 140m od brzegu. Przy brzegu dwa duże pomosty oraz wiele mniejszych w okolicy.
Działka nr 97/60 o powierzchni 610m2, zlokalizowana w kompleksie działek i domków letniskowych całorocznych.
Teren ogrodzony, dozorowany 24h na dobę. Prąd na działce, woda miejska do przyłączenia.
Na działce rosną drzewa sosnowe, cały kompleks graniczy z lasem państwowym.
Istnieje możliwość zakupienia sąsiadujących działek budowlanych niezabudowanych lub zabudowanych domkami do remontu.

Gorąco polecamy!

15km od Szczytna
27km od Olsztyna
195km od Warszawy

UWAGA: SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA!!! Kontakt: 668 910 520
Podana cena jest ceną netto, należy doliczyć 23% podatku Vat.

Kontakt:
Tel.: 668910520
Tel. kom.: 668910520
e-mail: mikolajki1@wgn.pl

Powierzchnia działki: 610,00 m2
Dojazd: utwardzony
Cena: 39.999 PLN

Nr oferty: SG124-50

„/Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny zalecamy jej weryfikację.”/

Print Friendly, PDF & Email

DZIAŁKA BUDOWLANA NA SPRZEDAŻ TCZEW

G087-885Sprzedam bardzo atrakcyjną działkę budowlaną o powierzchni 1202m2 w Tczewie na Os. W. Witosa (Górki).
Działka w kształcie prostokąta (22x55m), położona w zacisznym miejscu na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania jest to teren przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Media: prąd, woda, kanalizacja bezpośrednio przy drodze. Dojazd: drogą gminną, utwardzoną. Z działki bardzo ładny widok na pobliskie lasy, łąki, cisza i spokój. Idealne miejsce do zamieszkania dla rodziny poszukującej spokojnego miejsca do zamieszkania oddalonym od zanieczyszczeń miasta oraz dobrego skomunikowania z Tczewem, Trójmiastem jak i okolicznymi miejscowościami. Polecamy i zapraszamy do obejrzenia nieruchomości.

WGN Nieruchomości oddział w Tczewie
licencja numer 8527
ul. Armii Krajowej 3A
kom. 793-360-441
kom. 793-100-580
tel. 48 58 350-96-25

 

Media: woda,prad,kanalizacja
Powierzchnia działki: 1.202,00 m2
Dojazd: utwardzony
Cena: 118.000 PLN

Nr oferty: SG087-885

„/Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny zalecamy jej weryfikację.”/

Print Friendly, PDF & Email

DZIAŁKA ROLNA NA SPRZEDAŻ – NARUSZEWO, PIEŚCIDŁA

dzialeczkaDo sprzedania działka rolna o pow. 8528m2 (Ł, Lz, W) zlokalizowana w miejscowości Pieścidła, gmina Naruszewo, powiat Płońsk. Do granic Warszawy ok.35 km, drogą krajową Warszawa-Gdańsk.
Zlokalizowana we wsi, w odległości ok.150m od drogi asfaltowej, prądu i wodociągu wiejskiego.
Wymiary ok.85 x 103m. Na działce staw o pow.380m2.
Okolica spokojna o charakterze wiejskim.

dojazd: 150m drogą gruntową
Powierzchnia działki: 8.528,00 m2
Cena: 66.000 PLN

Kontakt:
Tel.: 22 6204905
Tel. kom.: 602 667 958
e-mail: warszawa4@wgn.pl

Nr oferty: SG038-215

„/Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny zalecamy jej weryfikację.”/

Print Friendly, PDF & Email