Czy można zmienić projekt po uzyskaniu zgody na budowę?

Pozwolenie na budowę jest wydawane temu, kto złożył wniosek  z projektem budowlanym w 4 egzemplarzach i oświadczył, że posiada prawa do dysponowania nieruchomością.

Zanim zostanie wydana decyzja sprawdza się zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy oraz z wymaganiami ochrony środowiska.

Wydana decyzja o pozwoleniu na budowę jest jednoznaczna z zatwierdzeniem projektu budowlanego.

Po wydaniu pozwolenia na budowę lub po rozpoczęciu już robót budowlanych można dokonać zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym, ale wiąże się to z kolejnymi formalnościami.

Ich rodzaj zależy od rodzaju zmian, jakie zostaną wprowadzone.

Print Friendly, PDF & Email