WGN sprzedaje grunt inwestycyjny za 2 950 000 zł

Na sprzedaż działka komercyjna o powierzchni około 2ha, położona w Olkuszu kierunek Kraków-Katowice.

Oferowany teren położony jest przy trasie 94 z możliwym z niej zjazdem, powierzchnia 20063m2. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego: w części północnej na odcinku ok.42m na tereny usług handlowych, rzemieślniczych i drobnej wytwórczości oznaczonej symbolem 4.OR-UR.2, na odcinku od 15m do 30m tereny wód otwartych 4.OR-W1, zieleni izolacyjnej 4.OR-ZI2 i uliczki dojazdowej w strefie zamieszkania 4.OR-Dz.2, w części południowej na odcinku ok.30m tereny usług w strefie zanieczyszczenia i hałasu 4.OR-URw.3, pozostała część tereny usług handlowych, rzemieślniczych i drobnej wytwórczości oznaczonej symbolem 4.OR-UR.1 i teren oznaczony żółtym kolorem przeznaczony na tereny rolnicze oznaczone symbolem 2.R.15. Właściciel posiada nieaktualną zgodę (z 1999r) na budowę stacji paliwowej wraz z motelem i parkingiem.

Cena ofertowa: 2 950 000 zł

źródło: oferta WGN.pl 

Print Friendly, PDF & Email