Ustawa o gruntach rolnych omija Kościoły – dlaczego?

Ustawa o gruntach rolnych weszła już w życie. Tym samym nabywcami takich ziem mogą być rolnicy indywidualni, Skarb Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych i samorząd. Przywilej obejmuje także Kościoły. Dlaczego?

Jak tłumaczyli przedstawiciele PiS, jeszcze na etapie prac nad projektem, ma to być zadośćuczynienie za krzywdy majątkowe, jakie spadły na kościoły na przestrzeni lat. Chodzi o liczne konfiskaty majątku jeszcze za czasów zaborów.
Szacuje się, że w sumie kościoły katolickie utraciły około 150 hektarów ziemi i lasów.

Print Friendly, PDF & Email