Ustawa „lokal za grunt” weszła w życie

1 kwietnia weszła w życie ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. lokal za grunt.. Celem programu Lokal za Grunt jest skuteczne wsparcie samorządów gminnych w realizacji zadań przyczyniających się do zwiększenia dostępności mieszkań dla osób potrzebujących.

Mechanizm jest prosty: lokale mieszkalne lub użytkowe jako częściowe rozliczenie ceny nieruchomości przekaże gminie inwestor, który nabędzie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość. Gmina może przeznaczyć lokale mieszkalne na mieszkania komunalne lub wnieść np. do spółki gminnej jako mieszkania na wynajem, również z opcją dojścia do własności. Lokale użytkowe gmina może natomiast wykorzystać np. pod działalność ochrony zdrowia, edukacyjną lub kulturalną – generalnie służącą ogółowi mieszkańców. – mówi Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu.

W ramach programu Lokal za Grunt inwestorzy będą mogli nabywać nieruchomości od gmin z częściowym rozliczeniem ich ceny mieszkaniami lub innymi lokalami mogącymi służyć wspólnotom samorządowym. W podstawowym modelu gmina dokona sprzedaży nieruchomości inwestorowi wyłonionemu w transparentnym przetargu otwartym dla wszystkich podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji mieszkaniowej. Nabywca uiści część ceny nieruchomości w formie pieniężnej. Drugą część rozliczy natomiast w formie mieszkań, które po wybudowaniu przekaże gminie. Pozostałymi mieszkaniami inwestor będzie mógł dysponować zgodnie z własnymi potrzebami, np. będzie mógł je sprzedać na zasadach komercyjnych

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email