Nieograniczony obrót działkami rolnymi bez zmian

Poprawka, która umożliwiałaby nieograniczony obrót działkami o wyznaczonej powierzchni nie została przyjęta.

Poprawka zakładała możliwość obrotu gruntami rolnymi o powierzchni do 0,5 hektara. Propozycja, którą przygotował PLS, nie została jednak przyjęta. Tym samym obowiązuje przyjęty w ustawie limit. Nieograniczony jest obrót gruntami o powierzchni do 0,3 hektara.

Print Friendly, PDF & Email