Nieruchomości nabywane przez cudzoziemców – ile ich jest?

MSWiA corocznie opracowuje raport odnośnie ilości nieruchomości nabywanych przez cudzoziemców. Ile ich było, a ile jest obecnie?

Statystyki pokazują, że nowa ustawa miała wpływ na nabywanie nieruchomości przez zagranicznych inwestorów. Jak pokazuje raport MSWiA, w 2014 roku cudzoziemcy wykupili 0,77 procent gruntów rolnych w Polsce (natomiast 2,9 procent gruntów przeszło na własność spółek, w których cudzoziemcy nabyli akcje albo udziały). W ubiegłym roku sytuacja diametralnie się zmieniła. 0,41 procent gruntów zostało wykupionych przez cudzoziemców, lecz aż 9,7 procent gruntów stało się własnością spółek, w których cudzoziemcy nabyli akcje lub udziały.

Print Friendly, PDF & Email