WGN wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego za 5,8 mln zł

Na sprzedaż duży teren przemysłowo-usługowy blisko centrum Częstochowy.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 130 x 115 m. W chwili obecnej trwają końcowe prace porządkujące teren. Na działce pozostanie jeden budynek o wym. ok. 44x15m, podlegający ochronie konserwatora budynków. Działka graniczy od północy z ulicą Mirowską, od wschodu z trasą DK1 (Warszawa-Katowice), od zachodu z zakładem energetycznym Tauron.

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony 4PU:- przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług przemysłowych, usługi: biurowe, administracji publicznej, kultury, szkolnictwa wyższego, nauki, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, urządzenia publicznej infrastruktury technicznej i miejsca postojowe, gabaryty nowych, projektowanych budynków do 4 kondygnacji nadziemnych.

źródło: oferta WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email