Użytkowanie wieczyste gruntu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest w trakcie opracowywania przepisów, które dotyczą użytkowania wieczystego gruntu.

Przepis ten pozwoli przekształcić grunty pod budynkami wielorodzinnymi – z użytkowania wieczystego na własność. Użytkowanie wieczyste jest częste w miastach, gdzie popularne jest budownictwo wielorodzinne. Miasto bądź gmina przekazywały swoje ziemie niechcąc całkowicie pozbyć się swojej własności. Osoba posiadająca prawo do takiego gruntu zobowiązana jest do ponoszenia corocznej opłaty.

Print Friendly, PDF & Email