Archiwa tagu: ziemia rolna dolnośląskie

Grunty rolne powyżej 30 ha

Polska jest krajem, w którym jeszcze do niedawna rolnictwo było jedną z silniejszych gałęzi gospodarczych. Wielu ludzi utrzymywało się z uprawy roli i sprzedaży płodów rolnych.

Prócz małych „rodzinnych” gospodarstw rolnych prosperowało i nadal prosperuje wiele dużych. Wbrew pozorom jest to wciąż płodny rynek, gdyż żyjemy w czasach, w których nawet warzywa i owoce z Chin dominują nad naszymi. Ludzie będący podirytowani „sztucznymi chińskimi owocami” coraz częściej zwracają uwagę na to czy produkty, które kupują pochodzą z naszego kraju czy z zagranicy. Jest to szansa dla naszych rodaków – rolników, którzy uprawiają rolę w ekologiczny sposób, nie stwarzając zagrożenia, że ich owoce czy warzywa są modyfikowane genetycznie.

Ta sytuacja sprawiła, że rynek gruntów rolnych zwrócił naszą uwagę. Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda sytuacja sprzedaży gruntów rolnych w naszym kraju. Zainteresowaliśmy się głównie dużymi gospodarstwami rolnymi (powyżej 30ha). Przeanalizowaliśmy szesnaście polskich województw (Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie oraz Zachodniopomorskie) przede wszystkim pod kątem ilości ofert w pięciu przedziałach metrażowych ( 30 ha – 50 ha, 51 ha – 100 ha, 101 ha – 200 ha, 201 ha – 500 ha i 501 ha do 1000 ha). Zwróciliśmy również uwagę jak prezentują się uśrednione ceny wyjściowe sprzedaży powierzchni rolnych w poszczególnych województwach w wymienionych przedziałach metrażowych. Dane zostały zebrane z czterech ostatnich miesięcy (od 1 maja do 31 sierpnia tego roku), pochodzą z dwóch największych internetowych serwisów nieruchomości (włącznie z serwisami poświęconymi rolnictwu).

Pierwszym województwem wziętym przez nas pod lupę był Dolny Śląsk. Wypadł on nie najgorzej od względem ilości ofert sprzedaży powierzchni rolnych, łącznie odnotowano 64 ogłoszenia. W przypadku metrażu od 30 ha do 50 ha pojawiło się 9 ofert sprzedaży. Średnio za taką powierzchnię trzeba było zapłacić 3,403,250 zł. O sześć więcej ofert pojawiło się w przypadku gruntów rolnych o powierzchni od 51 ha do 100 ha (15 ogłoszeń). Jednak ich cena na okazała się być znacznie wyższa, bo średnio za tego typu działkę trzeba było zapłacić 3,476,970 zł. Niewielki wybór na Dolnym Śląsku był w przypadku gospodarstw rolnych o metrażu od 101 ha do 200 ha. Pojawiły się tam tylko 4 oferty w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Aby kupić taką powierzchnię trzeba było liczyć się ze średnim kosztem w wysokości 3,800,150 zł. Najwyższe ceny w tym województwie dotyczyły zakupu gruntów rolnych o metrażu 201 ha – 500 ha. Ich średnia cena sprzedaży wynosiła aż 12,489,000. Osoby zainteresowane zakupem gruntów rolnych powyżej 501 ha, w ciągu ostatnich 4 miesięcy nie odnalazłyby ani jednej ich interesującej. Na Dolnym Śląsku nie odnotowano ani jednej oferty.

W przypadku województwa Kujawsko-Pomorskiego sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Przede wszystkim rynek sprzedaży powierzchni rolnych jest tam bardzo ubogi w oferty. Odnotowano jedynie osiem ogłoszeń. Ich uśrednione ceny wyjściowe sprzedaży wynoszą: dla metrażu 30 ha – 50 ha to 1,400000 zł, dla metrażu 51 ha – 100 ha to 2,600,000 zł, dla metrażu 101 ha – 200 ha to 4,326,000 zł, dla metrażu 201 ha – 500 ha to tylko 1,250,000 zł, niska cena wynika z tego że większą część powierzchni stanowi praktycznie łąka. Podobnie jak w województwie Dolnośląskim, nie pojawiła się ani jedna oferta sprzedaży największych gruntów rolnych powyżej 501 ha.
Jeszcze gorzej pod względem ilości ogłoszeń województwo lubelskie. Od maja tego roku na tamtym terenie odnotowaliśmy do sprzedania tylko trzy gospodarstwa rolne. Dwa z nich mieściły się w przedziale powierzchni od 30 ha do 50 ha a średnio trzeba było tam zapłacić za taką działkę 995,000 zł i jedno ogłoszenie sprzedaży gruntu rolnego o metrażu mieszczącym się w granicach 101 ha – 200 ha a jego cena wynosiła 3,000,000 zł.

Trochę lepiej wyglądała sytuacja w przypadku województwa Lubuskiego. Tam pojawiło się 21 ogłoszeń sprzedaży gruntów rolnych. Najwięcej ogłoszeń pojawiło się w wypadku najmniejszych powierzchni rolnych (30 ha – 50 ha oraz 51 ha – 100 ha), odnotowano ich po 9. Uśredniona cena wyjściowa sprzedaży gruntu 30 ha – 50 ha wynosiła jedynie 819,000 zł. Znaczne więcej trzeba było zapłacić za gospodarstwa rolne o powierzchni 51 ha – 100 ha, bo aż 3,100,000 zł. W przypadku powierzchni rolnej 101 ha – 200 ha (3 ogłoszenia) uśredniona cena sprzedaży wynosiła 2,392,933 zł. W przypadku pozostałych metrażów nie pojawiły się żadne ogłoszenia.

W przypadku województwa Łódzkiego odnotowano 7 ogłoszeń dotyczących sprzedaży powierzchni rolnych. I niestety dotyczyły one tylko dwóch najmniejszych przedziałów metrażowych. Pięć z nich były to grunty o powierzchni od 30 ha do 50 ha a ich średnia cena wyjściowa wynosiła 2,550,000 zł. Pozostałe dwa mieściły się w granicach 51 ha – 100 ha a ich średnia cena wynosiła 2,000,000 zł.

Jeszcze gorzej pod względem ilości ogłoszeń prezentowała się Małopolska. Tam pojawiły się tylko trzy ogłoszenia! Dwa dla metrażu 30 ha – 50 ha o średniej cenie sprzedaży 900,000 zł. Jedno ogłoszenie dotyczyło działki o powierzchni 56 ha, a jego cena wynosiła 2,500,000 zł.
Województwo Mazowieckie w ciągu ostatnich czterech miesięcy mogło się poszczycić 20 ogłoszeniami dotyczącymi sprzedaży gruntów rolnych. W przypadku metrażu 30 ha – 50 ha ogłoszeń było 7 a ich średnia cena wynosiła 10,639,333 zł. Dla metrażu 51 ha – 100 ha pojawiło się 10 ogłoszeń a ich średnia cena wynosiła 15,481,400 zł. W metrażu 101 ha – 200 ha nie odnotowano ani jednej oferty. Dla metrażu 201 ha – 500 ha pojawiało się tylko jedno ogłoszenie a jego cena wynosiła 17,000,000 zł. Podobnie jak w poprzednich województwach nie można było znaleźć ofert dotyczących sprzedaży gruntów rolnych ponad 501 ha.

Województwo Opolskie również nie należy do obszarów Polski, na, których bez problemu można znaleźć grunty rolne. Odnotowano tam jedynie dwie oferty sprzedaży takich działek. Dotyczyły one przedziału metrażowego 30 ha – 50 ha a ich uśredniona cena wydaje się być horrendalna – 5,094,320.
W województwie Podkarpackim pojawiło się 9 ofert sprzedaży gospodarstw rolnych a ich ceny wynosiły: dla metrażu 30 ha – 50 ha 816,200 zł, dla metrażu 51 ha – 100 ha 2,512,713 zł, dla metrażu 201 ha – 500 ha 7,800,000 zł. Dla pozostałych metraż nie odnotowano ani jednej oferty.
Województwo Podlaskie również nie jest bogate w oferty sprzedaży gruntów rolnych. Pojawiło się ich tam tylko 5 i dotyczyło one jedynie przedziałów metrażowych 30 ha – 50 ha oraz 51 ha – 100 ha. Dla pierwszego przedziału metrażowego uśredniona cena wynosiła 656,500 zł zaś dla drugiego 1,300,000 zł.

Jednym z najbogatszych województw pod względem ofert sprzedaży powierzchni rolnych jest województwo Pomorskie. Tam pojawiło się aż 49 ofert. Dotyczyły one wszystkich przedziałów metrażowych prócz tych największych ponad 501 ha. Ceny w wymienionych metrażach wynosiły: dla powierzchni 30 ha – 50 ha to 3,653,247 zł, dla powierzchni 51 ha – 100 ha to 9,588,000 zł, dla powierzchni 101 ha – 200 ha to 12,361,150 zł, a dla powierzchni 201 ha – 500 ha to 15,200,000 zł.

W województwie sytuacja prezentowała się następująco. Pojawiło się 12 ofert sprzedaży gospodarstw rolnych, ale tylko o powierzchni od 30 ha do 50 ha oraz 51 ha do 100 ha. Ich uśrednione ceny wyjściowe wynosiły kolejno 3,642,500 zł oraz 3,410,300 zł.

W przypadku województwa Świętokrzyskiego pojawiło się 10 ogłoszeń również tylko dla metraż 30 ha – 50 ha oraz 51 ha – 100 ha, a ich uśrednione ceny wyjściowe sprzedaży wynosiły 3,331,667 zł oraz 6,400,000 zł.
Województwo Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie to województwa najbardziej obfitujące w ogłoszenia dotyczące sprzedaży gospodarstw rolnych. W Warmińsko-Mazurskim ogłoszeń było aż 65 ofert, w Wielkopolskim 38 ofert., a w Zachodniopomorskim 69 ofert.

Oto jak prezentują się uśrednione ceny wyjściowe w tych województwach:
tabelka

 

 

Reasumując, można powiedzieć, iż inwestorzy zainteresowani zakupem areałów rolnych powyżej 30 ha, nie mają na co czekać, tym bardziej, iż liczba ofert sprzedaży z miesiąca na miesiąc spada. Nie powinniśmy być zaskoczeni taką sytuacją, ponieważ ziemia rolna to jedyne dobro, które w perspektywie długofalowej zawsze oddaje inwestorowi zainwestowany kapitał.

Iwona Hryncewicz
Doradca ds. Nieruchomości
WGN

Print Friendly, PDF & Email