Austriacka Twierdza Kraków czeka na inwestora.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zamierza wydzierżawić trzy poaustriackie forty pozostające w zasobach miasta, wchodzące dawniej w skład Twierdzy Kraków. Będzie można prowadzić w nich m.in. działalność kulturalną, sportową, usługową i komercyjną

Jak poinformował w czwartek Urząd Miasta Krakowa, do oddania w dzierżawę będą: fort św. Benedykt (ul. Stawarza), fort Mogiła (ul. Igołomska) oraz fort Lasówka (ul. Golikówka).

Fort św. Benedykt jest obiektem unikatowym. To jedyny zachowany fort wieżowy w tej części Europy, zaprojektowany przez krakowskiego architekta Feliksa Księżarskiego. Był wielokrotnie przebudowywany, a w latach 1918-84 wykorzystywany na cele mieszkalne. Według ZBK obiekt ten ma olbrzymi potencjał, by stać się stałym punktem na turystycznej mapie Krakowa – jest zlokalizowany blisko centrum miasta, a z jego otoczenia rozciąga się piękny widok. Poza tym ma oryginalną bryłę i jest dobrze zachowany.

Fort Mogiła jest niewielkim obiektem. Podczas II wojny światowej mieściły się w nim koszary i magazyny. W okresie budowy Nowej Huty w forcie kwaterowali robotnicy. Obecnie prowadzona jest rewitalizacja obiektu w ramach zadań kompensacyjnych za budowę spalarni przy ul. Giedroycia. Prace rewitalizacyjne zbliżają się ku końcowi.

Fort Lasówka nazywano fortem Wodnym, gdyż wyróżniał się nietypowymi rozwiązaniami architektonicznymi m.in. wypełnieniem fos wodą z Wisły. Podczas II wojny światowej użytkowany był jako magazyn. Po wojnie został przekazany władzom cywilnym. Gospodarowała w nim firma produkcyjna, która m.in. dobudowała magazyny.

Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego przyszły dzierżawca będzie musiał udostępniać obiekty do zwiedzania i zaprezentować ich historię. W dokumencie tym określono też zakres działalności możliwej do wykonywania w fortach. Są to działalności o charakterze rekreacyjno-sportowo-kulturalnej, kultowo-charytatywnej, usługowej oraz komercyjnej.

Austriacka Twierdza Kraków powstała po 1848 r., rozbudowywana była w kilku etapach do roku 1914. Spośród ponad 50 poaustriackich fortów w Krakowie zachowały się w całości lub z niewielkimi zmianami 44 obiekty.

PAP

Print Friendly, PDF & Email