Sandezia wybuduje nową halę i zainwestuje ponad 3 mln zł

Krakowski Park Technologiczny wydał pierwszą decyzję w gminie Szczurowa. Jest to pierwsza decyzja wydana w gminie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zainwestuje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji 3 070 000,00 zł. Do Szczurowej zostanie przeniesiona siedziba firmy, powstanie hala produkcyjna wyposażona w mieszalniki, maszyny pakujące i konfekcjonujące. Tutaj będzie odbywać się cała produkcja i dystrybucja.

Sandezia jest dostawcą produktu do osuszania i dezynfekcji budynków inwentarskich zwierząt hodowlanych. Preparat można stosować także w obecności zwierząt, gdyż jest dla nich całkowicie bezpieczny. Produkt oprócz tego, że osusza ściółkę, likwiduje również bakterie, wirusy i grzyby, a także niszczy stadia larwalne much i innych owadów. Działa szczególnie w zawilgoconych pomieszczeniach. Zmniejsza ilość chorób w stadzie, ogranicza stosowanie antybiotyków i redukuje koszty leczenia, a w przypadku wystąpienia infekcji wspomaga kurację. To produkt stworzony z myślą o potrzebach hodowców i zapewniający bezpieczeństwo zwierzętom.

– Jest to pierwsza decyzja wydana w gminie Szczurowa w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zakład powstanie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (czyli tam, gdzie działają jeszcze stare przepisy) dzięki temu przedsiębiorca ma 15 lat na wykorzystanie pomocy publicznej. Bardzo się cieszę z tej inwestycji, gmina Szczurowa jest dobrze przygotowana na przyjęcie inwestorów. – Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora w KPT.

Gmina Szczurowa położona jest północno-wschodniej części województwa Małopolskiego. Na obszarze gminy krzyżują się dwie strategiczne drogi, dzięki czemu łatwy jest kontakt z dużymi aglomeracjami jak Kraków i Tarnów. Władze gminy stworzyły bardzo dobre warunki dla rozwoju inwestycji, w planie zagospodarowania przestrzennego zostały zabezpieczone tereny pod inwestycje produkcyjne, obiekty magazynowe, usługowe, handlowe, sportowo-rekreacyjne, a także pod budownictwo mieszkaniowe. Wzdłuż skrzyżowań głównych węzłów komunikacyjnych powstają strefy aktywności gospodarczej. Duże pokłady złoża gazu ziemnego w tych rejonach to dodatkowe atuty lokalizacji inwestycji.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email