WGN wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego za 1 060 000 zł

Na sprzedaż atrakcyjny grunt usługowy o łącznej powierzchni 3,5 ha (działka nr 525/2) położony w miejscowości Bolesławice od strony miejscowości Dobra bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 350.

Oferowany grunt w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego podstawowym przeznaczeniem jest – tereny zabudowy usługowej oznaczony symbolem 6U i w części teren zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem 9ZI. Przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej. Przeznaczenie uzupełniające – mieszkanie integralnie związanie z prowadzoną działalnością gospodarczą, usługi publiczne, tereny sportu i rekreacji, urządzenia i obiekty towarzyszące, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

Cena ofertowa: 1 060 000 zł

więcej szczegółów: Grunt inwestycyjny na sprzedaż Bolesławice

Print Friendly, PDF & Email