Roboty budowlane i ziemne a znalezisko

Zdarzają się sytuacje, gdy podczas robót budowlanych bądź ziemnych natrafimy na przedmiot wyglądający na zabytek. Co zrobić w takim przypadku ? Czy można prowadzić prace budowlane dalej czy trzeba zgłosić znalezisko ?


Znalezienie potencjalnego zabytku koniecznie trzeba zgłosić, powiadamiając o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, burmistrza, wójta bądź prezydenta miasta. Bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków nie możemy kontynuować prac budowlanych. Za niezgłoszenie i niewstrzymanie robót budowlanych możemy zapłacić grzywnę. Jeśli znalezisko okaże się zabytkiem możemy otrzymać wynagrodzenie od Skarbu Państwa. .

Print Friendly, PDF & Email