Nowe inwestycje w Suwalskiej SSE

Firmy BAKO Bartnik Kowalczuk oraz A.G. INSTAL zainwestują 9 mln zł na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podlaskie). Zarząd strefy wydał w tym roku już pięć decyzji o wsparciu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

To inwestycje nr 4 i 5. Spółka BAKO Bartnik Kowalczuk zainwestuje w Szypliszkach k. Suwałk co najmniej 5,2 mln złotych, by zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego przedsiębiorstwa, zajmującego się produkcją stolarki okiennej. Firma zakupi nowoczesne maszyny i urządzenia a także nowy system informatyczny. Przedsiębiorca zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 46 pracowników o dwóch nowych pracowników i utrzyma to zatrudnienie prze okres 3 lat.

Z kolei firma A.G. INSTAL Andrzej Gajewski – producent urządzeń elektrycznych chce zainwestować w Suwałkach 4 mln zł. Inwestycja ma podnieść zdolność produkcyjną istniejącego już przedsiębiorstwa. Firma zobowiązała się, że zwiększy dotychczasowe zatrudnienie – obecnie na poziomie 18 pracowników – o 1 nowego pracownika i utrzyma je przez okres 3 lat. A.G. INSTAL planuje budowę dodatkowej hali produkcyjno-magazynowej, wyposażenie jej w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki przewodów elektrycznych.

Po wejściu w 2018 r. przepisów dot. Polskiej Strefy Inwestycji, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna pełni rolę podmiotu zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji dla województwa podlaskiego oraz w powiatach ełckim i gołdapskim na Warmii i Mazurach, a także w czterech powiatach w województwie mazowieckim: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim.

Firmy mogą liczyć na wsparcie przy realizacji inwestycji w każdym dowolnym miejscu na gruntach prywatnych, a suwalska strefa zarządza w tym zakresie wyznaczonym obszarem.

Na terenie zarządzanym przez Suwalską SSE firmy mogą liczyć na pomoc w formie zwolnień od podatku PIT i CIT. Strefa informuje, że ulgi są zróżnicowane. Wynoszą od 35-70 proc. zainwestowanego kapitału w zależności od danego obszaru (województwa, powiatu), gdzie powstanie inwestycja, oraz spełnienia innych warunków. Strefa podkreśla, że zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 70 proc. wartości zainwestowanego kapitału to najwyższy poziom pomocy publicznej w kraju.

źródło: PAP

Print Friendly, PDF & Email