Przy podpisaniu umowy możesz sprawdzić księgę wieczystą

Każdego dnia z dostępu do elektronicznych ksiąg wieczystych mogą korzystać tysiące osób.

Elektroniczna księga wieczysta, podobnie jak papierowa, zawiera cztery działy. Na końcu każdego z nich widnieją informacje o dokumentach będących podstawami wpisów w danym dziale oraz złożonych wniosków o wpis.

Jest to bardzo istotne w obrocie nieruchomościami. W chwili podpisania umowy możliwe jest sprawdzenie istotnych informacji zawartych w księdze wieczystej.

 

 

Print Friendly, PDF & Email