Archiwa tagu: działka budowlana na sprzedaż

Działka rekreacyjna na wiosnę – WGN przegląda ceny i oferty

Około 100 – 150 tysięcy złotych – to standardowe ceny za kilkusetmetrowe działki rekreacyjne atrakcyjnie położone. Do najdroższych lokalizacji należą Mazury, wybrzeże bałtyckie, puszcze. Nieco taniej jest natomiast w górach.

Na wycenę duży wpływ ma dostęp do wody. Z danych WGN wynika, że najdroższe są działki nad jeziorami. Na Mazurach ceny za najlepsze grunty oscylują w przedziale 200 – 300 zł/mkw.

Przykładowe ceny ofertowe:

700 – metrowa działka z domkiem letniskowym w Puszczy Noteckiej, w bliskiej odległości od jeziora, to wydatek rzędu 120 tys. zł.
1000 metrów działki niedaleko Jezioraka na Mazurach – około 140 tys. zł. 500 mkw. nad Jeziorem Sławskim – około 150 tys. zł.

Do najdroższych lokalizacji należy również wybrzeże bałtyckie. 500 metrowa działa w Mielnie, oddalona od morza o około 600 metrów została wyceniona na 50 tys. zł. Drogie lokalizacje to też tereny na obszarach dużych miast, choć tutaj zazwyczaj mamy do czynienia po prostu z atrakcyjniej położonymi działkami budowlanymi – przeciętne stawki w ośrodkach takich jak Wrocław, Kraków czy Poznań kształtują się na poziomie około 200 – 300 zł/ mkw.

Co ciekawe – nieco tańsze grunty pod rekreację zajdziemy w lokalizacjach górskich. Przykładowo – w Bieszczadach, niedaleko Baligrodu można znaleźć oferty w stawkach 40 – 60 mkw. Podobne ceny spotkamy też m.in. w Karkonoszach i Kotlinie Kłodzkiej.

Wpływ na ceny ma oczywiście ewentualna zabudowa lub możliwość zabudowy – często pod pojęciem działki rekreacyjnej inwestorzy kupują po prostu działkę budowlaną, z domem jednorodzinnym. Zapłacą niższy podatek niż w przypadku domu wypoczynkowego.

Wpływ ustawy o gruntach

W zeszłym roku weszła w życie nowa ustawa o obrocie ziemią rolną. Wstrzymuje ona 5 lat sprzedaż państwowej ziemi i znacznie ogranicza możliwość obrotu prywatnego. Ziemię rolną może kupić tylko tzw. rolnik indywidualny, czyli osoba, która jest „właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.” [art. 6 ust.1]. Sprzedaż w szczególnych warunkach nie rolnikom uzależniona jest zgody ANR.

Rygory ustawy nie mają zastosowania tylko w kilku przypadkach: gdy grunty przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy na inne cele niż rolnicze, a także działki mniejsze niż 0,3 ha, oraz takie, które przed wejściem w życie przepisów miały nie więcej niż 0,5 ha i były zabudowane nieruchomością mieszkaniową lub innymi budynkami nierolniczymi.

Jaki jest wpływ nowych przepisów na rynek działek rekreacyjnych? Na razie niewielki. Co prawa często pod pojęciem działek pod rekreację, kryje się po prostu ziemia formalnie mająca status rolny, ale poza zauważalnym spadkiem liczby transakcji, analitycy WGN nie zauważają istotnego spadku cen. Może to wynikać z faktu, że typowe działki rekreacyjne jednak zazwyczaj mieszczą się w metrażach wyjętych spod rygorów ustawowych.

O czym pamiętać?

Działka rekreacyjna to grunt ujęty w planie zagospodarowania lub studium jako teren pod rekreację. W praktyce jednak inwestorzy sprzedają jako rekreacyjne działki o różnym przeznaczeniu. Dlatego podstawową kwestią przy kupnie takiej nieruchomości jest sprawdzenie zapisów planu lub studium . Z planu dowiemy się też jakie ewentualne inwestycje mogą być realizowane w okolicy. Jeśli dany teren nie ma planu miejscowego, możemy wystąpić o warunki zabudowy. Może to zrobić każdy, także osoba nie będąca właścicielem gruntu.
Dagmara Komarnicka
Dział Analiz WGN

Plany miejscowe będą uchwalane szybciej?

Kodeks urbanistyczno – budowlany ma przyspieszyć uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania w polskich gminach. Ciągle około 70 proc. powierzchni kraju nie ma takich planów, tymczasem są one niebagatelne dla inwestorów.

Sprawa zyskała dodatkowo na wadze po przyjęciu przepisów ograniczających handel ziemią rolną. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą, która weszła w życie od maja 2016 grunty mogą nabywać nieomal wyłącznie rolnicy indywidualni. Z rygoru nowych przepisów są wyłączone te tereny, które w planach miejscowych nie mają przeznaczenia rolnego. Problem jednak w tym, że w gminach objętych planem jest zazwyczaj ok. 1/3 powierzchni (tylko w niektórych samorządach sięga to powyżej 50 proc.). Tak więc często dobra pod inwestycje ziemia w miastach, która tylko formalnie ma status rolny, nie może stanowić przedmiotu obrotu.

Kwestię opóźnień w przyjmowaniu planów miejscowych ma regulować właśnie kodeks urbanistyczno – budowlany. Ma być on całościowym aktem prawnym, zastępującym nie tylko prawo budowlane ale i szereg innych ustaw. Ma stanowić niejako „biblię” urbanistyczno – budowlaną. W zakresie planowania przestrzennego ustawodawca proponuje kilka najważniejszych rozwiązań. Przede wszystkim: zwiększenie roli obecnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie. Ma być ono dokumentem wyższego rzędu w stosunku do planów miejscowych, bardziej szczegółowym i przyjmowanym jako program przestrzennego rozwoju gminy na początku kadencji samorządowej.

Druga proponowana zmiana to wprowadzenie trybu uproszczonego przyjmowania planów dla niektórych obszarów. Ma to zdecydowanie przyspieszyć proces ich uchwalania. Trzecia dotyczy relacji inwestor – gmina. Na razie uregulowania w tej sprawie nie do końca są jasne, co utrudnia planowanie przestrzeni. Z jednej strony deweloper nie ma pewności jaki kształt będzie miał plan miejscowy, z drugiej gmina obawia się braków infrastrukturalnych itp. To ma uregulować tzw. umowa urbanistyczna. W kontrakcie firma, która zrealizuje inwestycje, w zamian za przyjęcie korzystnych dla niej uregulowań w planie miejscowym, zrealizuje odpowiednie projekty o charakterze np. infrastrukturalnym. Ma to uregulować kwestię patologii związanych z brakami np. drogowymi na nowych osiedlach na peryferiach. Często samorządy i deweloperzy przerzucają się odpowiedzialnością za to, że takie braki występują.

Rząd chce również zwiększenia partycypacji obywateli w procesie kształtowania ładu przestrzennego. Do tego ma się przyczynić nowy system teleinformatyczny. Chodzi o rejestr urbanistyczno-budowlany, który ma zapewnić kompleksową i ogólnodostępną informację o statusie nieruchomości, zapisach planu, założeniach polityki przestrzennej na danym obszarze i realizowanych inwestycjach.

Warto dodać, że w tym akurat zakresie obecnie już wiele się zmieniło na plus. Inwestorzy i obywatele mają coraz większą możliwość zdalnego sprawdzenia kwestii uregulowań urbanistycznych. Mogą to zrobić choćby zaglądając do bazy na stronie – http://planyzagospodarowania.pl/. Plany w formie interaktywnych map znajdziemy też coraz częściej na stronach gmin. Taką mapę ma m.in. gmina miejska Wrocław.

Zgoda inwestycyjna zamiast pozwolenia na budowę

Jedną z najważniejszych zmian dla inwestora ma być natomiast usprawnienie uzyskiwania zgody na realizację inwestycji. Państwo chce zlikwidować zgłoszenia budowy i pozwolenia na budowę. Formalności związane z inwestycją będą uzależnione od klasyfikacji obiektu do jednej z 6 kategorii. Budowa domu jednorodzinnego znajdzie się w kategorii 3.

W takiej sytuacji inwestor całość niezbędnej dokumentacji złoży do starostwa powiatowego, a starosta wyda tzw. zgodę inwestycyjną. Zastąpi ona szereg dotychczasowych decyzji, wydawanych przez różne organy: pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o podziale nieruchomości. Uzyskanie tzw. milczącej zgody będzie możliwe już po 14 dniach, a zgoda w formie decyzji maksymalnie po 30.

Marcin Moneta
Dział Analiz WGN

Ceny działek rolnych w miastach zbliżone do budowlanych

218

Grunty rolne i budowlane w miastach są bardzo zbliżone cenowo. Ziemia rolna w miastach zazwyczaj nie podlega ograniczeniom nowej ustawy, tak więc można nią handlować bez przeszkód.

Generalnie im lepsza lokalizacja, im bliżej dużego ośrodka miejskiego – tym drożej. Inwestorzy szukają stosunkowo tańszych m.in. z myślą o realizacji projektów pod program MDM.

Przypomnijmy, że ograniczeniom nie podlega obrót prywatnymi działkami rolnymi do 0,3 ha. Podobnie jest w przypadku siedlisk – gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni do 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów, były zajęte pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane dotychczas do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały odrolnione. Nie jest też ograniczony obrót nieruchomościami rolnymi, które w dniu wejścia w życie ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu były przeznaczone na cele inne niż rolne.

Z danych pośredników WGN ale też przedstawicieli organizacji rolniczych wynika, że obecnym widocznym skutkiem nowych uregulowań jest nie tyle spadek cen ziemi rolnej, co ograniczenie liczby transakcji. Po prostu rynek znacznie stracił na dynamice. Ale nie dotyczy to na pewno gruntów, które z rygorów ustawowych są wyłączone. Chodzi m.in. o ziemię w miastach. A ta cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Poniżej przykłady cen gruntów z wiodących miast regionalnych (poza Warszawą).

ŁÓDŹ
Jest jednym z tańszych rynków jeśli chodzi o grunty i tereny inwestycyjne jest Łódź. Cecha tego miasta to bardzo duży rozstrzał cenowy. Za atrakcyjnie położoną działkę w kształcie prostokąta z dostępem do drogi, w otoczeniu budownictwa jednorodzinnego, z możliwością takiej zabudowy, lub komercyjnej – pod nieuciążliwą działalność, będzie kosztować około 150 zł/ mkw. Z kolei działki bez zabudowy w okolicy, ale z planem umożliwiającym zabudowę jednorodzinną w lokalizacji Stare Złotno wycenia się na 10 – 50 zł/ mkw.

Co ciekawe: ceny ofertowe działek budowlanych w Łodzi praktycznie nie odbiegają od stawek za grunty rolne. W takich lokalizacjach jak Złotno, Widzew, Andrzejów, Wiskitno – przeciętne ceny wynoszą od około 50 do 150 zł/ mkw.

KRAKÓW 
Z kolei jednym z droższych rynków jeśli chodzi o ziemię budowlaną i rolną okazuje się stolica Małopolski. Za grunty w takich lokalizacjach jak: Wola Justowska, Skotniki, Balice, Bieżanów oferenci oczekują zazwyczaj od 200 – 400 zł/ mkw. Największa podaż dotyczy gruntów małych – nieprzekraczających 2 – 2,5 ha. Wyższe wyceny dotyczą terenów z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej, w sąsiedztwie budownictwa mieszkaniowego, z uzbrojeniem i planem miejscowym. Na 440 zł/ mkw. wycenił swoją działkę jeden ze sprzedających na Skotnikach. Teren z dostępem do drogi, planem miejscowym, uzbrojeniem zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie rozbudowującego się nowego osiedla. Z kolei za działkę bez planu miejscowego, za to stosunkowo blisko autostrady A4 i portu lotniczego Balice jeden ze zbywców oczekuje 160 zł/ mkw.

Jeśli chodzi o działki budowlane: ceny w takich lokalizacjach jak Balice czy Skotniki wynoszą od około 200 do 400 zł/ mkw. Za lepiej położone działki trzeba jednak płacić znacznie więcej, te na Podgórzu, czy w lokalizacji Prądnik Biały wycenia się nawet na około 1000 – 1500 zł/mkw.

WROCŁAW
Obecnie wśród ofert WGN dominują nieco peryferyjne lokalizacje, a ceny nie przekraczają aktualnie 150 zł/ mkw. Jednym z droższych obszarów okazują się Opatowice, blisko popularnego i cenionego Biskupina. Jest to – choć oddalony – to atrakcyjny obszar miasta, ze względu na sąsiedztwo rzeki, trasy spacerowe i rekreacyjne. 2,3 ha działki rolnej w tym rejonie wyceniono na 2,8 mln zł, co daje 120 zł/ mkw.

Dla porównania – działki budowlane na takich osiedlach jak Ołtaszyn, Fabryczna, Jarnołtów wyceniane są na około 200 – 700 zł/mkw. Jedną z najdroższych lokalizacji okazuje się Biskupin. Za działki z planem pod zabudowę wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową trzeba płacić nawet powyżej 2000 zł/ mkw. Niżej wyceniane są takie osiedla jak Psie Pole, Pracze, Odrzańskie czy Pawłowice. W tych rejonach miasta działki rolne z możliwością zabudowy można kupić w cenach od 50 do 100 zł/ mkw/.

Teresa Michniak
Dział Analiz WGN

Tanie działki? Coraz o takie trudniej

Działki budowlane i inwestycyjne za małe pieniądze? Niestety, z dnia na dzień ich zdobycie będzie stawało się coraz trudniejsze. Duży wpływ na obecną sytuację na rynku nieruchomości gruntowych ma ustawa, która niedawno weszła w życie. Czytaj dalej

Jakie lokalizacje wybierają deweloperzy ?

Wybór odpowiedniego gruntu pod zabudowę wielorodzinną, to proces długofalowy. Zanim deweloper zdecyduje się na zakup danej ziemi, musi szczegółowo przeanalizować oraz ocenić potencjał danego miejsca. Nie tylko cena jest w tym przypadku kluczowa, ale również infrastruktura w okolicy, która zapewni komfort codziennego życia.

Czytaj dalej

Działki budowlane – raport sprzedaży za II kw. 2016 r.

Analitycy rynku nieruchomości stale śledzą sytuację na rynku gruntów budowlanych. Serwis Bankier.pl opracował raport sprzedaży gruntów budowlanych za drugi kwartał bieżącego roku. Jak przedstawiały się ceny działek w poszczególnych województwach? Czytaj dalej

Użytkowanie wieczyste gruntu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest w trakcie opracowywania przepisów, które dotyczą użytkowania wieczystego gruntu.
Czytaj dalej

Tańsza działka budowlana dzięki 500+? To możliwe!

Ceny gruntów budowlanych pochłaniają często sporą część budżetu, jakim dysponują osoby, które postanowiły wybudować własny dom. Jedna z polskich gmin wyszła swoim mieszkańcom naprzeciw. Dzięki programowi 500+ rodziny mogą liczyć na zakup działki budowlanej po preferencyjnych cenach.
Czytaj dalej

Budowa domu na gruncie rolnym

Zmieniły się przepisy regulujące to, kto może kupić działkę rolną i przekształcić ją na grunt budowlany.
Zgodnie z nową ustawą możliwość taką ma rolnik indywidualny. Musi on udokumentować, że posiada aktywne gospodarstwo rolne. Jeśli spełnia te warunki, to swobodnie może przystąpić do przekształcenia gruntu i budowy. W przeciwnym wypadku budowa będzie wymagała dopełnienia znacznie większych formalności, lub będzie w ogóle niemożliwa.

Działka budowlana we Wrocławiu – za ile możesz ją mieć?

Ceny gruntów na Dolnym Śląsku bardzo się wahają. Dotyczy to również ścisłej lokalizacji – Wrocławia. Czytaj dalej

Budynki na gruncie siedliskowym – niektóre bez pozwolenia

Jakiego rodzaju budowle można wznosić na gruntach siedliskowych? Jeśli na działce siedliskowej istnieje już zabudowa zagrodowa, to niektóre budowle możemy wznosić bez konieczności posiadania pozwolenia na budowę. Czytaj dalej

Kształt działki budowlanej jest bardzo ważny

Kupując działkę budowlaną zwracajmy uwagę nie tylko na jej lokalizację czy przyłączenie mediów. Fundamentalne znaczenie ma również kształt działki. Czytaj dalej

Użytkowanie wieczyste – nadchodzą ważne zmiany

Nadchodzą ważne zmiany związane z użytkowaniem wieczystym gruntów. Rząd zapowiedział, że w przyszłym roku, tj 2017, ma ono zostać przekształcone w prawo współwłasności gruntu. Czytaj dalej

Zasiedzenie służebności do gruntu – bez uregulowania sytuacji spodziewaj się dużej kary

Zasiedzenia służebności nie należy bagatelizować. W przeciwnym wypadku możesz stracić swoją własność. Jeśli zatem zauważysz, że nieuprawniona osoba korzysta z Twojego gruntu, czym prędzej ustal, czy nieruchomość jest obciążona służebnością oraz czy podlega zasiedzeniu. Czytaj dalej

Odrolnienie działki a nowa ustawa

Przepisy z 2015 roku wyłączały wymóg uzyskania zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi na odrolnienie działek, które stanowią użytki rolne I-III klasy, które spełniały określone przez ustawę warunki. W 2016 roku wiele się w tej kwestii zmieniło. Czytaj dalej

Działki w Poznaniu wystawione w przetargu

Miasto Poznań planował zarobić na sprzedaży nieruchomości niemal 77 milionów dolarów. Był to plan sprzedaży na 2015 rok. Aby zrealizować ten zamiar, w przetargu wystawiono działki oraz lokale o łącznej wartości około 130 milionów złotych. Głównym przeznaczaniem sprzedawanych nieruchomości miała być mieszkaniówka.

Ile kosztują dachówki?

Cena dachówek zależy od kształtu oraz rodzaju powłoki (zwykła,
angobowana, glazurowana). Dachówki bez powłoki będą najszybciej
zarastać mchem, a jego usunięcie będzie się wiązało z dodatkowymi
kosztami. Najbardziej atrakcyjne cenowo są duże dachówki, które mają najniższe zużycie na metr kwadratowy. Dachówki ceramiczne mają najlepsze parametry akustyczne i termiczne i są zdecydowanie najbardziej trwałe i długowieczne. Dachy wykonane z ceramiki są najtrwalsze.

Budowa studni na działce

Na budowę studni pobierających wodę z pierwszego poziomu wodonośnego nie są potrzebne zezwolenia. Podobnie jest ze studnią wierconą na własnej posesji, o głębokości nieprzekraczającej 30 m, jeżeli ilość czerpanej z niej wody nie będzie przekraczała 5 m3/dobę. Wystarczy, w takim przypadku zgłosić zamiar budowy w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie
sprzeciwu, można rozpocząć budowę studni.

Szczelna izolacja podłogowa

Zarówno izolacja z papy, jak i z folii musi być ułożona szczelnie.
Należy zachować 10-15-centymetrowe zakłady. Najlepiej, jeżeli do
izolacji podłogi na gruncie zastosuje się dwie warstwy izolacji. W
przeciwnym razie wilgoć z gruntu powodować będzie pęcznienie i pękanie podkładu podłogowego, a w następnie posadzki. To bardzo istotny etap w procesie budowy domu.

Czy 400 m2 wystarczy?

Na rodzinę wystarczy parcela o powierzchni 400 m2 i szerokości 10 m. Natomiast dla domu jednorodzinnego powierzchnia działki to 700 m2 i 16m szerokości. Czsami jednak gminy gminy, narzucają minimalną wielkość gruntu.

Zdarza się, że jest to powyżej 1500 m2 dla domu jednorodzinnego. W
takim przypadku nie ma szans na budowę domu na małej działce.

Ile kosztuje badanie geotechniczne działki?

Jeśli działka ma nieokreślony skład gruntu, należy zlecić badanie geotechniczne. Na poczatku najlepiej zapytać sąsiadów czy mają problemy z pękaniem budynków.

Badanie geotechniczne pozwoli dokładnie określić warstwy gleby na działce. Badanie kosztuje około 2 tysięcy złotych. Jeżeli działką jest łąka, zwykle oznacza to wysoki poziom wód gruntowych.

Ile zapłacimy za materiały na dom?

Średnio materiały na dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych kosztują  130 tysięcy złotych. Od stycznia tego roku koszt materiałów budowlanych spadł o kilka procent. W chwili obecnej koszty  kształtują się  na poziomie cen z 2006 roku.  Najbardziej potaniała płyta gipsowo-kartonowa.  Natomiast  ceny cegły i pustaków obniżyły się o około 12 procent.

 

Młodzi Chińczycy chcą mieszkać na osiedlach w stylu europejskim

Amerykańscy architekci projektują chińskie osiedla w europejskim stylu. Będą to wielkie, wysokie oraz niedokończone lofty.

Mieszkania mają mieć dostęp do prywatnego ogrodu.  Będą  wykończone cementowymi posadzkami  oraz podłogami z desek. Lofty powstają w północno-wschodnich Chinach.

20 procent więcej inwestycji

Z danych GUS wynika, że w listopadzie tego roku deweloperzy rozpoczęli 20 procent więcej inwestycji w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ożywienie w sprzedaży mieszkań oraz łagodna zima wpłynęły na decyzje deweloperów w kwestii rozpoczęcia nowych inwestycji.

Deweloperzy nie obawiają się  spadku popytu, pomimo faktu wprowadzenia konieczności posiadania 10 procentowego wkładu własnego od 2015 roku.

 

 

Szwedzi szukają działek w Polsce

Wejście szwedzkiej firmy Skanska na warszawski rynek mieszkaniowy wynika z zapotrzebowania  na nowoczesne mieszkania w dobrym standardzie i w atrakcyjnej cenie. Firma od listopada 2014 roku aktywnie poszukuje działek położonych w okolicach centrum Warszawy. Skanska od 100 lat buduje domy oraz mieszkania na świecie. W ciągu wieku Skanska zrealizowała  setki inwestycji w  Szwecji, Norwegii, Finlandii, Czechach, Słowacji oraz Polsce. Firma oddaje  ponad 3500 mieszkań rocznie.

 

Czy warto inwestować w ogrzewanie nadmuchowe?

Ogrzewanie nadmuchowe  to bardzo oszczędny system.  Poza ogrzewaniem zapewnia ono również wentylację, klimatyzację, nawilżanie i filtrowanie powietrza. Ogrzewanie powietrzne to jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań grzewczych na świecie. Dzięki temu staje się coraz bardziej popularne. Domy wyposażane  w  takie rozwiązania grzewcze zapewniające najwyższy komfort cieplny, nie uszczuplając przy tym  portfela mieszkańców.

 

 

Przeniesienie pozwolenia na budowę domu

Zgodnie z ogólną zasadą prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć i prowadzić jedynie na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Decyzję ta jest wydawana przez  starostę. Pozwolenie na budowę jest zawsze adresowane do podmiotu, który wnioskował o jego wydanie. Prowadzenie budowy przez inną osobę niż wskazana w takiej decyzji  jest traktowane jako samowola budowlana. Według przepisów,  przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie na wniosek pierwotnego adresata decyzji.

Z czego składa się nowoczesna elewacja?

Elewacja chroni  mury domu. Składa się ona z kilku warstw. Ostatnia warstwa jest najczęściej dekoracyjna.  Warstwa termoizolacyjna to główny element systemu ociepleniowego. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną.  Musi ona zatrzymać ciepło wewnątrz budynku zimą oraz chronić przed nagrzaniem latem. Wierzchnia  warstwa elewacji domu to tynki oraz farby, będące jednocześnie wizytówką domu. Obok pięknego wyglądu muszą charakteryzować się również dużą odpornością na szkodliwe zjawiska.

 

 

Dom z keramzytu

Keramzyt to  kruszywo, które jest  materiałem niepalnym, obojętnym chemicznie, odpornym na wodę, działanie pleśni oraz grzybów.Budynek składany jest z przygotowanych wcześniej modułów, które kolejno są montowane na budowie. Z keramzytu można budować ściany zewnętrzne, jak i wewnętrzne oraz ściany działowe i stropy.  Nie ma konieczności stosowania tynków wewnętrznych. Ściany są doskonale gładkie, wyszlifowane, nadają się od razu do malowania.

 

 

Kiedy potrzebne są badania gruntu?

Wybór fundamentów zależy od warunków gruntowych. W przypadku budowy domów wielorodzinnych, użyteczności publicznej istnieje obowiązek zlecenia wykonania badań gruntowych. W przypadku domów jednorodzinnych ustawodawca nie nakłada takiego obowiązku na właścicieli nieruchomości. Badania gruntu mogą jednak uchronić  przed błędami, które grożą późniejszym zawilgoceniem piwnic czy parteru lub osuwaniem się budynku. Badania gruntu zleca się firmie inżynierskiej, która wykonuje na działce odwierty geologiczne.

 

Ławy fundamentowe podstawą budynku

W chwili obecnej w Polsce ławy betonowe są najbardziej popularnym sposobem posadowienia domu.  Duża popularność zawdzięczają łatwością wykonania oraz niskim kosztem.  Ławy fundamentowe pozwalają rozłożyć nacisk na większą powierzchnię. Charakteryzują się również wysoką trwałością. Wylewa się bezpośrednio w gruncie oraz  dodatkowo zbroi się je podłużnie stalowymi prętami.

Dom energooszczędny inwestycją zwrotną

Oszczędności w chwili eksploatacji domu w postaci niskich rachunków sprawiają, że budowa domu energooszczędnego zwraca się już w pierwszych latach.
Dodatkowym atutem jest uniezależnienie się od wzrastających cen za centralne ogrzewanie.
Dla wielu polskich rodzin wysokie rachunki za zużycie energii stanowią prawdziwy problem.
Pomocne w zmianie będzie wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, które niosą za sobą korzyści płynące z obniżenia rachunków na ogrzewanie.

Planowanie budowy domu – granice działki

Granice działki wyznacza geodeta na podstawie mapy geodezyjnej i planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakupiona działka powinna mieć wyznaczone w narożnikach punkty geodezyjne utrwalone palikami drewnianymi lub słupkami betonowymi. Jeśli punkty są zniszczone, należy je powtórnie wyznaczyć. Jeśli nie mamy uzgodnień z sąsiadami nowo budowane ogrodzenie powinno być postawione na naszym terenie . Dlatego lepiej zawsze dojść do porozumienia z sąsiadami i stawiać ogrodzenie na granicy posesji.

Zalety i wady domu parterowego z poddaszem

Najprostsze w budowie są domy parterowe, pozbawione schodów. Ocieplenie go jest bardzo łatwe, bo układa się je na stropie, a nie w połaciach dachu. Wadą domów parterowych jest stosunkowo duża powierzchnia zabudowy i podłogi posadowionej na gruncie oraz większe fundamenty i znaczna powierzchnia dachu. Mniejszą powierzchnię zajmują domy z poddaszem użytkowym. Łatwiej je zmieścić na mniejszych działkach, są jednak droższe w budowie.