WGN sprzedaje atrakcyjny grunt inwestycyjny pod zabudowę mieszkaniową

WGN Ełk jest wyłącznym agentem sprzedaży atrakcyjnego gruntu inwestycyjnego niedaleko obwodnicy Olecka.

Nieruchomość inwestycyjna położona jest w bliskiej odległości od obwodnicy miasta Olecko. Jest to grunt pod inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne, jednorodzinne oraz usługowe. Łączna powierzchnia terenu wynosi 5,0785 metrów kwadratowych. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według zapisów MPZP grunt przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami oraz zabudowę wielorodzinną.

Grunt inwestycyjny został wystawiony na sprzedaż za 8 120 460 złotych.

źródło: oferta WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email