Rozbudowa domu – formalności

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – odległość ściany budynku od granicy sąsiedniej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m, albo 4 m, kiedy ściana ma okna albo drzwi. Balkony, daszki nad wejściem, tarasy czy schody zewnętrzne mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy działki.

Print Friendly, PDF & Email