WGN sprzedaje grunt inwestycyjny za 1 287 000 zł

Na sprzedaż super działka budowlana o powierzchni 3900 m2 w Tyńcu Małym możne zostać sprzedana łącznie z przylegającą do niej działką o powierzchni 2800 m2 (łącznie 6700 m2).

Oferowana nieruchomość jest oznaczona w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 25MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których ustalono następujące przeznaczenie:podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym; uzupełniające: usługi z zakresu finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty,obsługi firm i klienta,usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej.

Dla usług, obowiązują następujące ustalenia:dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych, obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu,wibracji, emisji zanieczyszczeń,uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową.

Cena ofertowa:1 287 000 zł

zródło: oferta WGN SG010-997

Print Friendly, PDF & Email