MIiR chce zniwelować różnice gospodarcze między regionami

Chcemy zniwelować różnice gospodarcze między regionami Polski – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W Lidzbarku Warmińskim i w Tarnowie odbyły się pierwsze konsultacje przy tworzeniu projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Z samorządowcami województwa warmińsko-mazurskiego spotkała się wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska. Dodała, że projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju. „Odchodzimy od polityki, która wspierała tylko duże miasta” – zaznaczyła.

Podsekretarz stanu podkreślała potencjał województwa warmińsko-mazurskiego w sferze: gospodarki wodnej, przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz turystki. Te branże – według Zielińskiej – powinny tworzyć osie rozwoju regionu.

Z kolei w Tarnowie o zapisach w Strategii z przedstawicielami regionu Małopolski rozmawiał wiceminister Adam Hamryszczak, który przekonywał, że nowy model rozwoju to rozwój odpowiedzialny, czyli taki, który zapewnia dobrobyt nie tylko nam współcześnie żyjącym, ale w równym stopniu także przyszłym pokoleniom.

Wiceminister podkreślał, że rolą państwa – w porozumieniu z samorządami województw i samorządami lokalnymi, które są najbliżej mieszkańców – jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju – legislacyjnych, finansowych i instytucjonalnych. Zdaniem Hamryszczaka, by dokonać rzeczywistej zmiany, musimy usprawnić warunki współpracy na wszystkich poziomach zarządzania oraz lepiej komunikować z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

„Większe zaangażowanie lokalnych samorządów – gminnych i powiatowych w kreowanie rozwoju oraz aktywna współpraca z samorządem województw pozwala na lepsze planowania inwestycji, które poprawią nam wszystkim warunki życia” – mówił wiceminister.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. Będzie on obowiązywać do 2030 roku. KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Dokument identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.

Spotkania konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 będą kontynuowane we wszystkich regionach Polski do końca stycznia.

źródło: PAP

Print Friendly, PDF & Email