Grunt siedliskowy – co to takiego?

Nie istnieje jedna, ścisła definicja tego, co kryje się pod pojęciem działki siedliskowej.

Jedna z definicji klasyfikuje ją jako grunt rolny, który daje możliwość zabudowy. Na gruncie takim mogą znajdować się budynki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Mogą to być budynki i urządzenia, które służą produkcji rolniczej.

Print Friendly, PDF & Email