Działka rekreacyjna – tylko R.O.D.?

Polskie prawo nie definiuje w sposób ścisły tego, czym jest działka rekreacyjna. Przyjęło się, że pod pojęciem tym ukrywają się R.O.D., czyli Rodzinne Ogródki Działkowe.

Generalnie działka rekreacyjna to taka, która jest działką budowlaną, ujętą w miejscowym planie albo warunkach zabudowy na cele mieszkaniowo-rekreacyjne.
Dokładne przeznaczenie konkretnej działki zależy tak naprawdę od tego, co zapisane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przed zakupem tego rodzaju działki należy zatem zapoznać się z jej przeznaczeniem w miejscowym planie.

Print Friendly, PDF & Email