Ustawa zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi weszła w życie

Ustawa zmieniająca zasady obrotu gruntami rolnymi została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znajduje się ona pod poz. 585.

Jest to ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Oznacza to, że zmianie ulegną zasady obrotu ziemią rolną.
Ustawa wchodzi w życie w dniu 30 kwietnia 2016 roku.

Print Friendly, PDF & Email