Nowa ustawa negatywnie odbija się na rynku gruntów

Rynek gruntów rolnych przeżywa ostatnio spore zawirowania.

Większa część, bo około 70 procent powierzchni naszego kraju, to grunty. O ile terenów rolnych jest wiele, o tyle handel nimi praktycznie zamarł. Nowa ustawa uniemożliwiła zakup ziemi osobom nie będącym rolnikami. Mogą oni nabywać tylko niewielkie grunty rolne, a często nie leżą one w kręgu ich zainteresowania. Rząd planuje zmiany, aby rynek gruntów rolnych mógł na powrót odżyć.

Print Friendly, PDF & Email