Nowelizacja Prawa Budowlanego

Z momentem wejścia w życie nowelizacji, zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wcześniejsze przepisy nakazywały powiadomić nadzór budowlany o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Zwiększył się  katalog obiektów, które można użytkować na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Obecnie rozpoczęcie użytkowania  obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Print Friendly, PDF & Email