Grunty rolne – czyli właściwie jakie?

W ostatnim czasie głośno jest wokół tematu gruntów rolnych. Ale właściwie jakie tereny uchodzą za rolne?

Za grunty rolne rolne są przede wszystkim użytki, ale również inne tereny.  Za rolne uważa się m.in. grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, które służą tylko potrzebom rolnictwa.
Ponadto rolnymi są też grunty pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
Torfowiska i oczka wodne również kwalifikują się jako rolne.

Print Friendly, PDF & Email