Planowanie budowy domu – granice działki

Granice działki wyznacza geodeta na podstawie mapy geodezyjnej i planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakupiona działka powinna mieć wyznaczone w narożnikach punkty geodezyjne utrwalone palikami drewnianymi lub słupkami betonowymi. Jeśli punkty są zniszczone, należy je powtórnie wyznaczyć. Jeśli nie mamy uzgodnień z sąsiadami nowo budowane ogrodzenie powinno być postawione na naszym terenie . Dlatego lepiej zawsze dojść do porozumienia z sąsiadami i stawiać ogrodzenie na granicy posesji.

Print Friendly, PDF & Email