Archiwa tagu: działka na sprzedaż

Plany miejscowe będą uchwalane szybciej?

Kodeks urbanistyczno – budowlany ma przyspieszyć uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania w polskich gminach. Ciągle około 70 proc. powierzchni kraju nie ma takich planów, tymczasem są one niebagatelne dla inwestorów.

Sprawa zyskała dodatkowo na wadze po przyjęciu przepisów ograniczających handel ziemią rolną. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą, która weszła w życie od maja 2016 grunty mogą nabywać nieomal wyłącznie rolnicy indywidualni. Z rygoru nowych przepisów są wyłączone te tereny, które w planach miejscowych nie mają przeznaczenia rolnego. Problem jednak w tym, że w gminach objętych planem jest zazwyczaj ok. 1/3 powierzchni (tylko w niektórych samorządach sięga to powyżej 50 proc.). Tak więc często dobra pod inwestycje ziemia w miastach, która tylko formalnie ma status rolny, nie może stanowić przedmiotu obrotu.

Kwestię opóźnień w przyjmowaniu planów miejscowych ma regulować właśnie kodeks urbanistyczno – budowlany. Ma być on całościowym aktem prawnym, zastępującym nie tylko prawo budowlane ale i szereg innych ustaw. Ma stanowić niejako „biblię” urbanistyczno – budowlaną. W zakresie planowania przestrzennego ustawodawca proponuje kilka najważniejszych rozwiązań. Przede wszystkim: zwiększenie roli obecnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie. Ma być ono dokumentem wyższego rzędu w stosunku do planów miejscowych, bardziej szczegółowym i przyjmowanym jako program przestrzennego rozwoju gminy na początku kadencji samorządowej.

Druga proponowana zmiana to wprowadzenie trybu uproszczonego przyjmowania planów dla niektórych obszarów. Ma to zdecydowanie przyspieszyć proces ich uchwalania. Trzecia dotyczy relacji inwestor – gmina. Na razie uregulowania w tej sprawie nie do końca są jasne, co utrudnia planowanie przestrzeni. Z jednej strony deweloper nie ma pewności jaki kształt będzie miał plan miejscowy, z drugiej gmina obawia się braków infrastrukturalnych itp. To ma uregulować tzw. umowa urbanistyczna. W kontrakcie firma, która zrealizuje inwestycje, w zamian za przyjęcie korzystnych dla niej uregulowań w planie miejscowym, zrealizuje odpowiednie projekty o charakterze np. infrastrukturalnym. Ma to uregulować kwestię patologii związanych z brakami np. drogowymi na nowych osiedlach na peryferiach. Często samorządy i deweloperzy przerzucają się odpowiedzialnością za to, że takie braki występują.

Rząd chce również zwiększenia partycypacji obywateli w procesie kształtowania ładu przestrzennego. Do tego ma się przyczynić nowy system teleinformatyczny. Chodzi o rejestr urbanistyczno-budowlany, który ma zapewnić kompleksową i ogólnodostępną informację o statusie nieruchomości, zapisach planu, założeniach polityki przestrzennej na danym obszarze i realizowanych inwestycjach.

Warto dodać, że w tym akurat zakresie obecnie już wiele się zmieniło na plus. Inwestorzy i obywatele mają coraz większą możliwość zdalnego sprawdzenia kwestii uregulowań urbanistycznych. Mogą to zrobić choćby zaglądając do bazy na stronie – http://planyzagospodarowania.pl/. Plany w formie interaktywnych map znajdziemy też coraz częściej na stronach gmin. Taką mapę ma m.in. gmina miejska Wrocław.

Zgoda inwestycyjna zamiast pozwolenia na budowę

Jedną z najważniejszych zmian dla inwestora ma być natomiast usprawnienie uzyskiwania zgody na realizację inwestycji. Państwo chce zlikwidować zgłoszenia budowy i pozwolenia na budowę. Formalności związane z inwestycją będą uzależnione od klasyfikacji obiektu do jednej z 6 kategorii. Budowa domu jednorodzinnego znajdzie się w kategorii 3.

W takiej sytuacji inwestor całość niezbędnej dokumentacji złoży do starostwa powiatowego, a starosta wyda tzw. zgodę inwestycyjną. Zastąpi ona szereg dotychczasowych decyzji, wydawanych przez różne organy: pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o podziale nieruchomości. Uzyskanie tzw. milczącej zgody będzie możliwe już po 14 dniach, a zgoda w formie decyzji maksymalnie po 30.

Marcin Moneta
Dział Analiz WGN

Jaka ziemia rolna jeszcze się sprzedaje?

Wbrew pozorom ceny ziemi rolnej po wejściu w życie ustawy ograniczającej jej obrót wcale nie runęły na łeb na szyję. Skutkiem rynkowym nowych regulacji jest jednak zupełny zastój w transakcjach. Ziemią się prawie nie handluje, z wyjątkiem tej, która jest wyłączona z rygorów ustawowych.

Chodzi o działki mniejsze niż 0,3 ha, oraz takie, które przed wejściem w życie przepisów miały nie więcej niż 0,5 ha i były zabudowane nieruchomością mieszkaniową lub innymi budynkami nierolniczymi. Sposobem na sprzedaż może być też uzyskanie odpowiedniej zgody z Agencji Nieruchomości Rolnych.

W pozostałych sytuacja obrót ziemią poza członkami najbliższej rodziny jest bardzo mocno ograniczony, choć polskie przepisy nie idą dalej od tych, jakie ma wiele państw Europy Zachodniej. Z obrotu wyłączone na 5 lat zostały grunty skarbu państwa i agencji rolnych. W obrocie prywatnym grunty może kupić tylko tzw. rolnik indywidualny, czyli osoba, która jest „właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.” [art. 6 ust.1].

Ceny ziemi stabilne?

Jak już wspomnieliśmy – zaskakującą informacją jest fakt, że mimo mocnego uregulowania rynku nie widać na razie mocnych spadków cen gruntów. Tak przynajmniej wynika ze statystyk Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce średnia cena ziemi rolnej wynosi 40 236 zł za hektar. Tyle kosztowały grunty w IV kw. 2016 i wobec wcześniejszego kwartału odnotowano jedynie minimalny spadek cen – o kilkadziesiąt zł na hektarze. W III kw. 2016 przeciętne stawki wynosiły 40264 zł/ ha. W IV kw. ubiegłego roku tylko w dwóch województwach cena w porównaniu do danych z 2015 r. spadła – kujawsko-pomorskim i opolskim. W pozostałych województwach wzrosła. Obecnie najdroższą ziemię ma Wielkopolska, z cenami hektara wynoszącymi 54 tys. zł.

Te informacje tylko pozornie zadziwiają. Nie mówią one bowiem nic o dynamice rynkowej, przede wszystkim o liczbie transakcji. A tych jest jak na lekarstwo – co potwierdzają zarówno notariusze jak i pośrednicy na rynku nieruchomości.

Przy czym jeśli zdarzają się już oferty, to z bardzo zróżnicowanymi cenami. Pośrednicy WGN potwierdzają zjawisko windowania cen ziemi, która może być sprzedana – np. już wcześniej odrolnionej, bądź tej która ma zgodę na sprzedaż.
Najdrożej w miastach

Generalnie jednak przedmiotem obrotu są głównie te grunty, które są wyłączone z rygorów ustawowych. Chodzi więc o małe działki – do 0,5 ha z budynkiem lub ziemie z ostatecznymi warunkami zabudowy, czy też taką, która w planach urbanistycznych jest przeznaczona na cele nierolnicze.

Najdroższą ziemię obserwujemy w wiodących metropoliach. Chodzi oczywiście o grunty umożliwiające przeprowadzenie inwestycji deweloperskich. Na razie taka ziemia nie drożeje, ale równocześnie utrzymuje swoją wartości. Inwestorzy, którzy potrzebują gruntów póki co jeszcze budują na terenach wcześniej zgromadzonych w bankach ziemi. Z czasem więc grunty rolne w miastach mogą zacząć dynamicznie drożeć, ale dotyczy to tylko wiodących rynków. W mniejszych ośrodkach, gdzie budownictwo deweloperskie jest ograniczone, ceny mogą spadać.

Za ile można kupić rolny pod inwestycje mieszkaniowe czy komercyjne?

W Krakowie teren o pow. 1500 mkw. w lokalizacji Wola Justowska został wyceniony na 2,4 mln zł, co daje stawkę wynoszącą 1600 zł/ mkw. Średnia dla tego miasta wynosi natomiast ok. 300 – 400 zł. Pod Wrocławiem za tereny przeznaczone po zabudowę mieszkaniową, usługową lub siedliskową trzeba płacić powyżej 200 zł/ mkw. Podobne stawki dotyczą dobrze położonych gruntów wokół innych wiodących metropolii – Warszawy, Poznania czy Gdańska.

Monika Prądzyńska
Dział Analiz WGN

Działka na zboczu a budowa domu

Decyzja o budowie domu jest często jedną z najważniejszych, jakie podejmujemy w życiu. W związku z tym kupno działki nie jest prostą sprawą i wymaga sprawdzenia wielu parametrów. Kupując działkę powinniśmy sprawdzić stan prawny nieruchomości, uzbrojenie działki oraz plan miejscowy. Ponadto wybierając grunt pod budowę naszego wymarzonego domu, musimy dobrze przeanalizować nie tylko otoczenie, ale również ukształtowanie terenu.  Czytaj dalej

Scalanie gruntów rolnych – UE daje pieniądze

Powiat  jędrzejowski planuje wykorzystanie niemal 27 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Nieruchomości nabywane przez cudzoziemców – ile ich jest?

MSWiA corocznie opracowuje raport odnośnie ilości nieruchomości nabywanych przez cudzoziemców. Ile ich było, a ile jest obecnie? Czytaj dalej

Grunty rolne coraz bardziej w cenie

Międzynarodowa firma doradcza Savills opublikowała raport Global Farmland Index. Czytaj dalej

Nowa ustawa negatywnie odbija się na rynku gruntów

Rynek gruntów rolnych przeżywa ostatnio spore zawirowania. Czytaj dalej

Roboty budowlane i ziemne a znalezisko

Zdarzają się sytuacje, gdy podczas robót budowlanych bądź ziemnych natrafimy na przedmiot wyglądający na zabytek. Co zrobić w takim przypadku ? Czy można prowadzić prace budowlane dalej czy trzeba zgłosić znalezisko ?

Czytaj dalej

Użytkowanie wieczyste gruntu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest w trakcie opracowywania przepisów, które dotyczą użytkowania wieczystego gruntu.
Czytaj dalej

Budowa domu na gruncie rolnym

Zmieniły się przepisy regulujące to, kto może kupić działkę rolną i przekształcić ją na grunt budowlany.
Zgodnie z nową ustawą możliwość taką ma rolnik indywidualny. Musi on udokumentować, że posiada aktywne gospodarstwo rolne. Jeśli spełnia te warunki, to swobodnie może przystąpić do przekształcenia gruntu i budowy. W przeciwnym wypadku budowa będzie wymagała dopełnienia znacznie większych formalności, lub będzie w ogóle niemożliwa.

A może działka na Podlasiu ?

Biura nieruchomości notują coraz większe zainteresowanie kupnem gruntów na Podlasiu. Klientami są głównie osoby, które chcą uciec z miejskiego zgiełku. Szukają ciszy i spokoju a Podlasie to dla nich idealna lokalizacja.
Za kwotę 30-50 tys. zł. możemy już kupić niezabudowany grunt blisko rzeki, a na działkę z domem musimy mieć kwotę 80 tys. zł. Najczęściej wybieramy działkami są te nad Narwią i Pisą. Dodatkowym atutem działki jest jej położenie nad wodą z malowniczym widokiem.

Tereny inwestycyjne: czy nowa ustawa wpłynie na wysokość cen ofertowych gruntów rolnych?

W ostatnim czasie głośno było o segmencie gruntów rolnych. Zmieniły się warunki nabywania tego rodzaju nieruchomości, co stanowi bardzo poważną zmianę. Część inwestorów, którzy nie spełniają nowych wymogów, została odcięta od nieruchomości rolnych. Wstrzymano też sprzedaż gruntów należących do Skarbu Państwa. Jak ta sytuacja odbije się na cenach za grunty rolne? Czytaj dalej

Zasiedzenie służebności do gruntu – bez uregulowania sytuacji spodziewaj się dużej kary

Zasiedzenia służebności nie należy bagatelizować. W przeciwnym wypadku możesz stracić swoją własność. Jeśli zatem zauważysz, że nieuprawniona osoba korzysta z Twojego gruntu, czym prędzej ustal, czy nieruchomość jest obciążona służebnością oraz czy podlega zasiedzeniu. Czytaj dalej

Odrolnienie działki a nowa ustawa

Przepisy z 2015 roku wyłączały wymóg uzyskania zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi na odrolnienie działek, które stanowią użytki rolne I-III klasy, które spełniały określone przez ustawę warunki. W 2016 roku wiele się w tej kwestii zmieniło. Czytaj dalej

Ustawa zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi weszła w życie

Ustawa zmieniająca zasady obrotu gruntami rolnymi została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znajduje się ona pod poz. 585. Czytaj dalej

Ekonomia: ustawa o obrocie gruntami rolnymi

Minister rolnictwa już w ubiegłym roku zapowiadał, że powstanie projekt nowej ustawy o obrocie gruntami rolnymi. Projekt ma trafić do Sejmu w pierwszym kwartale 2016 roku. Nowa ustawa ma regulować obrót gruntami rolnymi na nowych zasadach. Wielu analityków rynku jest zdania, że może to spowodować zastój na rynku.

Parapodatek od reklamy na działce

Jeśli na  działce stoi tablica reklamowa gmina na mocy nowych przepisów będzie mogła pobierać od 11 września 2015 roku tzw. opłatę reklamową.

Nowe przepisy dają gminie prawo podjęcia uchwały o warunkach sytuowania obiektów reklamowych. Na mocy tej uchwały gmina ma prawo pobierania opłaty reklamowej od umieszczonych tablic  lub urządzeń reklamowych.

Przybywa działek budowlanych

Liczba ofert sprzedaży działek budowlanych od kilku lat  rośnie. Wynika to z faktu, że wiele działek było terenami rolnymi. W ciągu ostatnich kilku lat na skutek wzrostu cen, zostały one przekształcone na działki budowlane.

Duży wpływ na cenę ma otoczenie działki, uzbrojenie i dostęp do drogi dojazdowej.

 

Warunki zakupu gruntu w Hiszpanii

W Hiszpanii grunty może kupić jedynie rolnik, który jest zameldowany w jednostce administracyjnej, gdzie ziemię wystawiono na sprzedaż.

Pierwszeństwo w zakupie mają gospodarstwa rodzinne. W Hiszpanii nie może dojść do transakcji sprzedaży gruntów, jeżeli gospodarstwo byłoby później podzielone na mniejsze działki.

Czy łatwo kupić działkę rolną w Danii?

Cudzoziemiec, który chce nabyć pole o powierzchni większej niż 30 ha,  po pół roku od zakupu musi osiedlić się na terytorium Danii. Dodatkowo nie może posiadać innych pól uprawnych za granicą. Powinien osobiście zarządzać nabytą ziemią i mieć odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez  Ministerstwo Rolnictwa Danii.

Ceny działek rolnych w górę

W 2014 roku Agencja Nieruchomości Rolnych zawarta  prawie 12,7 tysięcy  umów kupna-sprzedaży działek rolnych. Ponad 80 proc. umów dotyczyło nabycia działek do 10 hektarów.

Najwięcej płacono za działki o powierzchni 300 ha i więcej – 28,3 tys. zł/ha. Najmniej kosztowały działki od 1 do 10 ha. Najdroższe działki znajdują się w województwie opolskim i wielkopolskim, które kosztują ponad 35 tys. zł/ha.

Szukasz działki w internecie? Sprawdź dojazd

Jeśli w ogłoszeniu brak informacji na ten temat dojazdu do działki może okazać się, że znajduje się ona w drugiej linii zabudowy. W takim przypadku potrzebne będzie ustanowienie służebności przejazdu. Może się okazać, że droga jest w planie i zostanie zbudowana dopiero, gdy zbierze się większa ilość chętnych. Warto o te kwestie zapytać telefonicznie lub mailowo, przed oglądaniem działki.

 

Ogrzewanie podłogowe obniża rachunki

Zainwestowanie w ogrzewanie podłogowe może przynieść oszczędność w stosunku do tradycyjnego ogrzewania kaloryferami. Średnio w skali roku możemy oszczędzić 10 procent. Najlepiej wybrać ten rodzaj ogrzewania na etapie budowy i wykańczania domu. W budynku z instalacją kaloryferową zainwestowanie w zmianę sposobu dystrybuowania ciepła na ogrzewanie podłogowe przyniesie zwrot inwestycji oraz późniejsze oszczędności.

 

Na stronie sprawdzisz czy mieszkasz w miejscu zagrożonym powodzią

Na stronie powodz.gov.pl można sprawdzić, czy dany teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią. Informacje te mogą nas przestrzec przed budową domu czy kupnem mieszkania na terenie zalewowym.

Dzięki  takiej  informacji możemy zrezygnować z budowy domu czy budynków gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie wylewającej rzeki.

Co ile trzeba sprawdzać stan techniczny domu?

Właściciel domu ma obowiązek zapewnić jego bezpieczne użytkowanie w czasie takich zjawisk pogodowych jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przynajmniej raz na rok należy skontrolować   instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiekt, instalacje i urządzenia służące  ochronie środowiska, instalacji gazowe oraz przewody kominowe.

Nowelizacja Prawa Budowlanego

Z momentem wejścia w życie nowelizacji, zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wcześniejsze przepisy nakazywały powiadomić nadzór budowlany o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Zwiększył się  katalog obiektów, które można użytkować na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Obecnie rozpoczęcie użytkowania  obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Czy 400 m2 wystarczy?

Na rodzinę wystarczy parcela o powierzchni 400 m2 i szerokości 10 m. Natomiast dla domu jednorodzinnego powierzchnia działki to 700 m2 i 16m szerokości. Czsami jednak gminy gminy, narzucają minimalną wielkość gruntu.

Zdarza się, że jest to powyżej 1500 m2 dla domu jednorodzinnego. W
takim przypadku nie ma szans na budowę domu na małej działce.

Ile kosztuje badanie geotechniczne działki?

Jeśli działka ma nieokreślony skład gruntu, należy zlecić badanie geotechniczne. Na poczatku najlepiej zapytać sąsiadów czy mają problemy z pękaniem budynków.

Badanie geotechniczne pozwoli dokładnie określić warstwy gleby na działce. Badanie kosztuje około 2 tysięcy złotych. Jeżeli działką jest łąka, zwykle oznacza to wysoki poziom wód gruntowych.

Przeniesienie pozwolenia na budowę domu

Zgodnie z ogólną zasadą prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć i prowadzić jedynie na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Decyzję ta jest wydawana przez  starostę. Pozwolenie na budowę jest zawsze adresowane do podmiotu, który wnioskował o jego wydanie. Prowadzenie budowy przez inną osobę niż wskazana w takiej decyzji  jest traktowane jako samowola budowlana. Według przepisów,  przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie na wniosek pierwotnego adresata decyzji.

Idealny dom dla osób starszych

Wybierając projekt domu dla osób starszych, warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które ułatwiają życie.

Mały dom parterowy wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla osób starszych.

Główną zaletą takiego budynku jest brak schodów wewnętrznych.

Jeżeli w gospodarstwie jest samochód, warto zdecydować się dom z garażem w bryle budynku.

Przechodzenie z garażu do wnętrza, będzie znacznie prostsze.

Solarne ogrzewanie domu

Obecnie można  budować domy „solarne”, gdzie całe, roczne  potrzeby cieplne będzą dostarczane z energii słonecznej.

Takie domy  powstają w Austrii, Szwajcarii  od wielu lat.

Taki budynek wymaga konstrukcji , który uwzględnienia  wbudowanie zasobnika buforowego o dużej pojemności, zdolnego do sezonowego magazynowania ciepła.

Takie rozwiązania są w stanie być już opłacalnym rozwiązaniem z okresem zwrotu kosztów inwestycji rzędu około 10 lat.

Trwałość instalacji solarnej jest zakładana na minimum 20-25 lat.

 

Jakie informacje są udostępniane przy budowie domu?

Gdy sąsiad złoży wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej pozwolenia na budowę twojego domu, nadzór budowlany jest zobowiązany mu jej udzielić.

Dane osobowe jednak nie będą widoczne. Urząd nie powiadamia o tym, że taka informacja została udzielona.

Zgodnie z prawem, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, bez podawania danych osobowych.

 

 

 

W sierpniu jest najwięcej przeprowadzek

Według statystyk w sierpniu dochodzi do największej liczby przeprowadzek. Według biur nieruchomości Polacy najczęściej wykorzystują letnie miesiące na sprawy związane z finalizacją zakupu nieruchomości oraz przeprowadzki. W okresie wakacyjnym dochodzi również do podpisania największej ilości umów wynajmu.Najczęściej przeprowadzamy się do Warszawy, Krakowa, Wrocławia. Powodem, dla którego zmieniamy miejsce zamieszkania jest praca.

 

 

 

 

 

 

 

Do czego potrzebny jest kierownik budowy?

W chwili zgłaszania rozpoczęcia budowy należy  dołączyć oświadczenie kierownika budowy, w którym podaje on informacje o swoich uprawnieniach i potwierdza znajomość obowiązków na placu budowy, a także informuje o przyjęciu powierzonej mu funkcji.

Kierownik budowy odpowiada za realizację robót budowlanych, odpowiedzialny jest za prace przygotowawcze,.

Przygotowuje on  także dokumentację budynku i jego oświadczenie o zakończeniu prac budowlanych jest wymagane również na koniec budowy – bez tego dokumentu nie możemy zgłosić domu do odbioru.