Archiwum kategorii: analizy • raporty • opinie

Polskie Domy Drewniane podpisały umowę na zakup gruntu w Środzie Śląskiej

Polskie Domy Drewniane zakupiły grunt w Środzie Śląskiej przy ul. Gen. W. Sikorskiego o łącznej powierzchni 157 tys. mkw. Powstanie tam osiedle mieszkaniowe z ponad 800 lokalami w zabudowie wielorodzinnej. Wspólnie z władzami miasta, PDD przyczyni się do powstania nowej dzielnicy, w której mieszkania znajdą zarówno mieszkańcy Środy Śląskiej, jak również osoby z Wrocławia, szukające przyjaznego i ekologicznego miejsca do życia, z dobrym dojazdem do stolicy Dolnego Śląska.

Zakupiony grunt to teren Winnej Góry, która znajduje się w północnej części Środy Śląskiej. Przylega ona bezpośrednio do terenów dobrze zurbanizowanych i dlatego jest naturalnym kierunkiem rozwoju miasta. Dogodne położenie daje deweloperowi możliwość skorzystania z mediów, niezbędnych do zapewnienia infrastruktury dla nowej zabudowy, a przyszłym mieszkańcom gwarantuje dostęp do dobrze rozwiniętych usług publicznych.

Środa Śląska to nieprzypadkowy wybór na powstanie pierwszego w Polsce wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego budowanego w technologii drewnianej. Duża skala i całościowe podejście do inwestycji pozwolą na stworzenie przemyślanej zabudowy z ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami. Mieszkańcy nowopowstałego osiedla mogą liczyć na to, że wprowadzą się do przyjaznych, zdrowych mieszkań, zbudowanych w oparciu o najnowsze technologie, przyjazne zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Z analiz spółki Polskie Domy Drewniane wynika, że na zakupionym obszarze powstanie osiedle składające się z ok. 27 czterokondygnacyjnych budynków, z ok. 800 lokalami mieszkalnymi (ok. 40 tys. PU). Spółka planuje budowę mieszkań, o różnej powierzchni użytkowej. Ostateczna wielkość poszczególnych lokali zostanie ustalona po wcześniejszej analizie potrzeb lokalnej społeczności.

Budynki mieszkalne, jak i zaplanowane punkty usługowe, zostaną zaprojektowane i wykonane w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Montaż pierwszych budynków w Środzie Śląskiej w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego planowany jest na pierwszą połowę 2022 roku.

Inwestycja warszawskiej spółki Polskie Domy Drewniane na Winnej Górze będzie silnym impulsem rozwojowym Środy Śląskiej i okolic. Nasi mieszkańcy muszą mieć nie tylko miejsca pracy, ale chcemy też zadbać o to, aby mieszkali w jak najbardziej przyjaznych warunkach. Lokalizacja tak ważnej inwestycji mieszkaniowej w naszym mieście to dowód na trafność strategii rozwoju Miasta i Gminy przyjętej przez nas w 2015 roku – mówi Adam Ruciński, Burmistrz Środy Śląskiej.

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

OKAM poszerza swój bank ziemi

W dniu 16 października 2020 roku deweloper OKAM stał się właścicielem działki o powierzchni 2,13 ha przy ulicy Rzepakowej w Katowicach. We wrześniu OKAM zakupił również blisko 4 ha działkę na warszawskiej Woli.

OKAM poszerza swój bank ziemi. Tym razem zakupił kolejną działkę w Katowicach. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z lokalami usługowymi. Docelowo powstanie na niej ok. 700 mieszkań.

Daliśmy się poznać Ślązakom jako solidny partner i deweloper, który dba o jakość. Nasz Dom w Dolinie Trzech Stawów oraz najnowszy projekt aktualnie realizowany Inspire (oba zlokalizowane w Dolinie Trzech Stawów) to wielokrotnie nagradzane inwestycje i cieszące się ogromnym zainteresowaniem ze strony klientów. Wkrótce ruszymy z nowym projektem przy ulicy Rzepakowej. Atutem tego miejsca jest świetna lokalizacja w dynamicznie rozwijającej się okolicy, której chcemy być częścią. Dobra komunikacja pozwoli szybko dostać się do innych części aglomeracji śląskiej. W pobliżu jest wszystko czego potrzeba do komfortowego mieszkania: park, centrum handlowe, szkoła, przychodnia czy poczta. Lubimy takie miejsca, które zachęcają do mieszkania a nam pozwalają uzupełnić te miejsca poprzez projekty budowane z myślą o jakości i komforcie mieszkania naszych przyszłych klientów. Stawiamy na jakość i wyjątkowość każdego naszego projektu. – powiedział Arie Koren, CEO OKAM.

Już wkrótce deweloper przedstawidalsze szczegóły inwestycji, m.in. koncepcja całego projektu, wizualizacje oraz planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy.

Źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

WGN wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego w Piotrkowie Trybunalskim

WGN Piotrków Trybunalski został wyłącznym agentem sprzedaży atrakcyjnej działki inwestycyjnej położonej w centrum miasta.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt inwestycyjny w Centrum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jest to teren o powierzchni 4145 m2, o wymiarach: ok. 37 metrów od frontu; 112 metrów głębokość.
Ten niezabudowany teren położony jest przy ulicy 1-go Maja. W sąsiedztwie dominuje zabudowa usługowa i mieszkaniowa. Teren otrzymał ponadto warunki zabudowy na budowę budynku usługowo handlowego.

Przedmiotowy grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena ofertowa wynosi: 1 658 000 złotych.

źródło: WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

Nowe prawo budowlane a obowiązek sprawdzenia gruntu

W dniu 19 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o Prawie budowlanym. Wśród znaczących zmian pojawił się m.in. obowiązek wprowadzenia podziału projektu budowalnego na trzy części. Ustawa określa również zakres opracowań, które nakazują wykonanie badań i sprawdzenie gruntu nawet dla małych obiektów budowlanych. Co to w praktyce oznacza i na co powinni przygotować się projektanci i inwestorzy?

Ustawa przewiduje, że bez względu na poziom kompleksowości zagadnienia geotechnicznego, w przypadku każdej inwestycji powinien powstać projekt architektoniczno-budowlany zawierający opinię geotechniczną (znaną z przepisów dotychczasowych). Ponadto, zgodnie z nowym wymaganiem, w projekcie konieczne jest również uwzględnienie informacji o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. Zakres opinii geotechnicznej precyzuje istniejące rozporządzenie dotyczące GWPOB. Dodatkowo, ustawa wymaga wykonania projektu technicznego obejmującego, w zależności od potrzeb, dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – wyjaśnia Rafał Hałabura, Prezes Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Przybliżmy podstawowe wymagania wynikające z obowiązującego już rozporządzenia w sprawie GWPOB:

Warunki gruntowe i badania geotechniczne:

geotechniczne warunki posadawiania ustala się w oparciu o bieżące wyniki badań geotechnicznych gruntu, analizę danych archiwalnych, w tym analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących podłoża badanego terenu i jego otoczenia;
warunki gruntowe dzielą się na: proste, złożone, skomplikowane;
zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Kategoria geotechniczna:

kategorię geotechniczną ustala Projektant na podstawie skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego w opinii geotechnicznej.
Geotechniczne warunki posadowienia:
Rozporządzenie wymienia szereg analiz i ocen, które należy wykonać w zależności od kategorii geotechnicznej budynku.

Z punktu widzenia ryzyka budowlanego, projektant przy określaniu geotechnicznych warunków posadowienia, powinien w każdym przypadku, nawet przy budowie małych obiektów i domków jednorodzinnych chociaż w minimalnym stopniu, odnieść się do następujących kwestii:

zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
przydatności gruntów na potrzeby budownictwa;
określenia nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego;
oceny wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego;
zaprojektowania odwodnień budowlanych;
oceny ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

Poziom wymagań jest znacznie bardziej skomplikowany dla 2 i 3 kategorii geotechnicznej, gdzie poza wymaganiami rozporządzenia, dodatkowo należy respektować wymagania wynikające z normy Eurocod 7 oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Dysponowanie minimalnymi danymi o podłożu gruntowym jest zatem konieczne. Brak tego typu danych uniemożliwi przekazanie informacji o sposobie posadowienia obiektu budowlanego oraz poprawne przygotowanie opinii geotechnicznej. Teoretycznie prawo pozwala oprzeć się na wynikach badań archiwalnych, ale w praktyce inwestorzy i projektanci bardzo rzadko dysponują tego typu badaniami odnoszącymi się dokładnie do danego terenu budowy. Dodatkowo, dane archiwalne najczęściej zawierają informacje bardzo ogólne, pozyskane najczęściej poprzez wykorzystanie starych metod w odniesieniu do wycofanych normatywów. W związku z tym, poprawne określenie parametrów gruntu i zaprojektowanie nawet prostego obiektu budowlanego z pełną świadomością ryzyka geotechnicznego nie jest możliwe – wyjaśnia Rafał Hałabura.

Czy przepisy podnoszą koszty małych inwestycji?

Nie, przepisy nie podnoszą kosztów małych inwestycji. Zmiany podkreślają znaczenie i systematyzują dobrą praktykę inżynierską, która w wielu przypadkach już jest stosowana. Badania geotechniczne są już często zlecane przez projektantów lub inwestorów, nawet w przypadku małych obiektów – dodaje ekspert.

Budowanie bez wykonania badań gruntowych, znacznie podnosi poziom ryzyka inwestycji, a potencjalny koszt tego typu zaniedbań jest niewspółmierny do kosztu wykonania tego typu badań. W rzeczywistości małym obiektom rzadko zdarza się poważna katastrofa budowlana. Najczęstsze problemy związane są z przenikaniem wody gruntowej do piwnic i dolnych kondygnacji, osiadaniem i pękaniem ścian i posadzek. Warto jednak pamiętać również o ryzyku zdrowotnym, związanym z długotrwałym wpływem zanieczyszczeń na organizm, np. poprzez wdychanie substancji lotnych związków chemicznych zanieczyszczających grunt czy spożywaniem produktów rolnych, które są uprawiane na działkach zanieczyszczonych np. związkami metali ciężkich.

Ile to kosztuje ? Ile to trwa, jak bardzo jest skomplikowane ?

Wykonanie badania parametrów fizycznych dla małych obiektów tj. domków jednorodzinnych kosztuje ok. 3-4 tys. zł. Cena zależy od skomplikowania warunków gruntowo-wodnych i potencjalnego ryzyka występowania zanieczyszczeń – komentuje Rafał Hałabura.

Większe ryzyko i większe koszty realizacji badania mogą dotyczyć domów w górach i na stokach, na terenach podmokłych i bagiennych, w pobliżu rzek i jezior lub na terenach zdegradowanych przez człowieka – takich, na których wcześniej znajdowały się inne obiekty budowlane lub gdzie można spodziewać się możliwości wystąpienia zanieczyszczenia w gruncie lub wodzie gruntowej – dodaje ekspert.

Kompetentny ekspert podczas badania powinien także określić ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia podłoża gruntowego. Tego typu badanie może kosztować ok. 500-1000 zł. Na terenach poprzemysłowych lub zlokalizowanych niedaleko funkcjonujących obiektów przemysłowych konieczne jest wykonanie badań chemicznych (sozologicznych), a ich koszt wynosi od 2000 do 5000 zł.

Badania fizyczne mogą zostać wykonane w terenie pod warunkiem użycia nowoczesnego sprzętu, który pozawala na określenie nie tylko ułożenia warstw gruntowych, ale także określenia ich parametrów mechanicznych i odkształceniowych.

Zrezygnowanie z rekomendowanych nowoczesnych badań (np. sondowań statycznych CPTU) na rzecz prostych i niestety stale bardzo popularnych odwiertów świdrem ślimakowym (pot. sznek) i sondowań dynamicznych, może skutkować brakiem poprawnego określenia parametrów gruntu i zwiększonym ryzykiem awarii i problemów technicznych w trakcie użytkowania. W przypadku nieodpowiedniego zaplanowania badań może wystąpić konieczność zlecenia dodatkowych pomiarów wraz z poborem próbek gruntu, które będą dalej badane w certyfikowanym laboratorium. Finalnie będzie się to wiązać z większymi kosztami.

Współpraca inwestorów z projektantami w zakresie geologii i fundamentów w świetle nowych przepisów

Proste obiekty budowlane (w tym domki jednorodzinne) projektowane są jedynie przez projektantów architektów bez udziału inżynierów konstruktorów.

W przypadku większych obiektów (najczęściej dla 2 i 3 kategorii geotechnicznej) architekci często kierują zespołem projektantów w tym inżynierów konstruktorów. To właśnie architekci są odpowiedzialni za zapewnienie kompetentnych osób, które specjalizują się w zagadnieniach geotechniki (projektanci geotechniczni) oraz geologii (uprawnieni geolodzy).

Zmiana przepisów budowlanych może wymusić na architektach nowy model bezpośredniej współpracy z inżynierami geotechnikami i geologami prowadzącymi badania gruntowe w sposób kompetentny. Należy zwrócić uwagę, iż określenie modelu geologicznego, parametrów gruntowych i dopasowanie go do konstrukcji obiektu stanowi obowiązek projektanta obiektu, a nie geologa. Architekt prowadzący nawet prosty projekt powinien zatem zadbać o wyk21onanie badań geotechnicznych przez sprawdzoną i kompetentną firmę geologiczną stosującą nowoczesny sprzęt, zaś w przypadku napotkania skomplikowanych warunków gruntowych, nawiązać współpracę z projektantem geotechnicznym.

materiał prasowy

Print Friendly, PDF & Email

7R kupuje 20 ha terenów inwestycyjnych na terenie parku przemysłowego PCI

Deweloper 7R wygrywa przetarg na zakup 20 ha gruntu na terenie parku przemysłowego Pomorskie Centrum Inwestycyjne. Na działce powstanie kompleks logistyczny 7R Park Gdańsk Port o łącznej powierzchni ok. 123 000 mkw. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Gdańsk oraz największego głębokowodnego terminalu na Morzu Bałtyckim – DCT Gdańsk.

DCT Gdańsk jest najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego. Zawijają tu statki z całego świata, w tym z Dalekiego Wschodu. W tej strategicznej dla transportu morskiego lokalizacji deweloper planuje realizację nowoczesnych obiektów magazynowo-produkcyjnych klasy A, w którym zastosuje rozwiązania z zakresu nowych technologii dla budynków – PropTech. Zadba także o zminimalizowanie oddziaływania planowanych obiektów na środowisko naturalne.

Zależało nam na realizacji parku logistycznego w pobliżu największego i najszybciej rozwijającego się polskiego terminalu kontenerowego. Dzięki temu poszerzymy nasze portfolio o projekt specjalistyczny, dostosowany do prowadzenia działalności okołoportowej oraz związanej z gospodarką morską. Warto podkreślić, że ten dogodnie zlokalizowany oraz dobrze skomunikowany teren doskonale wpisuje się także w potrzeby branży logistycznej, magazynowej oraz przemysłu lekkiego. Jesteśmy przekonani, że taki kompleks jak 7R Park Gdańsk Port jest potrzebny do dalszego rozwoju gdańskiego transportu morskiego. –mówi Ryszard Gretkowski, wiceprezes 7R.

Inwestycja znajduje się we wczesnej fazie projektowania i planowania.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

Panattoni zakupiło grunt inwestycyjny pod Warszawą

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, rozbuduje swoje zaplecze magazynowe pod Warszawą. Już dziś deweloper dysponuje 176 000 m kw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej w Jankach i zapowiada kolejne.

Firma zakupiła dodatkowe 3,14 hektara gruntu, tuż przy trasie S8 – jednej z najważniejszych dróg ekspresowych w Polsce (Wrocław – Białystok). Takie położenie ułatwi obsługę logistyczną samej stolicy, a także kraju i Europy.

Zakup gruntu pozwoli zaplanować już czwarty kompleks magazynowy Panattoni w Jankach – obok kilku obiektów wybudowanych w formule BTS, zrealizowanych przez dewelopera tylko w właśnie w okolicach Janek, przy trasie S8. W sumie, w całym regionie warszawskim Panattoni dysponuje powierzchnią 777 000 m kw. a w budowie ma kolejne 55 000 m kw.

mat.pras.

Print Friendly, PDF & Email

Polska jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Europie

Z raportu przygotowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną i Fortak&Karasiński Radcowie Prawni pt. „Sytuacja gospodarcza w Polsce po COVID-19. Polska znów zieloną wyspą?”, wynika że Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Europie.

W raporcie znalazły się prognozy dla polskiej gospodarki przygotowane przez zagraniczne instytucje, wykaz miejsc jakie zajmuje w rankingach i zestawieniach oraz opis sektorów, które przez epidemię ucierpiały najmniej. Raport zbiera najważniejsze informacje o rynku inwestycyjnym w czasie pandemii Covid-19.

Wszystkie gospodarki na całym świecie z niepokojem patrzą na wskaźniki ekonomiczne. Na szczęście Polska pozostaje zieloną wyspą – której gospodarka w czasie pandemii radzi sobie bardzo dobrze. – mówi Sławomir Karasiński, partner w Kancelarii Fortak&Karasiński Radcowie Prawni.

Inwestycje zagraniczne wciąż napływają do Polski. Analizując okres do końca lipca 2020 roku na obszarze zarządzanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną (centralna Polska), obsłużyliśmy już ponad 20 projektów inwestycyjnych z czego 7 z kapitałem zagranicznym. – wyjaśnia Paweł Klimczak, zastępca Dyrektora w Departamencie Pozyskiwania i Obsługi Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Okazuje się, że na tle innych państw Europy i świata Polska jest wyjątkowa. „fDi Intelligence”, funkcjonujący w ramach Financial Times poinformował, że Polska jest liderem w Europie pod względem zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Do tego Komisja Europejska prognozuje, że recesja w Polsce ma być najpłytsza w całej UE – w 2020 roku PKB Polski skurczy się jedynie o 4,6 proc. Z kolei w opublikowanych prognozach, w ramach czerwcowej edycji raportu “Global Economic Prospects” – Bank Światowy prognozuje spadek PKB Polski w 2020 r. na poziomie 4,2 procent podkreślając, że sytuacja fiskalna w Polsce jest lepsza niż w innych krajach regionu, także dzięki „dywersyfikacji i konkurencyjności”.

Wszyscy inwestorzy z kapitałem zagranicznym, którzy do końca lipca otrzymali decyzję o wsparciu w ŁSSE to duże firmy. Wśród nich znajdziemy belgijski Ontex, amerykański Wood-Mizer Industries, szwajcarski Alcon, czy niemiecki Interprint. Rynek inwestycyjny wbrew wielu przypuszczeniom nie załamał się ze względu na pandemię koronawirusa. Strefa do marca wydała 7 decyzji o wsparciu. W czasie najgorszego momentu związanego z wprowadzeniem przez rząd surowych obostrzeń, czyli od marca do końca czerwca, do strefy przybyło 6 inwestorów. Liczby pokazują, że trend inwestycyjny wśród wszystkich inwestorów utrzymał się na poziomie tego sprzed pandemii.

Z analizy indeksów sektorowych od stycznia do czerwca wynika, że najmniejsze spadki odnotowały firmy z sektora budowlanego, nieruchomości i nowych technologii. Notowania giełdowe potwierdzają stabilizacje w gospodarce i odrabianie strat.

źródło: mat. prasowe/ Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Print Friendly, PDF & Email

Atal nabył w 2020 r. grunty inwestycyjne o łącznej wartości 33,4

Wyniki kontraktacji potwierdzają, że sprzedaż na rynku pierwotnym znajduje się na wysokim i satysfakcjonującym poziomie. Nadzwyczajna sytuacja związana z pandemią silnie wpłynęła na panujące warunki gospodarcze i administracyjne, jednak wyspecjalizowane podmioty dywersyfikujące projekty deweloperskie i utrzymujące odpowiednią podaż, notują bardzo dobre wyniki sprzedaży. Pierwotny rynek mieszkaniowy pozostaje stabilny, a sytuacja od strony popytowej niezmiennie jest zdrowa – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

ATAL po wydaniu 1 240 lokali w pierwszym półroczu 2020 roku wygenerował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 455,7 mln zł. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 51,1 mln zł.

Od początku 2020 roku ATAL wprowadził do sprzedaży w sumie 10 projektów – Nowe Miasto Jagodno III i ATAL City Square we Wrocławiu, kolejna faza ATAL Aleja Pokoju oraz Apartamentów Przybyszewskiego 64 w Krakowie, ATAL Bosmańska, Przystań Letnica II i Śląska 12 w Trójmieście, Apartamenty Drewnowska 43 IV i Nowe Miasto Polesie II w Łodzi oraz drugi etap gliwickiej inwestycji Apartamenty Karolinki. Na koniec czerwca br. oferta dewelopera to 4638 lokali.

W pierwszym półroczu 2020 roku ATAL nabył grunty inwestycyjne w Katowicach, Warszawie, Trójmieście, Krakowie oraz Łodzi. Łączny koszt zakupu nowych działek to ponad 33,4 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to jedynie 696 złotych. Tereny pozwolą na realizację blisko 48 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne na najbliższe lata.

ATAL rozszerza portfolio produktowe. Spółka rozwija kompetencje na rynku komercyjnym, wprowadzając do oferty kolejne biurowce. Pierwszy nowy obiekt – o powierzchni ok. 13,5 tys. PUM – powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Aleja Pokoju 81 to kolejny kompleks biurowy, który powstaje na krakowskich Czyżynach i zaoferuje 8,4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Oba biurowce zdobyły certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage.

ATAL – ogólnopolski deweloper – od stycznia do września 2020 roku zakontraktował 2083 lokale. Spółka zakłada, że w całym 2020 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys.

źródło: terenyinwestycyjne.info 

Print Friendly, PDF & Email

Weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym

Dnia 19 września weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym. Nowy podział dokumentacji projektowej, uporządkowanie zapisów, które mówią o tym, jakie prace wymagają pozwolenia na budowę czy legislacja samowoli budowlanej – to tylko część zmian, które w opinii ekspertów będą sporym ułatwieniem dla inwestorów, deweloperów i firm budowlanych aktywnych na polskim rynku.

Dość obszerne zmiany wprowadzone w ustawie o prawie budowlanym powinny zostać pozytywnie odebrane przez inwestorów. Nowe zapisy, które obejmują niemalże każdy etap procesu budowlanego – od przygotowania inwestycji, poprzez jej realizację, aż po oddanie obiektu do użytkowania – usprawnią niektóre procesy oraz ułatwią inwestorom interpretację ustawy. – komentuje Piotr Wojdyła, Dyrektor w Dziale Zarządzania Projektami, JLL.

Dziesięć najważniejszych zmian w ustawie:

1. Nowy podział oraz zakres dokumentacji projektowej

Jedną z najważniejszych zmian jest nowy podział oraz zakres projektu budowlanego, co jednocześnie wpływa na modyfikację obowiązków inwestora względem organów administracji architektoniczno-budowlanej. Jednolity dokument, jakim dotychczas był projekt budowlany, został podzielony na projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany inwestor będzie miał obowiązek dostarczyć organom administracji architektoniczno-budowlanej jako części projektu budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Ustawa wprowadziła też nową definicję projektu technicznego, który musi zostać sporządzony przed rozpoczęciem robót budowlanych, a jego zakres obejmuje m.in. projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe, charakterystykę energetyczną oraz inne konieczne opracowania projektowe. O szczegółowym zakresie projektu technicznego dowiemy się wkrótce, ponieważ rozporządzenie jest obecnie w fazie projektowania przez ustawodawcę.

2. Zmiana definicji „obszaru oddziaływania obiektu”

Nowelizacja ustawy o prawie budowlanym wprowadza też z pozoru niewielką, ale niezwykle istotną modyfikację definicji „obszaru oddziaływania obiektu”. Zmiana ta ma bezpośredni wpływ m.in. na ustalanie liczby stron w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie art. 28 ust. 2 prawa budowlanego stronami takiego postępowania są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Zmianę tę należy uznać za korzystną z punktu widzenia inwestorów obiektów budowlanych, ponieważ zmniejszy się liczba potencjalnych podmiotów mogących brać udział w postępowaniu i wnoszących ewentualne uwagi. – dodaje Alicja Ścieszko.

3. Nowy, uporządkowany podział w prawie budowlanym precyzujący, jakie prace wymagają pozwolenia na budowę.

Dużym ukłonem ustawodawcy w stronę uczestników procesu budowlanego jest uporządkowanie artykułów prawa budowlanego opisujących budowy oraz roboty budowlane, które wymagają lub nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Poprzednie zapisy tego fragmentu prawa budowlanego wymagały głębokiej analizy, odwołując odbiorcę do kolejnych artykułów, a te do następnych, co skutkowało mozolną pracą po to tylko, aby uzyskać jedną informację. Obecnie artykuł ma nową uporządkowaną formę i wyraźnie wskazuje wyjątki od zasady, kiedy to roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie pozwolenia na budowę. Dzięki temu inwestor może sprawnie zweryfikować wymagania formalne dotyczące planowanej inwestycji. – tłumaczy Patryk Kaleta, Junior Project Manager w Dziale Zarządzania Projektami, JLL.

4. Brak konieczności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla prac aranżacyjnych

Ważną zmianą merytoryczną, która istotnie wpływa na inwestorów aktywnych na rynku nieruchomości komercyjnych, jest wprowadzenie regulacji, dzięki którym przy spełniającej odpowiednie warunki przebudowie, w której nie ingeruje się w konstrukcję oraz przegrody zewnętrzne (czyli w znacznej części prac fit-out’owych), z inwestora zostaje ściągnięty obowiązek składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Jest to spore ułatwienie, które pozwoli znacznie ograniczyć liczbę formalności, co z kolei przełoży się na przyspieszenie procesu budowlanego. Inwestorzy muszą jednak pamiętać o szeregu wyjątków od tej zasady, które dotyczą zmiany sposobu użytkowania czy też obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków. – dodaje Patryk Kaleta.

5. Odstępstwo

Zmiany nastąpiły również w procesie ubiegania się o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Zgody na nie udziela się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub jego zmianą, natomiast nie udziela się jej w ramach postępowań naprawczych oraz legalizacji samowoli budowlanej.

Ułatwieniem dla inwestorów niewątpliwie będzie zmiana dotycząca rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przeciwpożarowych dla rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, dostosowywania obiektów budowlanych do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz przy zmianie sposobu użytkowania, gdzie zamiast zgody odpowiedniego ministra, wymagana będzie zgoda udzielona przez wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Warto również wspomnieć, że zmieniają się załączniki składane przy wniosku o odstępstwo. – tłumaczy Patryk Kaleta.

6. Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie

Na podstawie obecnych przepisów decyzję o pozwoleniu na budowę można uchylić w dowolnym czasie. Nowelizacja wprowadza jednak zasadę, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło pięć lat. W przypadku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie również nie jest możliwe unieważnienie, jeżeli od dnia, w którym stała się ostateczna, minęło pięć lat.

7. Ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która spowoduje zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego – do zgłoszenia składanego właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wcześniej natomiast należało wystąpić o pozwolenie na budowę.

8. Legislacja samowoli budowlanej

Nowelizacja wprowadza uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanych lub ich części powstałych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy ukończenie prac miało miejsc co najmniej 20 lat temu. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie będzie możliwe wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września 2020 roku dla samowoli budowlanej wydany zostanie nakaz rozbiórki.

9. Przejmowanie budowy przez inwestora z pozwoleniem na budowę wydanym na innego inwestora

W przypadku, gdy własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przeszło na nowego inwestora, nie jest wymagana zgoda dotychczasowego inwestora, a wniosek o przeniesienie PnB składa nowy inwestor.

10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych – obowiązek inwestora

Przy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych zrezygnowano z konieczności załączania oświadczenia kierownika budowy. Obecnie wystarczy wskazanie kierownika budowy (oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli go ustanowiono) oraz załączenie pozostałych dokumentów, czyli kopii uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów oraz oświadczenie projektanta, że projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny są zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Aktualnie trwają prace nad zmianami kolejnych aktów prawnych mających wpływ na proces budowlany, co ma na celu doprecyzowanie niejasno określonych zagadnień oraz uniknięcia kolizji z obecnie zmienionymi przepisami.

Liczba zmian w nowelizacji prawa budowlanego może sugerować, że proces budowlany stanie się jeszcze bardziej skomplikowany. W praktyce mamy jednak do czynienia z uproszczonymi i uporządkowanymi zasadami, co pozwoli inwestorom korzystać z nich w sposób bardziej świadomy i efektywny. Czy tak się stanie? Kolejne miesiące pokażą, jak nowe przepisy będą interpretowane i stosowane przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. – podsumowuje Piotr Wojdyła

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

BPI Real Estate Poland i Revive chcą połączyć siły by na 5,5 ha zainwestować w Poznaniu

BPI Real Estate Poland oraz Revive chcą połączyć siły na poznańskim rynku nieruchomości. Belgijscy deweloperzy na gigantycznym terenie o powierzchni 5,5 ha zlokalizowanym w samym centrum Poznania zamierzają zrealizować wieloetapową inwestycję. Projekt zakłada połączenie funkcji mieszkaniowo-usługowo-biurowych, a także rewitalizację zabytkowych budynków dawnych koszar wojskowych. 29 września br. podpisany został akt notarialny finalizujący zakup działki od Międzynarodowych Targów Poznańskich za kwotę 114,5 mln zł. W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak. Planowana inwestycja będzie jedną z największych w całym portfolio BPI Real Estate Poland i drugą, po ekologicznym osiedlu Vilda Park, zrealizowaną w Stolicy Wielkopolski.

W celu realizacji wielofunkcyjnej inwestycji na terenie dawnych koszar wojskowych w Poznaniu BPI Real Estate Poland i Revive, belgijskie firmy deweloperskie, zamierzają powołać spółkę joint-venture.

– Ta transakcja jest bardzo istotna z punktu widzenia mieszkańców Łazarza. Z jednej strony umożliwi przemianę terenów, wykorzystywanych dotąd w celach magazynowych w jedno z najciekawszych miejsc do zamieszkania w Poznaniu. Z drugiej strony dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży tej nieruchomości, Międzynarodowe Targi Poznańskie będą mogły wyremontować jedno z najważniejszych miejsc w tej dzielnicy, ikonę naszego miasta, czyli Arenę – powiedział Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak

– Poznań jest bardzo ważnym miastem na mapie inwestycji zarówno BPI Real Estate Poland jak i całej naszej Grupy. To właśnie tu na Wildze w tym roku zakończyliśmy realizację ekologicznego osiedla Vilda Park. Był to nasz debiutancki projekt w Poznaniu a jednocześnie 6 z 7 inwestycji realizowanych w Polsce. Sukces tego projektu skłonił nas do decyzji o realizacji kolejnego projektu w Stolicy Wielkopolski. Nie da się ukryć, że powierzchnia zakupionej działki od Międzynarodowych Targów Poznańskich robi ogromne wrażenie. Nic w tym dziwnego, chcemy tu zrealizować jedną z największych inwestycji w całym portfolio BPI Real Estate. Nasze plany są ambitne. Chcemy połączyć siły z Revive w jednym projekcie i wprowadzić w nim kilka funkcji, a także podjąć się trudu rewitalizacji zabytkowych budynków koszar. W naszych planach jest stworzenie nowoczesnego i przemyślanego projektu, którego ekologiczne rozwiązania będą funkcjonalne dla pokoleń. Przed nami ogrom pracy, tak abyśmy już wkrótce mogli przedstawić bardziej szczegółowy plan naszej nowej inwestycji.– zapowiedział Béranger Dumont, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland

– Koncepcja planowanej inwestycji nawiązuje do misji naszej firmy: tchnąć nowe życie w zaniedbane, niewykorzystywane tereny miejskie. W Belgii stopniowo gromadziliśmy doświadczenie w zakresie rewitalizacji projektów takich jak ten, które teraz chcemy wykorzystać w Polsce. Widzimy ogromny potencjał w tym kraju. Planowana inwestycja w Poznaniu nie jest naszym pierwszym projektem realizowanym na polskim rynku nieruchomości. Jesteśmy zaangażowani również w przebudowę Stoczni Cesarskiej w Gdańsku, w której docelowo powstanie około 3500 mieszkań- komentuje Alexandre Huyghe, CEO spółki Revive.

Zakupiona działka od Międzynarodowych Targów Poznańskich zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Matejki, Grunwaldzką i Ułańską w Poznaniu. Jest to doskonały pod względem lokalizacji teren, położony zaledwie 2 km od centrum Poznania i 10 min. spacerem od Dworca Głównego. Zgodnie z przyjętym przez Radnych Miasta Poznania we wrześniu 2019 roku, miejscowy plan zagospodarowania terenu zakłada, że mogą tu powstać budynki mieszkalne i usługowe oraz drogi i ciągi pieszo-rowerowe. Wstępnie opracowany projekt zakłada połączenie funkcji mieszkaniowo-usługowo-biurowych.

– Cieszymy się, że nabywcą nieruchomości należących do Grupy MTP została spółka BPI Real Estate Poland. To międzynarodowy i niezwykle doświadczony deweloper, którego inwestycje charakteryzują się innowacyjnością, poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i dbałości o środowisko. Jestem przekonany, że dzięki temu inwestorowi Poznań zyska nie tylko unikalną architektonicznie przestrzeń, ale i przyjazne oraz harmonijne miejsce dla jego mieszkańców – powiedział Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP

Zgodnie z przyjętą strategią biznesową, w najbliższych latach BPI Real Estate Poland planuje realizację kolejnych inwestycji w Polsce, w tym w Poznaniu. Spółka Revive, wybrała tę lokalizację ze względu na ogromny potencjał Poznania, który jest jednym z najciekawszych i mocno rozwijających się rynków nieruchomości mieszkaniowych w Polsce..

źródło: mat.prasowe 

Print Friendly, PDF & Email

Nowy grunt inwestycyjny pod Vendo Park w Skarżysku-Kamiennej

Deweloper Trei Real Estate Poland zakupił działkę o powierzchni 4,43 ha w Skarżysku-Kamiennej, gdzie powstanie pierwszy obiekt sieci Vendo Park w województwie świętokrzyskim. Początek prac budowlanych planowany jest na II kwartał 2021 roku.

Powierzchnia zabudowy działki przy ul. Krakowskiej w Skarżysku Kamiennej wynosi ponad 8 500 mkw. Projekt Vendo Parku zakłada przygotowanie powierzchni najmu blisko 8 000 mkw. dla około 12 najemców, wśród których znajdą się najważniejsze międzynarodowe i polskie sieci handlowe, jak również firmy lokalne. Na terenie zakupionej działki Trei zrealizuje również budynek, w którym działać będzie popularna restauracja typu fast food. W Vendo Parku zaplanowano 360 miejsc parkingowych. Inwestycja zostanie oddana do użytku w I kwartale 2022 roku.

Kontynuujemy strategię rozwoju sieci Vendo Parków w Polsce. Sfinalizowaliśmy właśnie zakup gruntu pod kolejną inwestycję i wkrótce rozpoczniemy proces komercjalizacji obiektu w Skarżysku-Kamiennej. Jesteśmy we wstępnej fazie projektu deweloperskiego. Dopracowujemy koncepcję architektoniczną Vendo Parku i ubiegamy się o wszystkie niezbędne pozwolenia. Po ich uzyskaniu wybierzemy generalnego wykonawcę robót budowlanych, aby zgodnie z planem wbić pierwszą łopatę za około 8 miesięcy, – mówi Krzysztof Elsner, Head of Vendo Park Development, Trei Real Estate Poland.

Międzynarodowa grupa Trei Real Estate, z siedzibą w Niemczech, rozwija sieć Vendo Parków w Polsce, Czechach i na Słowacji. Łącznie powstało już 27 obiektów, z czego aż 17 zlokalizowanych jest w naszym kraju. Polskie plany dewelopera na 2020 rok zakładają budowę oraz oddanie do użytku Vendo Parków w Solcu Kujawskim, Częstochowie, Zielonce, Łukowie i Władysławowie. Trei Real Estate Poland zarządza łącznie 124 obiektami handlowymi w Polsce.

źródło: komercja24.pl
Print Friendly, PDF & Email

WGN wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego za 11 299 000 zł

02Na sprzedaż tereny inwestycyjne położone przy drodze nr 333, w najbliższym sąsiedztwie węzła Głogów Zachód przy S3, jednej z najważniejszych autostrad w zachodniej Polsce, biegnącej od granicy czeskiej do miasta Świnoujście leżącego nad polską częścią Bałtyku.

W skład oferty wchodzą dwie działki: o pow. 4,56 ha i o pow 4,92 ha. Działki są oznaczone symbol AG/2 – tereny aktywności gospodarczej, możliwość zabudowy: bazy transportowe, bazy logistyczne, budynki produkcyjne, budynki magazynowo-składowe, budynki usługowe, zabudowa związana z produkcją i obsługą rolnictwa, stacje paliw, obiektów sportowych w budynkach (np. basen pływacki, kryte korty tenisowe itp.), obiekty i urządzenia służące produkcji energii elektrycznej, z wyjątkiem turbin wiatrowych, o mocy nie przekraczającej 100 kW, ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające energię o mocy przekraczającej 100 kW, poza terenem AG/10, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

cena ofertowa: 11 299 000 zł

więcej szczegółów: Oferta WGN Bolesławiec

źródło: WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

OKAM sfinalizował zakup działki na warszawskiej Woli pod inwestycję mieszkaniową

OKAM w dniu 21 września 2020 roku sfinalizował zakup działki na warszawskiej Woli przy ulicy Redutowej 9. Wkrótce powstaną tu nowe budynki mieszkalne.  

Na działce o wielkości 3,8650 ha w 2021 roku ruszy budowa I etapu inwestycji. Docelowo powstaną 4 budynki z ok. 740 mieszkaniami. W pierwszy etapie dostępnych będzie 150 mieszkań. Dziewięciokondygnacyjne budynki utrzymane będą w nowoczesnym stylu, a wszystko zatopione w otaczającej zieleni bezpośrednio sąsiadującego parku Powstańców Warszawy. Na terenie osiedla nie zabraknie również powierzchni biologicznie czynnej. Zgodnie z planami OKAM zamierza przeznaczyć ok. 40% (co stanowi ok. 1,4 ha) powierzchni działki pod tereny zielone/rekreacyjne do wykorzystania przez przyszłych mieszkańców.

– To kolejna nasza warszawska inwestycja, druga na Woli. Ta dzielnica dziś dynamicznie się rozwija. Jest dobrze skomunikowana i gwarantuje komfort mieszkania, dlatego z chęcią tu wracamy. Inwestycja również zostanie wybudowana zgodnie ze standardami Nowej Polityki Jakości OKAM, jak inne obecnie realizowane inwestycje. Budowę etapu I planujemy rozpocząć w następnym roku, a zakończyć w 2023. Docelowo cała inwestycja zostanie zrealizowana w 2025 roku. Jestem przekonany, że to kolejny krok w kierunku rozwoju OKAM – mówi Arie Koren, CEO OKAM.

Wartość transakcji to 65 mln złotych netto.

źródło: mat.prasowe 

Print Friendly, PDF & Email

Deweloperzy budują tyle ile przed rokiem

To najpewniej spory popyt na mieszkania powoduje, że deweloperzy znowu muszą rozpoczynać dużo nowych inwestycji. W efekcie w sierpniu 2020 wystartowało tyle projektów co przed rokiem.

W mieszkaniach Polacy upatrują bezpiecznej przystani dla kapitału, a trend ten wzmacniają rekordowo niskie stopy procentowe, czyli tanie kredyty i niemal nieoprocentowane lokaty.

Deweloperzy kolejny miesiąc mogą zaliczyć do udanych. Szczególnie dobrą wiadomością może być liczba nowo rozpoczynanych projektów. W ich ramach wystartowały budowy prawie 11 tysięcy nowych mieszkań. Jest to wynik niemal taki sam jak przed rokiem. Informacje te mogą sugerować, że w biurach sprzedaży deweloperów nie brakuje kupujących. Na pierwsze twarde dane, które będą mogły potwierdzić to przypuszczenie, poczekamy jeszcze 2-3 tygodnie. Póki co taki rozwój wydarzeń potwierdza nie tylko skłonność deweloperów do uruchamiania nowych inwestycji, ale też ruch w internecie.

Otoczenie wspiera mieszkania

Z tego drugiego wynika, że po pierwszym uderzeniu epidemii zainteresowanie mieszkaniami w dużych miastach szybko się odbudowało. Jeszcze w lipcu było ono trochę niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem, ale już dane za sierpień i wrzesień dają nadzieję na poprawę zeszłorocznych wyników.

Powody? W niepewnych czasach wiele osób zwraca się w kierunku rynku mieszkaniowego widząc w nim bezpieczną przystań dla kapitału. I choć teraz wynajem mieszkań jest biznesem trudniejszym niż przed rokiem, to wciąż wizja rocznego zarobku odpowiadającego 4% wartości nieruchomości wiele osób może kusić. Gdy do tego dodamy historię, która (inflacja), to otrzymamy prosty przepis na wzrost zainteresowania mieszkaniami.

Trend ten jest dodatkowo wzmacniany niskimi stopami procentowymi. Te skutkują niskim oprocentowaniem kredytów i tylko fakt, że banki bardzo rygorystycznie podchodzą do udzielania takich kredytów chłodzi potencjalny popyt na mieszkania. Z drugiej jednak strony niemal zerowe stopy procentowe powodują też, że bliskie zeru jest przeciętne oprocentowanie lokat bankowych. Dla wielu posiadaczy depozytów, którzy przy okazji odnawiania lokat zderzają się z najgorszą ich ofertą w historii, mogą dziś rozważać zakup nieruchomości na wynajem.

Mniej pozwoleń i sierpień gorszy od lipca

Aby jednak nie było tak kolorowo musimy też odnotować niepokojące informacje płynące z najnowszej publikacji urzędu statystycznego. I tak porównując dane o dokonaniach deweloperów warto zwrócić uwagę na spadek liczby pozwoleń na budowę względem analogicznego okresu przed rokiem. W tym wypadku erozja o 11,7% jest niepokojąca, ale są to dane na tyle zmienne, że z łatwością mogą być jeszcze odrobione w kolejnych miesiącach.

Szczyptę pesymizmu znajdziemy też w danych GUS w ujęciu miesiąc do miesiąca (m/m). Porównujemy w nich sierpniowe dokonania deweloperów do tych z lipca. W tym wypadku mamy do czynienia z wyraźnymi spadkami w każdym z badanych obszarów (mieszkania oddane do użytkowania, rozpoczęte budowy i wydane pozwolenia). Gorsze dane mogą wynikać z zawirowań administracyjnych. Chodzi o to, że w wyniku epidemii sparaliżowana została praca urzędów wydających decyzje o pozwoleniu na budowę czy oddaniu do użytkowania. Potem mieliśmy do czynienia z ich odmrożeniem i wysypem zaległych decyzji, a teraz sytuacja może wracać do normy.

Bartosz Turek
główny analityk HRE Investment
Dewelo

źródło i fot. Propertyjournal.pl

Print Friendly, PDF & Email

Park „Dworzysko” coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów – symboliczna wiecha została zawieszona

Światowy potentat  w dziedzinie elektromobilności, firma Phoenix Contact E-Mobility, zakończyła I etap prac przy budowie nowej fabryki. Wykonawcą jest Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie. Obiekt wybudowano na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” zarządzanego przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Phoenix Contact E-Mobility to część grupy Phoenix Contact – światowego lidera innowacyjności w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz elektrotechniki, który dociera ze swoimi rozwiązaniami do ponad 100 krajów, zatrudniając na całym świecie łącznie ok. 18 000 osób.

 Fabryka wybudowana na terenie naszego parku powstała zaledwie w dwa miesiące, co dowodzi, że gospodarka świetnie sobie radzi nawet w czasie pandemii. Bardzo nas cieszy, że na „Dworzysku” postanowiła zainwestować firma o światowym zasięgu i charakterze. Dla mieszkańców naszego regionu wyjątkowo ważne jest też to, że w związku z tą inwestycją powstanie tutaj ok. 330 nowych miejsc pracy – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Na terenie PNT „Rzeszów-Dworzysko” szczególną  uwagę  przywiązuje się do wysokiego zaawansowania technologicznego powstających tutaj firm.

– Jednym z walorów firm, które tworzą na terenie parku nowe miejsca pracy jest zapewnienie, że ich działalność gospodarcza ma nowatorski charakter. Zasadą przyjętą podczas naboru i selekcji przyszłych inwestorów jest bowiem uzyskanie przez nich pozytywnej opinii ośrodka badawczo – rozwojowego lub naukowego w zakresie innowacyjności przedsięwzięcia – mówi Waldemar Pijar, sekretarz Powiatu Rzeszowskiego, główny koordynator projektu PNT „Rzeszów – Dworzysko”.

Nowa fabryka zajmie łączną powierzchnię 15 000 m kw. Z tego 14 000 m kw. to powierzchnia produkcyjno-magazynowa, a 1000 – biurowa.

źródło i fot.: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Toruń sprzedał trzy działki w Strefie Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód.

Trzy działki w Strefie Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód na tzw. Abisynii zostały sprzedane. Do miejskiej kasy Torunia wpłynie prawie 1,3 miliona złotych. Przetarg odbył się 8 września 2020 roku. Nowi inwestorzy byli prowadzeni przez Centrum Wsparcia Biznesu.

Teren przy ulicy Świdnickiej 14 o powierzchni 0,5315 ha kupiła spółka HF Inverter, zajmująca się techniką napędową, za kwotę 454 500 złotych. Licytację działki przy ulicy Gminnej wygrała firma Transport Ciężarowy Szymon Ryszewski. Za teren o powierzchni 0,5027 ha musiała zapłacić 323 200 złotych.

Grunt w bardzo atrakcyjnej lokalizacji przy skrzyżowaniu ulicy Przelot i Gminnej (Świdnicka 6) nabyło przedsiębiorstwo Pulscenter z branży farmaceutycznej. Teren o powierzchni 0,5 ha kosztował ich 515 100 złotych. To kolejna inwestycja firmy w obszarze Strefy – w kwietniowym przetargu zakupili tam jeszcze inną nieruchomość.

Wyniki dzisiejszych przetargów bardzo nas zadowalają. Jako Centrum Wsparcia Biznesu całe lato bardzo mocno przepracowaliśmy z inwestorami. Pierwsze efekty widać już dziś. To ważne, by w naszym mieście pojawiały się nowe inwestycje, szczególnie w tym czasie. Cieszy nas rozwój lokalnych firm. Każda nowa inwestycja, szczególnie na gminnym terenie inwestycyjnym, to dobra wiadomość dla budżetu miasta, rynku pracy oraz potencjału gospodarczego. – mówi Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. – Ostatnie miesiące bardzo aktywnie współpracowaliśmy też z inwestorami zewnętrznymi i jako jednostka reprezentująca miasto zrobiliśmy praktycznie wszystko, by zachęcić nowych inwestorów do „osiedlenia” się w Toruniu. Teraz oczekujemy na decyzje lokalizacyjne i mamy nadzieję, że pojawią się one jeszcze w tym roku, choć w tym przypadku należy pamiętać, że proces inwestycyjny często wymaga dużo czasu. – dodaje Szarszewski.

Kolejne przetargi terenów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Strefie Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód planowane są na 22 września i 20 października 2020 roku.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

W Gdańsku powstaną nowe tereny inwestycyjne – 5,3 ha

Na obszarze 5,3 hektara w sąsiedztwie Portu Gdańskiego powstaną nowe tereny inwestycyjne. Znajdzie tu miejsce na swoją działalność co najmniej 8 małych lub średnich przedsiębiorstw z sektorów mieszczących się w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

W poniedziałek, 14 września, podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Przygotowania terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego” na kwotę 4 088 315 zł. Podpisy pod dokumentem złożyli marszałkowie województwa pomorskiego oraz przedstawiciele Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA), która projekt będzie realizować.

Podpisana umowa dotyczy przygotowania terenów inwestycyjnych na obszarze 5,3 hektara w dzielnicy Stogi między Trasą Sucharskiego a ulicami Andruszkiewicza i Kontenerową.

Teren zostanie wzmocniony i utwardzony, rozbudowane zostaną infrastruktura kanalizacyjna i energetyczna, powstaną nowe drogi oraz duży plac składowy. Cały teren będzie oświetlony i ogrodzony. Wybudowane zostaną zbiorniki retencyjne oraz nasadzone będą nowe rośliny.

Wartość całkowita inwestycji to prawie 23.4 mln zł, z czego 35 proc. kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Planowany termin realizacji projektu to grudzień 2021 roku.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

Na 2 ha działce w Grajewie powstanie zakład za ponad 3 mln zł

Działka inwestycyjna grajewskiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oficjalnie sprzedana.

W ostatnich dniach sierpnia, podpisany został akt notarialny z firmą Energotechnika Sp. z o.o. z siedzibą. Miasto sprzedało grunty położone za kwotę 1 020 000,00 zł.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 2 ha przeprowadzono pod koniec maja br. Przystąpił do niego jeden oferent – Energotechnika Sp. z o.o. Firma zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami dla energetyki, wdraża nowoczesne metody w oparciu o technologie przyjazne środowisku w zakresie projektowania i budowy elektrociepłowni, kotłowni na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także centrów energetycznych oraz instalacji do termicznego przekształcania osadów. Wykorzystuje alternatywne, odnawialne źródła energii: biomasę, biogaz, energię słoneczną, energię wody termalnej oraz stosuje nowoczesną technologię redukcji emisji zanieczyszczeń.

Nowa inwestycja (budowa zakładu produkcyjnego) o wartości co najmniej 3 mln 120 tys. złotych, zostanie zrealizowana w Grajewie.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna do tej pory wydała 32. decyzje o wsparciu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

Gminy będą mogły sprzedawać grunty pod budowę mieszkań w zamian za prawo do korzystania z części lokali

Gminy będą miały możliwość sprzedaży gruntów pod budowę mieszkań w zamian za prawo do korzystania z części lokali. Tak zakłada projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu, który opublikowany został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (numer projektu: UD91).

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rozwoju. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu ustawy jest Robert Krzysztof Nowicki, Podsekretarz Stanu. Organem odpowiedzialnym za przedłożenie projektu Radzie Ministrów jest Ministerstwo Rozwoju. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów przypadać ma na III kwartał 2020 roku.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu

Jak można przeczytać na wstępie informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu: „Głównym celem polityki mieszkaniowej w Polsce w perspektywie do 2030 r., określonym w uchwale nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, jest zwiększenie w Polsce do 2030 r. liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach Unii Europejskiej„.

Zwiększenie ilości dostępnych na rynku mieszkań ma być efektem większej podaży lokali mieszkalnych. Chodzi tutaj zarówno o mieszkania z rynku pierwotnego od deweloperów (zarówno na sprzedaż jak i wynajem), mieszkania budowane przez prywatnych inwestorów a także mieszkania w segmencie społecznym, a więc komunalne i spółdzielcze. Ważne jest, aby mieszkania te odpowiadały możliwościom finansowym gospodarstw o niskich i przeciętnych dochodach.

Jednym z czynników, które ograniczają możliwość powstawania kolejnych inwestycji mieszkaniowych, jest dostępność gruntów pod budowę. Mniejsza dostępność atrakcyjnych gruntów wpływa na wzrost cen tych działek, które pozostały na sprzedaż. Aby ograniczać koszty, deweloperzy często decydują się na zakup działki w mniej atrakcyjnej lokalizacji, co często wpływa na wydłużenie czasu budowy, gdyż dłużej trwać mogą kwestie formalne oraz przygotowanie techniczne gruntu pod budowę.

To tylko część wyzwań, na jakie autorzy projektu zwracają uwagę. Istotne jest zatem dążenie do wdrożenia w życie nowych rozwiązań prawnych, które umożliwią inwestorom pozyskiwanie gruntów pod inwestycje mieszkaniowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu

Jak zakłada projekt, istotne jest wdrożenie nowego instrumentu, który będzie służył ograniczaniu wspomnianych wyżej barier przy pozyskiwaniu gruntów budowlanych, z jakimi obecnie stykają się inwestorzy i deweloperzy.

Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości zakłada wprowadzenie możliwości nabywania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na szeroko rozumiane cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali/budynków mieszkalnych lub użytkowych przekazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości.

W praktyce inwestor, czyli osoba, która nabyła grunty od gminy, rozpoczynałaby na tych gruntach budowę nowej inwestycji, remont lub przebudowę istniejących budynków. Następnie inwestor miałby przekazywać część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina miałaby możliwość zachowania przekazanych jej mieszkań jako mieszkań komunalnych, lub wniosłaby te mieszkania do spółek gminnych lub państwowych. Tym sposobem gmina zwiększyłaby swój zasób mieszkaniowy, bez konieczności realizacji inwestycji mieszkaniowej we własnym zakresie.

Grunty pod budowę inwestycji mieszkaniowych – jakie warunki uwzględnia projektu ustawy?

Jak zakłada projekt ustawy, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być położone na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) albo muszą posiadać wydaną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Takie wymagania wpłyną na przyspieszenie procesu inwestycyjnego.

źródło: Komercja24.pl

Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje grunt inwestycyjny za 3 022 200 zł

WGN Wrocław do swojej bazy ofert pozyskał na sprzedaż działkę inwestycyjną w Mokronosie Dolnym, objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego opisana jako tereny projektowanego zainwestowania usługowo-produkcyjno-składowego.

Oferowany grunt posiada bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej nr 347 łączącej Wrocław i Kąty Wrocławskie. Działka położona w odległości 700 m od węzła Cesarzowice AOW ( droga A8) skąd prowadzi dogodny dojazd do A4 lub dalej A8 do Warszawy, Poznania lub do centrum Wrocławia. Działka w drugiej linii zabudowy, działka niezabudowana. Przy granicy działki media: woda, gaz, prąd, brak jeszcze kanalizacji ( w realizacji gminy). W sąsiedztwie zlokalizowane są obiekty komercyjne. Dogodne miejsce do zrealizowania inwestycji polegającej na wybudowaniu hali magazynowej, budynku produkcyjnego lub usługowo-biurowe09go.

Cena ofertowa: 3 022 200 zł

źródło: oferta SG010-3079, WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

WGN wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego na Mazurach za 3.490.000 zł

Na sprzedaż nieruchomość inwestycyjna o powierzchni 14,5 ha położona nad kilkoma jeziorami w malowniczej mazurskiej wsi.

Nieruchomość znajduje się nad jeziorem Przytulskim i Juchówek i stanowi kompleks działek budowlanych objętych planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę letniskową oraz pensjonatową o powierzchniach od 1503 m2 do 4530 m2 w sercu Mazur Garbatych w miejscowości Gąski. Miejscowość ta położona jest nieopodal drogi krajowej nr 65 Ełk – Olecko. Malownicze położenie w bezpośrednim sąsiedztwie wielu jezior. Kompleks znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior: Przytulskiego, Małego, Kukowino. Działki położone są na wzniesieniu, dzięki czemu możemy podziwiać piękne panoramy mazurskich jezior. Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, i oznaczone zostały symbolem ML – teren zabudowy letniskowej oraz MP – teren zabudowy pensjonatowej.

Cena ofertowa: 3.490.000 zł

źródło: WGN.pl / oferta SG079-1865

Print Friendly, PDF & Email

Gorzów sprzedał działkę inwestycyjną z ponad 1 mln złotych

W miniony czwartek, w Gorzowie odbył się przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych przy ulicy Miłej. Wystawiono sześć działek, a jedną z nich nabyła gorzowska firma Filter Mueller.

Nieruchomość zajmuje 10 tysięcy metrów kwadratowych, kupiona została za 1 mln 10 tysięcy zł. Inwestor ma dwa lata na rozpoczęcie budowy i kolejne dwa na jej zakończenie.

Miasto dzięki unijnym funduszom przygotowało w ubiegłym roku łącznie 11 uzbrojonych działek o powierzchni blisko 21 hektarów, z przeznaczeniem dla małych i średnich firm z branży handlowej, transportowej, zajmującej się usługami biurowymi lub rzemieślniczymi oraz pod hale magazynowe.

Pod koniec stycznia br. udało się sprzedać pierwsze cztery działki – wszystkie kupiły gorzowskie przedsiębiorstwa. Firma, która otworzy tutaj salon samochodów ciężarowych wraz z serwisem, ogrodziła już teren o powierzchni 2,8 hektara i rozpoczęła prace ziemne. Z kolei firma handlująca mlekiem w proszku we wrześniu ma złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i też będzie mogła przystąpić do prac.

Firma FILTER-MÜLLER Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim została założona w lutym 2014 roku. Specjalizuje się w produkcji filtrów powietrza do systemów wentylacji i klimatyzacji. Jej firmą macierzystą jest, działająca od 40 lat, niemiecka firma FILTER-MÜLLER, która oferuje ponad 60 tysięcy wyrobów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i lakierniczych.

źródło: terenyinwestycyjne.pl

Print Friendly, PDF & Email

Kolejne inwestycje na „Dworzysku” – gospodarcze efekty firmy „Efekt Plus”

„Efekt Plus”, lider na rynku europejskim w produkcji folii stretch, zamierza uruchomić nową linię  technologiczną. Dzięki temu, na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” zarządzanym przez Starostwo Powiatowe, powstaną kolejne, nowe miejsca pracy.

„Efekt Plus” to firma ze 100-procentowym, polskim kapitałem. Obsługuje klientów z Unii Europejskiej, ale również ze Szwajcarii, Ukrainy, Rosji, Bośni i Hercegowiny i oczywiście dużą rzesze klientów krajowych.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się montaż kolejnej linii produkcyjnej. W związku z tym, na terenie „Dworzyska” planujemy w niedługim czasie zatrudnić w sumie ok.  40 osób. Docelowo planuje się, że we wszystkich oddziałach spółki pracować będzie około 250 osób różnych profesji: pracownicy produkcyjni, handlowcy, logistycy, planiści, elektromechanicy i pracownicy laboratorium  – mówi  Anna Radoń-Cholewa,  dyrektor firmy.

Nowa linia produkcyjna zlokalizowana na terenie „Dworzyska” przeznaczona będzie głównie pod produkcję nowego asortymentu – folii pre-stretch, która posłuży przede wszystkim do zabezpieczania lekkich ładunków. W porównaniu do tradycyjnej folii, ma wiele zalet. Redukcja jej zużycia podczas owijania palet zmniejszy się o ok. 30 proc., co ma znaczenie ekologiczne. Dzięki dużemu naprężaniu tego rodzaju folii, łatwiej można zapewnić stabilność przewożonego ładunku. Dodatkowo zainstalowane będą tutaj urządzenia chłodnicze, system pakująco – paletyzujący, silosy z systemem podawania oraz inne urządzenia towarzyszące, niezbędne do prawidłowego działania instalacji produkcyjnej.

Uruchomienie kolejnej linii technologicznej sprawi, że moce wytwórcze spółki osiągną pułap 150 tys. ton folii rocznie. W sumie w oddział „Dworzysko” spółka zainwestuje do końca 2020 r. ok. 80 mln zł.

źródło: materiały prasowe 

Print Friendly, PDF & Email

Rynek gruntów inwestycyjnych w czasie pandemii

Rynek gruntów inwestycyjnych, podobnie jak cała gospodarka, poważnie odczuł skutki pandemii COVID-19 i związanego z nią zamknięcia.

Komentarz Emila Domerackiego, dyrektora Działu Gruntów Inwestycyjnych w Colliers International: W II kwartale bieżącego roku sfinalizowano jedynie wcześniej zapoczątkowane transakcje, które musiały zostać domknięte ze względu na istniejące zobowiązania. Część inwestorów – jeśli miała taką możliwość – decydowała się na odsunięcie umowy końcowej w czasie, najczęściej na III lub IV kwartał br.

Ceny gruntów nie spadły

Choć pandemia jeszcze się nie skończyła, obserwujemy duże ożywienie na rynku, które pojawiło się wraz z odmrożeniem gospodarki. Tym, co warto odnotować, jest utrzymanie się wysokich cen gruntów, które nie spadły nawet w szczycie pandemii. Wbrew niektórym przewidywaniom zmniejszony popyt na mieszkania i biura, a także zapowiedzi ograniczenia ich podaży przez deweloperów, nie przełożyły się na spadki cen. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na szczególnie dobrą sytuację rynku magazynowego, który za sprawą dynamicznego rozwoju e-commerce w okresie pandemii odnotował jeszcze większe niż zwykle zapotrzebowanie na grunty pod nowe projekty.

Dobrze zlokalizowane działki, pozbawione wad prawnych i technicznych, nie straciły na zainteresowaniu. Wynika to z bardzo ograniczonej dostępności takich gruntów, co nawet przy mniejszej aktywności inwestorów i liczbie rozpoczętych projektów sprawia, że są one atrakcyjnym produktem inwestycyjnym. Dostrzegamy to chociażby na przykładzie świeżo wystawionej na sprzedaż działki pod zabudowę biurową przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu, gdzie w transakcji reprezentujemy właściciela, spółkę KGHM. Zainteresowanie inwestorów tą nieruchomością jest ogromne, dostajemy mnóstwo zapytań, również z zagranicy. Szacujemy, że będzie to największa w tym roku transakcja na rynku gruntów we Wrocławiu i jedna z rekordowych w kraju. Biorąc pod uwagę jej powierzchnię i potencjał inwestycyjny na poziomie prawie 32 tys. mkw. powierzchni biurowej, możemy się spodziewać najbardziej widowiskowej transakcji w tym roku.

Ostrożność i wyczekiwanie

Aktualna sytuacja pozwoliła ukrócić spekulacyjne zakupy gruntów, które mocno nakręcały wzrost cen działek w ciągu ostatnich lat. Inwestorzy z dużą ostrożnością inwestują i przygotowują się do transakcji, zbierając z rynku szczegółowe dane. Wciąż jednak obserwujemy wyostrzone apetyty zakupowe, bowiem nieruchomości gruntowe zachowują się stabilnie i w niepewnych czasach są bezpieczną przystanią dla kapitału.

Kluczowe dla rynku gruntów będą najbliższe miesiące, a nawet tygodnie. Część inwestorów wstrzymuje się z procesami decyzyjnymi i oczekuje na dalszy rozwój sytuacji. Na ten moment ciężko jeszcze przewidzieć, jak gospodarka poradzi sobie po wyczerpaniu się środków z rządowej tarczy antykryzysowej. Wciąż jest też za wcześnie, aby oszacować ekonomiczne konsekwencje pandemii. Wiele zależy od jej dalszego przebiegu i potencjalnego wzmożenia na jesieni, a także od tego, czy dojdzie do kolejnego zamknięcia gospodarki. Warto jednak pamiętać, że rynek w Polsce jest dojrzały, zapotrzebowanie na grunty wbrew pozorom nie zmalało, a inwestorzy dysponują kapitałem do zainwestowania. Problem może się pojawić jedynie w przypadku tych transakcji, które wymagają finansowania kredytem. Banki zaostrzyły bowiem swoją politykę i zdecydowanie mniej chętnie pożyczają pieniądze, spowalniając w ten sposób niektóre procesy inwestycyjne.

Jeżeli recesja będzie się pogłębiać, ten rok będziemy mogli zaliczyć do umiarkowanie udanych i nie zobaczymy już w jego trakcie tak spektakularnych transakcji, do jakich byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach. O ile jednak nie dojdzie do drugiej fali pandemii, w III i IV kwartale spodziewamy się mocnego odbicia na rynku gruntów i odrabiania strat po zamknięciu gospodarki.

źródło: propertyjournal.pl

Print Friendly, PDF & Email

Chariot Top Group BV sprzedaje grunt inwestycyjny w Katowicach

Chariot Top Group BV, spółka zarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała sprzedaż położonego w Katowicach przy Al. Górnośląskiej gruntu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 1,8 ha.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży wchodziła w skład portfolio 28 obiektów handlowych, które spółka Chariot nabyła w styczniu 2018 roku. Zakup portfela nieruchomości o wartości około 1 mld euro przez utworzoną i zarządzaną przez Griffin Real Estate spółkę był największą transakcją na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Bardzo cieszymy się z zakończonej z sukcesem transakcji. Doskonała lokalizacja działki, która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4, niesie ze sobą wiele możliwości inwestycyjnych. Kolejna sfinalizowana umowa na koncie Chariot udowadnia, że pomimo pandemii, nieruchomości z naszego portfolio cieszą się zainteresowaniem zarówno najemców, jak i inwestorów – powiedział Piotr Fijołek, Senior Partner w Griffin Real Estate, odpowiedzialny za platformę Chariot.

Przy negocjacji umowy Griffin Real Estate doradzała kancelaria Linklaters, natomiast doradcami komercyjnymi były CBRE oraz JLL.

Chariot jest spółką zarządzaną przez Griffin Real Estate – inwestora typu private equity działającego w sektorze nieruchomości. Do portfolio Chariot należą obecnie: centrum handlowe M1 Marki, 4 tzw. retail parki oraz 12 hipermarketów, których operatorami są Auchan i Bi1 o łącznej powierzchni najmu około 350 tys. mkw.

źródło: mat.prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Ocena zanieczyszczeń gruntu jest konieczna przed wydaniem pozwolenia na budowę

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Do przedstawionego projektu odniosło się Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych. W opinii SIRTZ jednym z niecierpiących zwłoki problemów jest konieczność wprowadzenia zmiany przepisów w zakresie oceny ryzyka występowania zanieczyszczeń gruntu i ewentualnego przeprowadzenia badań pod kątem występowania zanieczyszczeń chemicznych.

Aktualne prawo nie wymaga jednoznacznie od inwestorów weryfikacji tego typu zagrożeń. W efekcie wiele osiedli mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej powstaje na terenach zanieczyszczonych – niebezpiecznych dla środowiska, oddziałujących na zdrowie i życie mieszkańców. Obecne przepisy wymagają pilnego doprecyzowania – wyjaśnia Rafał Hałabura, Prezes Zarządu SIRTZ.

Problem z interpretacją prawa

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, konieczność oczyszczenia gruntu dotyczy tylko tych obszarów, na których stwierdzono zanieczyszczenia. W praktyce oznacza to, że badanie gruntów pod kątem zanieczyszczeń nie jest zazwyczaj wykonywane, jeśli teren, na którym planowana jest budowa, nie jest obszarem z już zidentyfikowanymi zanieczyszczeniami.

Skuteczność regulacji pozostawia wiele do życzenia. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wykazała, że 28,5% skontrolowanych starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu zakończyło lub prowadziło budowę osiedli mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej na terenach historycznie zanieczyszczonych lub takich, gdzie istniało ryzyko występowania zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Co więcej, stwierdzono nawet dwa przypadki prowadzenia inwestycji na terenach zanieczyszczonych na których nie przeprowadzono wymaganej remediacji, pomimo że odpowiednie urzędy posiadały wiedzę o występujących tam historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi.

Realizacja inwestycji na zanieczyszczonym terenie może zostać uznana za naruszenie prawa w sytuacji, gdy inwestor jest świadomy występujących zanieczyszczeń. W związku z tym dla inwestorów często korzystniej jest nie przeprowadzać badania gruntu. Takie zaniedbania dzieją się nawet przy realizacji przedsięwzięć na terenach potencjalnie skażonych. Obecna regulacja prawna wręcz zniechęca do dokonania wstępnej oceny, gdyż brak wiedzy o zanieczyszczeniach pozwala unikać odpowiedzialności za niewykonanie remediacji na terenie budowy.

Nawet gdy inwestycja ma powstać na terenie, gdzie zidentyfikowano już występowanie zanieczyszczeń, to często nie jest to uwzględniane w decyzjach administracyjnych poprzedzających budowę. Obecna konstrukcja prawa nie tylko pozostawia furtkę do interpretacji przepisów na niekorzyść przyszłych mieszkańców i nabywców mieszkań oraz lokali, ale również pozwala na lekceważenie obowiązujących już regulacji o ochronie powierzchni ziemi – komentuje prof. Mariusz Czop, członek Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych – organizacji, która brała udział w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Regulacje, których nikt nie przestrzega

W opinii SIRTZ obecnie istnieje już podstawa prawna do dokonywania oceny występowania zanieczyszczeń w trakcie przygotowywania projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowę (§ 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych). Zgodnie z regulacjami, geotechniczne warunki posadowienia, czyli stawiania fundamentów, to również ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów. To oznacza, że projektant przygotowujący projekt budowlany, w opisie technicznym obiektu budowlanego powinien zawsze ocenić stopień zanieczyszczenia podłoża gruntowego, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm, wskazać na konieczność wykonania remediacji przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych.

W praktyce projekty budowlane w żadnym stopniu nie odnoszą się do problemu występowania zanieczyszczeń na terenie budowy, dlatego obowiązujące przepisy nie są wystarczające. Należy niezwłocznie podjąć konkretne kroki, które nie pozwolą na omijanie prawa i interpretowanie go w dwuznaczny sposób. W naszej ocenie, w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym budowę należałoby wprost wymagać od projektanta dokonania oceny ryzyka występowania zanieczyszczenia powierzchni ziemi tam, gdzie ma powstać obiekt budowlany, a od organu wydającego pozwolenie na budowę, powinno wymagać się weryfikacji danych zgromadzonych w publicznych wykazach i rejestrach – komentuje prof. Mariusz Czop.

7 postulatów regulujących kwestię zanieczyszczeń ziemi

Eksperci ze Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych przygotowali 6 propozycji zmian do rozporządzania w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i jedną poprawkę uwzględniającą prawidłowe doprecyzowanie zapisu ustawy w kwestii zanieczyszczeń ziemi. Postulaty dotyczą m.in. wprowadzenie obowiązku określenia w projekcie budowlanym:

– czy występuje ryzyko występowania zanieczyszczeń podłoża gruntowego lub wód podziemnych czy tez nie;
– obszaru wymagającego remediacji;
– zagrożeń dla środowiska i użytkowników obiektów związanych z –  – zanieczyszczeniem podłoża gruntowego lub wód podziemnych;
– konieczność wykonania badań lub remediacji lub wskazanie na brak takiej konieczności;
– wykrytych zanieczyszczeń oraz proponowanych metod oczyszczania (jeśli wykryto zanieczyszczenia).

Problem skażonych gruntów

Weryfikacja występowania zanieczyszczeń terenu jest konieczna zwłaszcza w przypadku budowy osiedli mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej. W wielu polskich miastach znajdują się dziś tereny zanieczyszczone szkodliwymi (kancerogennymi, mutagennymi) substancjami chemicznymi. Skala problemu często przekracza wyobrażenia inwestorów, a w efekcie wielu Polaków mieszka w stosunkowo nowoczesnych budynkach znajdujących się na terenach oddziałujących negatywnie na zdrowie.

Rozpoczęcie budowy w miejscu, w którym występują zanieczyszczenia powierzchni ziemi, niesie za sobą poważne konsekwencje nie tylko dla osób, które będą mieszkać na tym terenie, ale również dla inwestorów i deweloperów. Brak zgłoszenia istnienia zanieczyszczenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i nie podjęcie remediacji jest naruszeniem ustawy dot. Ochrony Środowiska. Badanie gruntu i oczyszczanie powierzchni ziemi powinno odbywać się przed postawieniem budynku, gdyż zagospodarowanie terenu może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić dostęp do zanieczyszczonej gleby i ziemi oraz przeprowadzenie remediacji – dodaje prof. Mariusz Czop ze Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych (SIRTZ).

Źródło: SIRTZ29

Print Friendly, PDF & Email

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod Wrocławiem w ofercie WGN

WGN Wrocław Commercial z siedzibą we Wrocławiu pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnego gruntu inwestycyjnego położonego niedaleko Wrocławia.

Teren będący przedmiotem sprzedaży jest idealny dla dewelopera pod zabudowę wielorodzinną lub jednorodzinna. Działka mieści się w centralnej części Piecowic, w odległości 2 km od Kiełczowa, 8 km od Wrocławia, i 5 km od AOW.

Nieruchomość o powierzchni 1,1624 ha została podzielona na 29 działek o powierzchni od 300 m2 do 573 m2 wraz z komunikacją wewnętrzną. Teren jest uzbrojony ( woda, prąd, kanalizacja) – część działek, położone od strony ulicy Wrocławskiej, z położoną siecią wodociągową i kanalizacyjną. W otoczeniu znajdują się nowo wybudowane domy, komunikacja autobusem podmiejskim oraz PKS, szkoła, przedszkola, punkty handlowo-usługowe, przychodnia oraz 2020ośrodek zdrowia.

Cena ofertowa nieruchomości wynosi 4 068 400 złotych.

źródło:  WGN.pl / oferta SG010-3081

Print Friendly, PDF & Email

Trei Real Estate Poland sfinalizował zakup 5,5 ha gruntu

Inwestycja dewelopera Trei Real Estate Poland zakłada rekultywację postindustrialnej działki w Szczecinie i budowę czterech budynków handlowych, w tym Vendo Parku.

Zakupiona działka przy ul. Polickiej to tereny, gdzie za czasów poprzedniego ustroju działała tzw. „fabryka domów”, czyli zakład zajmujący się produkcją prefabrykatów do budowy osiedli z wielkiej płyty. Inwestycja Trei, obecnie na etapie planowania i projektowania, przywróci użyteczność zdegradowanym terenom, poszerzając ofertę handlową szczecińskiego osiedla Stołczyn o park handlowy sieci Vendo Park, supermarket typu DIY oraz dyskont spożywczy.

Jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, warunków przyłączeniowych i prac nad projektem budowlanym. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy uzyskać pozwolenie na budowę Vendo Parku i dyskontu spożywczego oraz rozpocząć proces ich realizacji. Wierzymy, że rekultywacja zakupionego przez nas terenu wpłynie na dalszy rozwój tej części miasta i poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców – mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Za projekt inwestycji Trei w Szczecinie odpowiada pracownia architektury Tues.

źródło: mat. prasowe
Print Friendly, PDF & Email

Spółka zarządzana przez Griffin Real Estate sprzedała 1,8 ha.

Chariot Top Group BV, spółka zarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała sprzedaż położonego w Katowicach gruntu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 1,8 ha.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży wchodziła w skład portfolio 28 obiektów handlowych, które spółka Chariot nabyła w styczniu 2018 roku. Zakup portfela nieruchomości o wartości około 1 mld euro przez utworzoną i zarządzaną przez Griffin Real Estate spółkę był największą transakcją na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Doskonała lokalizacja działki, która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4, niesie ze sobą wiele możliwości inwestycyjnych. Kolejna sfinalizowana umowa na koncie Chariot udowadnia, że pomimo pandemii, nieruchomości z naszego portfolio cieszą się zainteresowaniem zarówno najemców, jak i inwestorów. – powiedział Piotr Fijołek, Senior Partner w Griffin Real Estate, odpowiedzialny za platformę Chariot.

Chariot jest spółką zarządzaną przez Griffin Real Estate – inwestora typu private equity działającego w sektorze nieruchomości. Do portfolio Chariot należą obecnie: centrum handlowe M1 Marki, 4 tzw. retail parki oraz 12 hipermarketów, których operatorami są Auchan i Bi1 o łącznej powierzchni najmu około 350 tys. mkw.

Print Friendly, PDF & Email

Grupa kapitałowa DOR Group sfinalizowała zakup gruntu i powierzchni handlowej w Częstochowie od sieci Tesco

Grupa kapitałowa DOR Group sfinalizowała zakup gruntu i powierzchni handlowej przy ul. Drogowców w Częstochowie od sieci Tesco. Transakcja dotyczy zakupu gruntu o łącznej powierzchni 65 tys. mkw., w tym powierzchni komercyjnej sięgającej 20 tys. mkw. Dzięki tej inwestycji DOR Group zwiększa swój portfel w segmencie nieruchomości dochodowych do ponad 50 tys. mkw. i zapowiada kolejne inwestycje do końca roku.

DOR Group jest nowym właścicielem hipermarketu Tesco, stacji benzynowej oraz parkingu w Częstochowie przy ul. Drogowców. Inwestor zamierza zmodernizować obiekt i stworzyć atrakcyjną galerię handlową, która przyciągnie klientów i różnorodne portfolio najemców.

DOR Group to doświadczony deweloper znany głównie ze swoich realizacji projektów mieszkaniowych takich jak: Szucha Residence, Nad Jeziorem, Anielin Park, Wilanów Residence czy Bemowo Park. Oprócz inwestycji mieszkaniowych możemy znaleźć w ofercie grupy również powierzchnie biurowe, jak i wielkopowierzchniowe projekty usługowo-techniczne.

Jako grupa rośniemy i poszerzamy portfel o nowe projekty, aby wzmocnić naszą pozycję na rynku nieruch06omości – mówi Joanna Piechotka, Commercial Director, DOR Group. – W kwietniu ruszyliśmy z budową nowoczesnego budynku biurowego Dor Plaza u zbiegu ulic 1 sierpnia i Iłżeckiej w Warszawie, o łącznej powierzchni najmu 15 000 mkw. Planujemy oddać tę inwestycję w pierwszym półroczu 2022 roku. W grudniu 2019 roku zakupiliśmy Park Technologiczny w Piasecznie o powierzchni najmu 23 000 mkw. Dzięki transakcji z Tesco nasz portfel w segmencie nieruchomości dochodowych zwiększa się do ponad 50 tys. mkw. Pomimo okresu COVID-19, wciąż poszukujemy kolejnych możliwości biznesowych, które zdywersyfikują nasz portfel, szczególnie w segmencie małych i średnich parków biznesowych – dodaje Joanna Piechotka z firmy DOR Group.

Źródło: DOR Group.

WGN sprzedaje grunt inwestycyjny za 3 972 400 zł

Odział WGN Wrocław Commercial wystawił na sprzedaż atrakcyjny grunt inwestycyjny położony w  Grodzisku Wielkopolskim.

Działka o powierzchni  9 931 mkw znajduje się przy trasie krajowej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki zagospodarowane przez stację paliw, sieciowy market halowy oraz motel. W dalszej odległości przy drodze krajowej ulokowane są liczne zakłady produkcyjne i usługowe. Działka wchodzi w skład terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona pod działalność gospodarczą. Do przedmiotowej działki doprowadzony bezkolizyjny dojazd z oświetleniem punktowym . Działka z dostępem do mediów (woda, prąd, kanalizacja ).

Cena ofertowa: 3 972 400 zł

źródło: oferta WGN.pl – SG010-2586

 

Print Friendly, PDF & Email

„Rzeszów- Dworzysko” – nowi inwestorzy, nowe możliwości

Roha to kolejna nowoczesna firma, która postanowiła zainwestować na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” zarządzanym przez Starostwo Powiatowe. W nowym zakładzie wytwarzane będą komponenty potrzebne w branży chemicznej.

Zakład wybudowany będzie na dwóch działkach o powierzchni – w 07sumie – 1,178 ha. Zostanie w nim uruchomionych 8 linii produkcyjnych. Wartość inwestycji – ponad 33 mln zł. Zakończenie budowy zakładu planowane jest na koniec grudnia 2020 r. Pracę znajdzie tutaj ok. 30 fachowców, w tym m.in. technolodzy, pracownicy produkcyjni oraz pracownicy działu sprzedaży i marketingu.

Roha współpracuje z wieloma partnerami technologicznymi w celu opracowywania nowych, innowacyjnych produktów. Produkty te stosowane są m.in. w żywności, napojach, karmach dla zwierząt, kosmetykach. Posiadają także inne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu takich jak produkcja tworzyw sztucznych, farb, artykułów gospodarstwa domowego.

Pojawienie się tego rodzaju międzynarodowej firmy na naszym rynku znacząco przyczynia się do wzmocnienia i zróżnicowania lokalnej gospodarki. Nowi inwestorzy, którzy dostrzegają niepodważalne zalety „Dworzyska”, są dowodem na to, że nasz powiat i region staje coraz bardziej atrakcyjny, również dla zagranicznego kapitału – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Rozwój inteligentnych specjalizacji

Roha istnieje od 1972 r. Siedziba znajduje się w Indiach, w mieście Roha. Firma posiada biura zagraniczne w 23 krajach. Centra produkcyjne znajdują się w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, RPA, Wietnamie, Indonezji, Tajlandii, Chinach, Egipcie i Meksyku. Sprzedaż produktów skierowana jest do 55 krajów na świecie.

Technologiczne i handlowe możliwości Rohy będą teraz mogły być pożytkowane również na lokalnym, podkarpackim rynku.

Planowana w „Dworzysku” inwestycja Rohy wpisuje się w rozwój „inteligentnych specjalizacji” woj. Podkarpackiego. Firma zapewnia bowiem, że – na przykład – kolejnym etapem inwestycji będzie wybudowanie przez nią centrum badawczo-rozwojowego z laboratoriami, które powstanie we współpracy z Politechniką Rzeszowską – mówi Waldemar Pijar, sekretarz Starostwa Powiatowego, główny koordynator projektu PNT „Rzeszów – Dworzysko”.

To ważne, ponieważ jednym z walorów firm, które na terenie PNT „Rzeszów-Dworzysko” chcą tworzyć nowe miejsca pracy jest zapewnienie, że ich działalność gospodarcza ma nowatorski charakter. Zasadą przyjętą podczas naboru i selekcji przyszłych inwestorów jest bowiem uzyskanie przez nich pozytywnej opinii ośrodka badawczo – rozwojowego lub naukowego w zakresie innowacyjności przedsięwzięcia.

PNT „Rzeszów – Dworzysko” to atrakcyjny teren inwestycyjny o pow. 83,42 ha. Jest w pełni uzbrojony, znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19, międzynarodowego lotniska Rzeszów – Jasionka oraz magistrali kolejowej E30 Niemcy -Polska- Ukraina. Do tej pory zainwestowało na tym terenie 18 przedsiębiorstw. Docelowo, pracę znajdzie tutaj ok. 3 tys. osób.

źródło: mat.pras.

Print Friendly, PDF & Email

Rumia otrzyma 6,5 mln zł na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek Wiesław Byczkowski oraz prezes Rumia Invest Park Agnieszka Rodak podpisali umowę, dzięki której spółka otrzyma prawie 6,5 mln zł na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Wszystko po to, by przyciągnąć do Rumi kolejnych inwestorów.

Konkurs na dofinansowanie został przeprowadzony pod szyldem Invest in Pomerania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a jego celem jest wsparcie podmiotów o największym potencjale inwestycyjnym.

Zaproponowany przez spółkę Rumia Invest Park projekt uzbrojenia terenów położonych w północnej części miasta uzyskał najlepszą ocenę i znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu. W ramach projektu ma powstać m.in. hala magazynowo-produkcyjna, plac manewrowo-postojowy, droga wewnętrzna, oświetlenie oraz infrastruktura doprowadzająca media.

Planowana inwestycja ma się zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2022 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 22 mln zł, z czego prawie 6,5 mln zł (35%) będzie stanowić zdobyte w konkursie dofinansowanie.

Spółka Rumia Invest Park, będąca w stu procentach własnością gminy, powstała w 2017 roku, by zapewnić miastu ciągły i stabilny rozwój. Dzięki tej działalności do kasy miasta miały wpływać kolejne podatki z nowych inwestycji, a docelowo pozyskane w ten sposób pieniądze zostałyby wykorzystane z myślą o mieszkańcach. Plan ten powoli staje się rzeczywistością.

Jeszcze do niedawna w zasobach spółki znajdowało się około 26 hektarów przeznaczonych na sprzedaż terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych przy ulicy Kazimierskiej oraz Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. Obecnie do dyspozycji inwestorów pozostało mniej więcej 10 hektarów. Komercjalizacja tego obszaru postępuje bardzo dynamicznie, a podejmowane przez pracowników spółki wysiłki przynoszą pierwsze efekty w postaci podpisanych umów przedwstępnych oraz rozwoju sieci dróg w terenach przemysłowych.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

Aurec Home kupił działkę w Ursusie- będzie osiedle

Aurec Home sfinalizował zakup ponad 2,5 ha działki przy ulicy Dyrekcyjnej w Ursusie, gdzie planuje wybudować około 800 mieszkań, ale także lokale handlowe, gastronomiczne i usługowe.

Działka nabyta przez Aurec Home ma unikalne wartości. W miejscu, gdzie deweloper zamierza budować osiedle, znajdują się, pozostające pod ochroną konserwatora zabytków, fragmenty dawnej fabryki „Ursus”. Aurec Home zamierza włączyć je w planowaną zabudowę mieszkaniową, co będzie dużym przedsięwzięciem, ale dzięki czemu zostanie zachowana cząstka historii tego miejsca.

Na budowę nowego osiedla wybraliśmy Ursus, ponieważ jest to bardzo silnie rozwijający się rejon Warszawy, który przyciąga młodych mieszkańców, głównie ze względu na dogodny dojazd do pracy czy centrum miasta oraz bliską odległość do przestrzeni rekreacyjnej, usługowej i handlowej – twierdzi Shraga Weisman, prezes i współwłaściciel Aurec Home.

Budowa osiedla będzie podzielona n08a pięć etapów i rozpocznie się pod koniec 2020 r. Budynki mieszkalne będą miały 6 – 7 kondygnacji, a mieszkania od 35 do 100 m2.

Projekt kierujemy przede wszystkim do młodych małżonków, singli, jak i par spodziewających się nowych członków rodziny. Cenowo będzie się wpisywał w ekonomiczny segment rynku, ale przy zachowaniu charakterystycznych dla naszej firmy takich elementów inwestycji, jak wysoka jakość mieszkań, dbałość o części wspólne oraz udogodnienia dla mieszkańców – mówi Shraga Weisman, prezes i współwłaściciel Aurec Home.

Osiedle Aurec Home będzie wyposażone w inteligentne technologie i nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Deweloper zapowiada zastosowanie przyjaznych środowisku materiałów budowlanych, zagospodarowanie przestrzeni wspólnej tak, by sprzyjała budowaniu więzi społecznych. Będzie to wyjątkowy i wyróżniający się projekt, który wzbogaci widok okolicy. Jest to zdecydowanie jedna z najciekawszych inwestycji w dzielnicy Ursus, która łączy dostępność mieszkania z produktem deweloperskim w stylu premium.

Print Friendly, PDF & Email