Vistula Park II Świecie to jeden z najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych północnej Polski

Gmina Świecie (woj. kujawsko-pomorskie) to dobrze rozwinięty pod względem infrastrukturalnym i technicznym inwestycyjny punkt Polski. Gmina dba o rozwój dróg i terenów inwestycyjnych, których w swoim posiadaniu ma wiele. Procesy demograficzne zachodzące na obszarze gminy wyróżniają ją pozytywnie na tle powiatu i województwa. Gmina charakteryzuje się niskim bezrobociem. Dostępność infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej, zasilanie w energię, ogrzewanie) jest na dobrym poziomie. Korzystna lokalizacja oraz bardzo dobre skomunikowanie zewnętrzne i wewnętrzne (obecność dróg rangi wojewódzkiej i krajowej, drogi ekspresowej), a także potencjał środowiska przyrodniczego i kulturowego to kolejne atuty Świecia.

Gmina jest właścicielem dwóch obszarów inwestycyjnych Vistula Park I oraz Vistula Park II.

Vistula Park II

Vistula Park II to jeden z najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych północnej Polski. Wielkość obszaru inwestycyjnego to 20,425 ha przeznaczonego pod inwestycje typu greenfield. Atutami parku są:

• Doskonałe położenie – przy drodze krajowej nr 91, 14 km od węzła autostrady A1 w Nowych Marzach
• 9 km od węzła kolejowego Laskowice Pomorskie
• W promieniu 50 km ponad milion mieszkańców
• Wykwalifikowana kadra średniego i wyższego szczebla
• Bliskość ośrodków akademickich
• Własność Gminy Świecie
• Obszar posiada wszelkie wymagane dokumenty i pozwolenia umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie inwestycji
• Pomoc Gminy Świecie w realizacji inwestycji.

Vistula Park II to tereny w pełni uzbrojone posiadające:
• sieć wodociągowa
• sieć telekomunikacyjna
• sieć gazowa
• sieć kanalizacyjna
• sieć energetyczna

Moc sieci energetycznej dostępna na terenie Vistula Park II to 1200 kW o napięciu 380V.

Oferta parku

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Świecie mogą korzystać ze zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości. Zwolnienia przyznawane są przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą albo ponieśli nakłady inwestycyjne oraz chcą zatrudnić lub zwiększyć zatrudnienie, o co najmniej 20 osób spośród mieszkańców naszej Gminy. Zwolnienia dotyczą gruntów, budowli i powierzchni w budynkach nowo wybudowanych, zaadoptowanych lub nabytych w procesie likwidacji, upadłości lub egzekucji, które przeznaczone zostały na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jednym z podstawowych działań związanych z planowaniem inwestycji jest wybór właściwej lokalizacji oraz właściwa ocena potencjału gospodarczego. W tym zakresie Urząd Miejski zapewnia szerokie wsparcie i pomoc. Gmina Świecie oferuje wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji na terenie Gminy.

Wsparcie lokalne ze strony urzędu

• pomoc w załatwieniu procedur administracyjnych
• udostępnianie informacji i danych potrzebnych inwestorowi
• organizacja wizyt inwestora w terenie
• część terenów objęta jest patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co świadczy, że grunty są dobrze przygotowane i korzystnie zlokalizowane, a zgodnie z zapisami porozumienia, w przypadku znalezienia inwestora we wskazanym obszarze, zostanie uruchomiona procedura objęcia gruntów granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
• ulgi w podatkach od nieruchomości

źródło: propertynews.pl

Print Friendly, PDF & Email