3,5 ha nowych terenów inwestycyjnych w Moszczenicy

Moszczenica (woj.łódzkie) oficjalnie otworzyła tereny inwestycyjne. Moszczenickie Tereny Inwestycyjne (MTI) znajdują się na terenie po dawnych Zakładach Przemysłu Bawełnianego.

W ramach realizacji projektu zostało kompleksowo uzbrojone 3,5 ha gruntów, poprzez budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć energetyczną ŚN 15kV i stację transformatorową, oświetlenie uliczne, wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną oraz sieć światłowodową.

Istotnym zadaniem w ramach było uporządkowanie i niwelacja terenów pofabrycznych a także przebudowa i remont budynków, które stanowiły cenny element terenu inwestycyjnego. MTI dostosowane zostały do potrzeb MŚP w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Gmina na inwestycję dostała 4,3 mln dofinansowania a cała inwestycja kosztowała 6,5 mln zł.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email