Strefy Ekonomiczne – tu ziemia pod inwestycje jest droższa

Tereny pod inwestycje przemysłowe coraz bardziej przyciągają inwestorów. Widać wzmożone zainteresowanie terenami pod aktywizację gospodarczą. Najpopularniejsze są grunty znajdujące się w pobliżu dużych miast i dobrze z nimi skomunikowane. Wyższe ceny uzyskują również działki położone w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, lub w ich sąsiedztwie.

Tereny w dużych miastach, bądź na ich obrzeżach osiągają najwyższe stawki. W WGN na dzień dzisiejszy średnie ceny terenów pod aktywizację gospodarczą wynoszą około 160 zł/ m kw., ale w największych aglomeracjach może być to nawet kilka razy tyle.

O tym, że popyt wzrasta, mówią dane z poprzedniego roku, z rynku powierzchni magazynowych. Wynik ten to absolutny rekord. Cała wynajęta powierzchnia w tym okresie to ponad 1,26 mln m kw. Uczestnicy branży przewidują dalszy wzrost popytu na tego typu obiekty w roku bieżącym, a tym samym wzrostu podaży, co z kolei przełoży się na dalsze zainteresowanie atrakcyjnie położonymi, dobrze skomunikowanymi terenami inwestycyjnymi.

Jakimi nieruchomościami zainteresowani są inwestorzy? Poza lokalizacją, bardzo istotne jest aby grunty były przygotowane do prowadzenia działalności, tak więc liczą się działki z drogami dojazdowymi, uzbrojone itp. Takie nieruchomości znajdują się m.in. na obszarach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W Polsce w ciągu 20 lat powstało 14 takich właśnie stref. Inwestorzy, decydujący się tam ulokować swoją działalność mają szanse na sporo udogodnień mimo, że obwarowane jest to wieloma warunkami. Możliwa jest pomoc publiczna, ulgi podatkowe tj. zwolnienie z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości itp. Inwestor, który chce wejść do strefy, również ma w niektórych z nich możliwość realizowania inwestycji w systemie bulit to suit, czyli z przeznaczeniem na późniejszy najem. Obecność ze strony zarządców strefy udzielana jest także w strefie pomoc organizacyjna, administracyjna oraz tzw. poinwestycyjna.

Podstawowymi warunkami inwestycji w strefach, które obwarowane są licznymi wymogami jest konieczność uiszczenia opłaty administracyjnej, obowiązek poniesienia określonych nakładów oraz prowadzenia działalności przez 3 lub 5 lat itp.

Jednak z punktu widzenia samych terenów inwestycyjnych te w strefach cechują się dobrym przygotowaniem do działalności gospodarczej, a co za tym idzie wyższymi cenami. W Polsce obszar objęty SSE wynosi aktualnie ponad 16 tysięcy hektarów, które zlokalizowane w 210 gminach w całym kraju.

Ceny kształtują się zależnie od lokalizacji. 10 hektarów ziemi w Bolesławcu, bezpośrednio przy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (w sąsiedztwie węzłów autostradowych A4 i A18), kosztuje 100 zł od metra kwadratowego.

Znacznie więcej należy zapłacić za działkę na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Za grunt o powierzchni 7900 m kw. w Gliwicach, przeznaczony pod obiekty i usługi komercyjne a także działalność produkcyjną, nie posiadający magazynów, trzeba zapłacić ponad 170 zł/ za m kw.

Wyższe stawki będą też charakteryzować lokalne strefy przemysłowe, które podobnie jak SSE kumulują tego typu działalność i umożliwiają dostęp do uzbrojonych i wyposażonych w infrastrukturę gruntów. W Lesznie 11,5 tys. m kw. gruntu, położonego właśnie w takim rejonie wyceniono na 250 zł od metra. Jest to stawka zdecydowanie wyższa od przeciętnej, ponieważ teren znajduje się na obszarze miasta, w sąsiedztwie obiektów komercyjnych. Podobna sytuacja ma miejsce w krakowskiej Nowej Hucie, gdzie grunt położony w sąsiedztwie strefy ekonomicznej kosztuje 412 zł za metr kwadratowy i to już stawka typowo „miejska”.

Przegląd ofert sprzedaży gruntów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, lub w ich okolicy, potwierdza, że tereny te uzyskują nieco wyższe wyceny od typowych gruntów.
Ponadto państwo bardzo promuje inwestowanie w tego typu obszarach. Działalność SSE została wydłużona w naszym w Polsce do 2026 roku. Planowane są również zmiany, które mają zwiększyć atrakcyjność i uelastycznić inwestowanie w strefach jak np. rozszerzenie państwowego wsparcia na inwestycje realizowane na gruntach prywatnych, włączonych do strefy.

Marcin Moneta / Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email