Nie każdy może budować siedlisko

Budowa siedliska jest możliwa na gruntach rolnych bez konieczności odrolnienia działki.

Siedlisko może wybudować tylko rolnik. Rolnikiem jest osoba, która przez minimum 5 lat prowadziła lub pracowała w gospodarstwie rolnym lub która ma chociażby zasadnicze wykształcenie rolnicze i która dysponuje gruntem rolnym w formie własności, wieczystego użytkowania czy dzierżawy.

Za gospodarstwo rolne uznaje się teren o powierzchni minimum 1 ha użytków rolnych.

Jeżeli osoba, która nie jest rolnikiem kupuje siedlisko z istniejącą już zabudową siedliskową, może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na przebudowę.

Print Friendly, PDF & Email