Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Księgi wieczyste są jawnymi sądowymi rejestrami, gdzie możemy sprawdzić stan prawny nieruchomości.

Każda księga wieczysta składa się z czterech działów. Pierwszy zawiera informacje na temat położenia,  powierzchni oraz wpisy praw związanych z jej własnością.

W drugim dziale znajdują się dane właściciela. W trzecim znajdują się wpisy dotyczące ograniczeń w kwestii rozporządzania nieruchomością. Ostatnia zawiera informacje  na temat hipotek.

 

 

Print Friendly, PDF & Email