Nowi inwestorzy w Rybniku. Kolejne działki inwestycyjne zostały sprzedane

Kolejni inwestorzy nabywają nieruchomości miejskie w Rybniku. Na sprzedanych działkach powstanie zabudowa usługowa i mieszkalna. To szansa na nowe miejsca pracy, rozwój istniejących firm oraz powstanie atrakcyjnej zabudowy.

W czerwcu br. Miasto sprzedało nieruchomość położoną przy ulicy Jerzego Giedroycia. Inwestorem jest spółka z województwa dolnośląskiego z branży motoryzacyjnej. Na nieruchomości o powierzchni 1,2 ha inwestor zamierza wybudować zakład usługowy o zasięgu regionalnym dla jednej z wiodących marek samochodów. Łącznie z drugą inwestycją planowaną na terenie Rybnika inwestor zamierza zatrudnić docelowo ponad 100 pracowników.

W czwartek, 29 lipca, zawarty został akt notarialny sprzedaży nieruchomości. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast roboty budowlane powinny rozpocząć się jeszcze pod koniec bieżącego roku.

Na terenie Rybnika będą realizowane dwie inwestycje, ich zakończenie planowane jest w przyszłym roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Miastem i liczymy, że będzie ona kontynuowana. – podaje Andrzej Chwiałkowski z Investpol Nieruchomości Sp. z o.o., przedstawiciel Inwestora.

Cena sprzedaży terenu, osiągnięta w wyniku przetargu, wyniosła 1 373 600 zł netto. Zapisy przetargu zobowiązują nabywcę do zabudowy nieruchomości i oddania do użytku obiektów budowlanych w ciągu 4 lat od zawarcia umowy sprzedaży.

Cieszę się, że udało się zainteresować inwestorów naszą ofertą. Będzie to kolejna inwestycja prywatna w rozrastającej się strefie przemysłowej przy ul. Brzezińskiej. To kolejny dowód na to, że otwarcie rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej, ale także budowa nowego odcinka drogi łączącego ulicę Brzezińską z ulicą Jerzego Giedroycia, dają impuls do nowych inwestycji w tym rejonie. – mówi Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika.

W czerwcu br. została również sprzedana zabudowana nieruchomość przy ulicy Cmentarnej w centrum miasta. Cena sprzedaży w przetargu wyniosła 383 000 zł netto. Inwestorzy zamierzają przeprowadzić remont i rozbudowę budynku, w którym docelowo przygotowane zostaną lokale mieszkalne.

Warto podkreślić, że to kolejni inwestorzy, którzy nabyli nieruchomości miejskie w bieżącym roku. W marcu w wyniku przetargu za 364 000 zł netto sprzedana została nieruchomość niezabudowana przy drodze krajowej nr 78. Inwestor z województwa śląskiego zamierza wybudować tam budynek mieszkalno-usługowy.

Z kolei nieruchomości niezabudowane przy ul. Podmiejskiej nabyła w przetargu rybnicka firma Smart Plac Sp. z o.o. (prawo użytkowania wieczystego w cenie 120 190 zł netto).

Na 2021 rok zaplanowaliśmy zakup dwóch nieruchomości w rejonie ul. Podmiejskiej. Zakup działek pozwoli nam na rozwój działalności, dzięki rozbudowie zakładu o nową halę produkcyjną oraz zwiększenie powierzchni magazynowej. – mówi Sonia Sokół, Dyrektor Zarządzający Smart Plac Sp. z o.o., która poza działalnością koncentrującą się wokół prac drogowych prowadzi produkcję i montaż gier podwórkowych dla dzieci z tzw. premarków termoplastycznych.

Wszystkie sprzedane nieruchomości zostały wcześniej odpowiednio przygotowane i promowane przez pracowników urzędu miasta. Dla części z nich został zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzone zostały podziały geodezyjne, a także stworzone foldery inwestycyjne. Nieruchomości były prezentowane w ofercie inwestycyjnej na miejskiej stronie internetowej w zakładce Biznes, a także promowane podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami.

W październiku bieżącego roku przeprowadzony zostanie przetarg na nieruchomości o powierzchni 8 797 m2, położone na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Rybniku przy ul. Strefowej. Niebawem będziemy przekazywać więcej informacji i promować ten teren. – informuje Dawid Strupowski z Urzędu Miasta Rybnika, odpowiedzialny za wparcie i obsługę inwestorów.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email