Archiwa tagu: drzewo na posesji

Jak się pozbyć niechcianego drzewa, czyli o legalnej wycince

ID-100178522Na naszej działce rośnie drzewo, które nijak nie komponuje nam się z ogrodem lub nieruchomością, albo po prostu przysłania piękne widoki. Wpadamy na prosty pomysł – skoro drzewo nam nie pasuje, to po prostu je wytniemy. Niestety, nie tak prędko… Pomimo, że drzewo rośnie na naszej działce, musimy usunąć je z naszej posesji w sposób legalny, tj. zgodny z obowiązującym prawem.

Nie zastosowanie się do przepisów prawa regulujących wycinkę drzew może podlegać karze finansowej. I to nie małej, gdyż wynoszącej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli więc chcemy uniknąć wysokiej kary, musimy zastosować się do ustawy.

Art. 83, pkt 4 Ustawy o ochronie przyrody jasno przedstawia, co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Co istotne, wymóg ten nie dotyczy drzew oraz krzewów owocowych (na obszarach, które nie są objęte ochroną krajobrazową), rosnących na plantacjach, usuwanych na podstawie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz lotniczego, a także utrzymania urządzeń melioracji wodnych, jak również krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat.
W przypadku drzew, bez zgody możemy wyciąć te, które zasadziliśmy na naszej działce nie wcześniej, niż 5 lat wstecz. Wcześniej zasadzonych drzew nie wolno ani przenosić, ani ścinać, i w tej sytuacji wymagane jest uzyskanie zgody.

Opłaty za wycinkę drzewa naliczane są przez organ, który wydaje zezwolenie. Ustawa określa wyłącznie cenę maksymalną, która uzależniona jest od obwodu pnia (pomiaru dokonuje się na wysokości 130 cm). Ceny te przedstawiają się następująco (art. 85 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):

– 270 złotych – przy obwodzie do 25 cm,
– 410 złotych – przy obwodzie od 26 do 50 cm,
– 640 złotych – przy obwodzie od 51 do 100 cm,
– 1 000 złotych – przy obwodzie od 101 do 200 cm,
– 1 500 złotych – przy obwodzie od 201 do 300 cm,
– 2 100 złotych – przy obwodzie od 301 do 500 cm,
– 2 700 złotych – przy obwodzie od 501 do 700 cm,
– 3 500 złotych – przy obwodzie powyżej 700 cm.

Ważną informacją jest to, że jeśli drzewo rozwidla się na wysokości niższej niż 130 cm, to każdy pień należy traktować jako osobne drzewo. Co za tym idzie, zwiększy się koszt wycinki całości.
W przypadku krzewów, koszt wycinki jest stały i wynosi maksymalnie 200 złotych za m2.

Jak wysokie są kary pieniężne za wycięcie drzewa bez zgody?
Dla przykładu:
Administracyjna kara finansowa, m.in. za samowolną wycinkę, ustalana jest na trzykrotność opłaty za usunięcie krzewu lub drzewa.
Jeśli z powodu wykarczowania pnia i braku kłody nie ma możliwości ustalenia obwodu albo gatunku usuniętego bez zezwolenia drzewa, to karę finansową wylicza się na podstawie informacji pozyskanych w toku postępowania administracyjnego, powiększając sumę o 50 procent.

Jak widać pozbycie się z własnej działki drzewa lub krzewu niekoniecznie jest czynnością prostą. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że fakt, iż drzewo należy do nas (sami je zasadziliśmy lub po prostu nabyliśmy posesję, na którym rosło), nie upoważnia nas do jego ścięcia. Jeśli drzewo nie kwalifikuje się do wycinki bez zezwolenia, należy koniecznie wystąpić z odpowiednim wnioskiem, celem uniknięcia kary finansowej.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email