Użytkowanie wieczyste gruntu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest w trakcie opracowywania przepisów, które dotyczą użytkowania wieczystego gruntu.

Przepis ten pozwoli przekształcić grunty pod budynkami wielorodzinnymi – z użytkowania wieczystego na własność. Użytkowanie wieczyste jest częste w miastach, gdzie popularne jest budownictwo wielorodzinne. Miasto bądź gmina przekazywały swoje ziemie niechcąc całkowicie pozbyć się swojej własności. Osoba posiadająca prawo do takiego gruntu zobowiązana jest do ponoszenia corocznej opłaty.