Grunty inwestycyjne w Polsce w 2018 – krótkie podsumowanie.

Sytuację na rynku gruntów w Polsce w 2018 roku określić można śmiało określić jako dynamiczną. Zainteresowanie wykupowaniem działek pod inwestycje było wśród deweloperów bardzo duże. Czy jednak sprawiło to, że ceny mocno wzrosły?

W 2018 roku największą popularnością cieszyły się zdecydowanie grunty pod inwestycje komercyjne, zwłaszcza biurowe oraz magazynowe. To właśnie tego rodzaju inwestycji powstawało najwięcej, kolejne są w trakcie budowy.

Mogłoby się wydawać, że wciąż rosnący popyt na grunty inwestycyjne, zwłaszcza w przypadku dużych aglomeracji miejskich, może generować coraz wyższe ceny nieruchomości. Okazuje się jednak, że w wielu polskich dużych aglomeracjach ceny za działki wręcz zmalały. Taką sytuację można tłumaczyć zmniejszeniem się dostępności atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych, co zmusiło inwestorów do poszukiwań na peryferiach dużych miast lub w mniejszych lokalizacjach. Deweloperzy coraz chętniej budują w Strefach Ekonomicznych oraz na obrzeżach miast.

żródło: komercja24.pl

Print Friendly, PDF & Email