Pozyskiwanie gruntów pod OZE to cel nowej spółki

Energa Green Development, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, nawiązała partnerstwo z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną w celu pozyskiwania gruntów pod inwestycje w OZE.

Spółka została powołana jako centrum skupiające kompetencje w zakresie rozwoju lądowych projektów OZE i nadzoru inwestycyjnego nad ich realizacją. W tym celu EGD w pierwszej kolejności wykorzystywać będzie grunty należące do spółek Grupy ORLEN. Spółka aktywnie poszukuje też okazji do wydzierżawienia terenów inwestycyjnych na rynku zewnętrznym.

Pierwszymi podmiotami spoza Grupy ORLEN, z którymi Energa Green Development będzie współpracować w zakresie pozyskania gruntów, będą PSSE oraz WMSSE. Spółka podpisała z nimi w połowie czerwca listy intencyjne, w których strony każdorazowo potwierdziły wolę wzajemnej współpracy w celu rozwoju nowych inwestycji w odnawialne źródła energii. W obu dokumentach strony wyraziły gotowość wzajemnej współpracy w zakresie m.in. wyboru optymalnych terenów pod realizację planowanych przez Energę Green Development projektów w ramach modelu biznesowego dobranego przy wsparciu społeczności lokalnych i polskiego łańcucha dostaw.

Sygnatariusze obu listów intencyjnych zakładają również możliwość współpracy w zakresie przygotowania niezbędnych analiz inwestycyjnych i biznesowych.

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email