WGN wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego za 3 315 600 zł

Na sprzedaż grunt o pow. 61400 mkw zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 94, w pobliżu autostrady A4. Lokalizacja przy drodze wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu sprawia, iż jest to idealna oferta dla inwestora.

Działki nr 190/10 i 190/11 leżą w obszarze oznaczonym symbolem 18 UT, US – teren projektowanej zabudowy i urządzeń sportowo-rekreacyjnych położony w zachodniej części wsi. Dopuszcza się lokalizację zespołu parterowej zabudowy letniskowej (o maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego domku 80,0m2)z zakazem parcelacji na pojedyncze działki. Działka nr 189 oznaczona jest jako tereny użytków rolnych. Dla terenów otwartych przyjmuje się następujące ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dopuszcza np. się możliwość realizacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych (punkty widokowe, miejsca odpoczynku itp.), o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami szczególnymi.

źródło: oferta WGN

Print Friendly, PDF & Email