Polregio S.A. inwestuje 40 mln zł w Skarżysku-Kamiennej

Polregio wybuduje halę utrzymania taboru w Skarżysku. Koszt inwestycji to 40 mln zł. Nowoczesna, ekologiczna i efektywna energetycznie hala pomieści warsztaty, magazyn wysokiego składowania, zaplecze socjalno-biurowe oraz myjnię dla pociągów.

Inwestycja POLREGIO S.A. o wartości blisko 40 mln złotych, której zakończenie planowane jest na I kw.2023 r., powstanie w Skarżysku-Kamiennej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. – Będzie to miejsce pracy na miarę XXI w. – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

4 kwietnia przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i lokalnych zainaugurowali budowę nowego punktu utrzymania taboru POLREGIO. Inwestycję o wartości 40 mln zł, która zapewni zatrudnienie 60 osobom, z czego 20 to nowe etaty, umożliwi podpisana w 2020 roku wieloletnia umowa ramowa pomiędzy POLREGIO S.A. a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Punkty utrzymaniowe, stacje techniczno-postojowe to inwestycje niekoniecznie widoczne dla pasażera, choć ważne z punktu widzenia kolejarzy. One umożliwiają utrzymanie taboru kolejowego na najwyższym poziomie, aby był bezpieczny i czysty, a pasażer mógł wsiąść i jechać. – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister Infrastruktury.

Obiekt spełni wszystkie współczesne wymogi, jeśli chodzi o ekologię i energooszczędność. Na dachu hali zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, a wentylacja będzie wyposażona w instalację do odzysku ciepła. Powstanie również przejazdowa myjnia dla pojazdów kolejowych, ze stanowiskami mycia podwozia i nawadniania taboru, wyposażona w instalację wtórnego wykorzystania wód przemysłowych, jak również wód opadowych.

Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię POLREGIO, jaką jest osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie efektywności kosztowej w zakresie utrzymania i napraw nowoczesnych pojazdów kolejowych. Dzięki niej spółka zwiększy potencjał do rozwoju, zarówno w realizacji umów PSC w południowo-wschodniej Polsce, jak i działalności komercyjnej. – podkreślił Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO S.A.

Budowa punktu utrzymania taboru w Skarżysku-Kamiennej jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym, wynikającym z podpisanej z województwem świętokrzyskim umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich do 2030 roku. Inauguruje wieloletni plan inwestycyjny spółki w wysokości 7 mld zł na zakup i modernizację ok. 300 pociągów oraz modernizację i budowę punktów zaplecza technicznego.

Kolej regionalna jest trzecim filarem solidarności społecznej – obok szpitali i szkół. Dlatego wspieramy mniejsze ośrodki. Skarżysko-Kamienna to bardzo dobra lokalizacja i bardzo dobra współpraca z samorządem wojewódzkim, z którym mamy wieloletnią umowę. – mówił Artur Martyniuk.

Skarżysko-Kamienna zaczyna nawiązywać do swojej świetlanej przeszłości kolejowej. To już kolejna inwestycja na węźle kolejowym, gdzie krzyżują się linia kolejowa 8 i linia kolejowa 25. Samorządy się włączają. Został wyremontowany zabytkowy dworzec kolejowy, jest realizowana inwestycja przejścia pieszo-rowerowego, łączącego dwie części Skarżyska-Kamiennej. Przywróciliśmy również do życia ruch pasażerski na linii 25 ze Skarżyska do Łodzi, gdzie obecnie jeżdżą cztery pary pociągów. – wymieniał Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Skarżysko-Kamienna stanie się również bazą dla 27 elektrycznych autobusów POLREGIO, dowożących pasażerów do stacji kolejowych. Środki na zakup pojazdów mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy dla województwa świętokrzyskiego. Zakup autobusów elektrycznych pozwoli zmniejszyć emisję CO2 z transportu drogowego, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej o docelowej neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Realizujemy Krajowy Program Kolejowy, przeznaczony na inwestycje liniowych wielkich magistral, kolei regionalnej i aglomeracyjnej, program związany z inwestycjami dworcowymi, z taborem, po to, aby polska kolej stawała się bardzo konkurencyjnym środkiem transportu. – podsumował Andrzej Bittel.

źródło: PAP

Print Friendly, PDF & Email