Grunty rolne Skarbu Państwa – kiedy będą dostępne?

W kwietniu br. w życie weszła nowa ustawa o obrocie ziemią rolną. Pojawił się w niej zapis, że sprzedaż gruntów rolnych należących do Skarbu Państwa zostanie wstrzymany na okres 5 lat.

Chodzi jednak o niezabudowane nieruchomości rolne, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Będzie można natomiast nabywać grunty, których przeznaczenie jest nierolne, a także nieruchomości znajdujące się w granicach Specjalnych Stref Ekonomicznych. 5.letni okres wstrzymania sprzedaży nie dotyczy również gruntów rolnych, których powierzchnia nie przekracza 2 hektarów.

Print Friendly, PDF & Email