staw

Niższe podatki od nieużytków i stawów

Zgodnie z nowymi zasadami, grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane przelicza się według przeliczników:  1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy, oraz 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.

Nowe zasady będą obowiązywały od 2016 roku.

działka do artykulu

Parapodatek od reklamy na działce

Jeśli na  działce stoi tablica reklamowa gmina na mocy nowych przepisów będzie mogła pobierać od 11 września 2015 roku tzw. opłatę reklamową.

Nowe przepisy dają gminie prawo podjęcia uchwały o warunkach sytuowania obiektów reklamowych. Na mocy tej uchwały gmina ma prawo pobierania opłaty reklamowej od umieszczonych tablic  lub urządzeń reklamowych.

97

Od czerwca budujemy bez pozwoleń

Od 28 czerwca 2015 r. zacznie obowiązywać prawo zezwalające na budowanie bez pozwolenia. Wchodząca w życie czerwcowa nowelizacja ustawy nie przewiduje obowiązku uzyskiwania zgody na budowę nieruchomości. Jest to spore ułatwienie, choć oczywiście katalog tych nieruchomości jest ograniczony. Chodzi tutaj głównie o domy jednorodzinne, parterowe budynki gospodarcze (do 35 m2), domki letniskowe (do 35 m2), wiaty (do 50 m2), szamba (do 10 m2), baseny i oczka wodne (do 10 m2) oraz zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, a także zatoki parkingowe przy tych drogach. Czytaj dalej

1625-1

Działki rekreacyjne najdroższe w regionach turystycznych

Najdrożej za kawałek ziemi, gdzie można odpocząć, zapłacimy na Mazurach i nad Bałtykiem. Wysokie wyceny uzyskują też grunty zlokalizowane stosunkowo blisko wiodących aglomeracji. Na wartość działki rekreacyjnej wpływa zabudowa oraz walory przyrodnicze – np. własna linia brzegowa. Liczy się także potencjał inwestycyjny takiej nieruchomości. Czytaj dalej

landscape-176602_1280

Ceny działek rolnych w górę

W 2014 roku Agencja Nieruchomości Rolnych zawarta  prawie 12,7 tysięcy  umów kupna-sprzedaży działek rolnych. Ponad 80 proc. umów dotyczyło nabycia działek do 10 hektarów.

Najwięcej płacono za działki o powierzchni 300 ha i więcej – 28,3 tys. zł/ha. Najmniej kosztowały działki od 1 do 10 ha. Najdroższe działki znajdują się w województwie opolskim i wielkopolskim, które kosztują ponad 35 tys. zł/ha.
home-66627_1280(1)

Wykonanie podłogi na gruncie

Podłogi na gruncie to konstrukcje stosowane w większości domów jednorodzinnym o konstrukcji murowanej. Wykonuje się je w pomieszczeniach piwnicznych, w garażach i magazynach. Tworzy ją 15-20 cm podsypka z piasku lub żwiru, która jest podbudową dla płyty betonowej podłogi. Podsypkę układa się na wstępnie wyrównanym podłożu, a jej kolejne warstwy dokładnie zagęszcza mechanicznie.

 

budowa

Sposoby hydroizolacji ścian fundamentowych

Ściany fundamentowe muszą być zabezpieczone przed wodą znajdującą się w gruncie. Z tego powodu niezbędne jest wykonanie dwóch rodzajów hydroizolacji stanowiących  barierę dla wody i wilgoci. Hydroizolacja pozioma  układana jest na wierzchu ław i ścian fundamentowych min. 20–30 cm nad poziomem terenu. Natomiast pionowa  chroni przed wodami opadowymi i gruntowymi.

dom10

Jakie rynny wybrać

Obecnie najczęściej stosuje się rynny z tworzywa sztucznego. Bardzo popularne są także rynny stalowe z blach powlekanych. Rynny ze stali ocynkowanej wyszły z użycia, ponieważ ich powłoka  łatwo ulegała uszkodzeniom, co powodowało ich szybką korozję. Wybierając rynny  kierujemy się przede wszystkim estetyką, tak by pasowały do pokrycia dachu oraz do elewacji.

dom2

Ile kosztuje adaptacja piwnicy?

Adaptacja piwnicy do celów mieszkalnych wymaga zrobieniu projektu adaptacji i kosztorysu. Ważną kwestią jest to, czy piwnica jest sucha. Gdy jest zawilgocona, a na  na ścianach pojawia się pleśń to koszt przystosowania będzie większy.  Dodatkowo, jeśli budynek wybudowany jest na gruntach przepuszczalnych, a woda gruntowa znajduje się przynajmniej 1 m poniżej podłogi piwnicy,  nie powinno być żadnych problemów związanych z adaptacją.

 

 

łaka1

Szukasz działki w internecie? Sprawdź dojazd

Jeśli w ogłoszeniu brak informacji na ten temat dojazdu do działki może okazać się, że znajduje się ona w drugiej linii zabudowy. W takim przypadku potrzebne będzie ustanowienie służebności przejazdu. Może się okazać, że droga jest w planie i zostanie zbudowana dopiero, gdy zbierze się większa ilość chętnych. Warto o te kwestie zapytać telefonicznie lub mailowo, przed oglądaniem działki.

 

dom7

Budowa domu – najważniejszy projekt życia

Dom jest inwestycją na całe życie  więc zależy nam aby był wykonany w jak najwyższym standardzie. Dodatkowe wydatki mogą wynikać z drobnych zmian projektowych, które zmienią radykalnie założony wcześniej plan. Gotowe projekty  domów najczęściej projektowane są  pod wymiary konkretnych materiałów budowlanych. Jeśli chcemy wprowadzić zmiany w projekcie, powinniśmy upewnić się jakie będą jej konsekwencje finansowe i organizacyjne.

 

dom8

Jak dbać o klimatyzację?

Odpowiednie dbanie o klimatyzację zapewni sprawne jej działanie oraz bezpieczeństwo domowników. Nie zaleca się częstej i radykalnej, nagłej zmiany temperatury. Dodatkowo należy stosować się do zaleceń producenta w kwestii sterowania elektronicznego. Nie powinniśmy zapominać o czyszczeniu – przyjmuje się , że należy to robić minimum raz na trzy tygodnie.

kredyty zdjecie

Ogrzewanie podłogowe obniża rachunki

Zainwestowanie w ogrzewanie podłogowe może przynieść oszczędność w stosunku do tradycyjnego ogrzewania kaloryferami. Średnio w skali roku możemy oszczędzić 10 procent. Najlepiej wybrać ten rodzaj ogrzewania na etapie budowy i wykańczania domu. W budynku z instalacją kaloryferową zainwestowanie w zmianę sposobu dystrybuowania ciepła na ogrzewanie podłogowe przyniesie zwrot inwestycji oraz późniejsze oszczędności.

 

kredyty zdjecie

Ekologia czynnikiem rozwoju budownictwa

Obecnie ekologia  jest ważnym czynnikiem  odgrywającym  rolę w rozwoju branży budowlanej. Inwestorzy przychylniejszym okiem patrzą na rozwiązania, które niegdyś mogły uchodzić za niezbyt praktyczne. Branża budowlana oswoiła się już z rozwiązaniami bazującymi na  kolektorach solarnych. Dodatkowo coraz częściej można spotkać się z pojęciami domu pasywnego.

 

dom10

Co ile trzeba sprawdzać stan techniczny domu?

Właściciel domu ma obowiązek zapewnić jego bezpieczne użytkowanie w czasie takich zjawisk pogodowych jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przynajmniej raz na rok należy skontrolować   instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiekt, instalacje i urządzenia służące  ochronie środowiska, instalacji gazowe oraz przewody kominowe.

home-66627_1280(1)

Nowelizacja Prawa Budowlanego

Z momentem wejścia w życie nowelizacji, zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wcześniejsze przepisy nakazywały powiadomić nadzór budowlany o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Zwiększył się  katalog obiektów, które można użytkować na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Obecnie rozpoczęcie użytkowania  obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

dom7

Rozbudowa domu – formalności

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – odległość ściany budynku od granicy sąsiedniej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m, albo 4 m, kiedy ściana ma okna albo drzwi. Balkony, daszki nad wejściem, tarasy czy schody zewnętrzne mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy działki.

budowa

Domy z prefabrykantów – o czym należy wiedzieć

Dom jednorodzinny z prefabrykatów w stanie surowym powstaje w kilka dni. Pozostałe elementy budynku – okna, dach wraz z pokryciem, wykończenie elewacji – wykonuje się podobnie jak w technologiach tradycyjnych. Wykończony dom można zbudować w około 12 tygodni. Zazwyczaj prefabrykaty są sprzedawane wraz z usługą montażu, co pozwala zmniejszyć zaangażowanie inwestora w proces budowy.

wiatraki

W jakiej odległości może powstać farma wiatrowa?

Farmy wiatrowe są coraz bardziej popularne. Jednak miejsca ich usytuowania muszą zostać uregulowane w odpowiednich przepisach. Przede wszystkim, powinny zostać jasno określone odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej. Zbyt mała odległość może mieć negatywny wpływ na zdrowie. W  Wielkiej Brytanii odległość zależy od wysokości posadowienia turbiny i wynosi od 1000 do 3000 m.

 

96

Łatwiej o dom – nowe Prawo budowlane

Pozwolenie na budowę domu nie będzie potrzebne – takie postanowienie zawiera ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Istotnym jest fakt, że takie działania obejmą tylko te budynki, których obszar inwestycji nie przekroczy działki, na której ma się znajdować budynek, czyli nie będzie on naruszał granicy sąsiednich działek.

Po wejściu w życie ustawy, trzeba będzie jedynie zgłosić budowę wraz z planem budowy oraz innych wymagalnych dokumentów, w takim samym trybie postępowania, jak w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Co ważne, projekt musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Skróci się również czas przewidziany dla starosty na wniesienie zastrzeżeń. Do tej pory ten okres wynosił do 60 dni, a w dużych miastach nawet do 90 dni. Po wejściu w życie ustawy, będzie to tylko 30 dni, co oznacza, że jeżeli starosta nie odrzuci naszego zgłoszenia w ciągu 30 dni, po upłynięciu tego terminu możemy rozpocząć budowę.

Zniesiony zostanie również obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń:
– o zapewnieniu wody, energii, gazu,
– o przyłączeniu do sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych itp.,
– właściwego zarządcy drogi o udostępnieniu drogi publicznej (wyjątkiem są drogi krajowe i wojewódzkie, gdzie obowiązek składania takich oświadczeń nadal pozostanie).

Warunki przyłączenia mediów będą sprawdzane dopiero w czasie zgłaszania terminu rozpoczęcia robót budowlanych.
Do tej pory termin rozpoczęcia robót budowlanych był jasno określony- inwestor, przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem budowy, musiał zgłosić ten fakt do nadzoru budowlanego. Również i ten obowiązek zostanie zniesiony.

Dużym udogodnieniem będzie również rozszerzenie listy inwestycji, które oddawane będą do użytku tylko poprzez zawiadomienie o zakończeniu budowy. Na liście znajdują się m.in.:
myjnie samochodowe, garaże do pięciu miejsc parkingowych włącznie, stacje kontroli pojazdów, budynki magazynowe, np. hangary, chłodnie; budynki kolejowe, np. nastawnie, wagonownie; a także stawy rybne, czy parkingi. Obecnie, na tych powierzchniach wymagana jest zgoda na użytkowanie.

Termin tzn. „milczącej zgody” został skrócony z 21 dni do 14, co oznacza, że w przypadku budynków, na który wymagana jest zgoda na użytkowanie, administracja będzie miała tylko dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu.

Ustawa przewiduje również możliwość złożenia wniosku o rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej.
Opłata legalizacyjna to kwota, którą ponoszą inwestorzy, jeśli dokonają samowoli budowlanej. Należy pamiętać, że opłata legalizacyjna nie ma cech kary administracyjnej, która w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej, podlega egzekucji. Opłata administracyjna jest alternatywną dla inwestora: albo zapłaci on narzuconą kwotę w terminie i samowola budowlana zostanie zalegalizowana, albo budynek zostanie rozebrany.
Dlatego też, zmian w tym przepisie nie należy traktować jako liberalizację prawa, ma on jedynie na celu wsparcie obywateli w spłacie.

W przypadku, gdy inwestor nie spełni wymogów formalnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę, organ będzie miał 14 dni na wezwanie go do uzupełnienia braków. Do tej pory nie było wyznaczonego terminu. Oznacza to, że czas oczekiwania na wydanie decyzji pozwalającej rozpoczęcie budowy, znacznie się skróci.

W przypadku robót budowlanych, posłowie uznali, że remont i przebudowa obiektów budowlanych, a także docieplenie budynków o wysokości nie większej niż 25 m- nie będą również wymagały pozwoleń na budowę.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zawiera również wytyczne prawa Unii Europejskiej, w zakresie ochrony środowiska. Choć pozwolenie na budowę nie będzie już wymagane, w sytuacji, gdy budynek będzie miał stanąć na terenach objętych obszarem Natura 2000, będzie obowiązek zgłaszania takiej budowy.
Zgłaszać trzeba będzie również budowy takich użytków, jak boiska czy instalacje wodociągowe, elektroenergetyczne czy telekomunikacyjne wewnątrz budynków.

Katarzyna Surma,  Analityk WGN

szczecin

Nowe tereny inwestycyjne w Szczecinie. Stolica zachodniego Pomorza zyskuje na znaczeniu

Szczecin jest wśród mniejszy rynków regionalnych, jedną z ważniejszych lokalizacji dla nieruchomości komercyjnych. O rosnącej roli tego miasta świadczy m.in. duże zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe, oraz rosnąca liczba inwestycji m.in. w branży BPO.
Na taki stan rzeczy wpływ ma przede wszystkim dogodne pod względem inwestycji logistycznych, położenie. Szczecin dysponuje dobrymi połączeniami lotniczymi (Port Lotniczy Szczecin – Goleniów znajduje się w odległości ok. 35 km od centrum Szczecina), oraz dobrym skomunikowaniem z zachodnim sąsiadem (autostrada A6). Ponadto droga morska umożliwia komunikację z wybrzeżami Danii, Szwecji i Finlandii.
Z inwestycyjnego punktu widzenia ważna jest ogólnie dobra sytuacja gospodarcza miasta i dostęp do dobrze wykwalifikowanej, młodej kadry, którą zapewniają uczelnie wyższe. Bezrobocie w Szczecinie nie przekracza 6 proc., co stawia to miasto w jednym rzędzie z najsilniejszymi rynkami w kraju – Warszawa, Wrocławiem, Krakowem czy Poznaniem.
Od kilku lat rośnie liczba nowych inwestycji w branży BPO w Szczecinie. Obecnie funkcjonuje w tym mieście już kilkanaście firm tego typu. Można wymienić: Arvato Bertelsmann, BL Stream, Tieto, Genpact, Metro Services, Coloplast Shared Services,Gamelion, Stream Global Services, Unicredit Business Partner, Unizeto Technologies, Home.pl.
Są to też główni najemcy nowoczesnych obiektów biurowych.
RYNEK BIUROWY
Na tle największych miast kraju rynek biurowy Szczecina prezentuje się co prawda dosyć mizernie, ale cechuje go szybko rosnąca nowa podaż. Jest to przede wszystkim rynek bardzo młody. Pierwsze nowoczesne biurowce w tym mieście zaczęły powstawać w 2006 roku. Później przez kilka lat był zastój, aż do roku 2012 i 2013, kiedy nastąpił boom inwestycyjny. Obecnie zasób nowoczesnych powierzchni biurowych w Szczecinie sięgna blisko 100 tys. mkw. W budowie jest 13,7 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, która w całości trafi na rynek w 2015 r. . Największe obiekty biurowe w mieście, to Baltic Business Park (18850 mkw.) a wśród powstających Hanza Tower (21 tys. mkw.). Na koniec września współczynnik pustostanów wynosił niecałe 18 proc. – choć był wysoki to jednak w ciągu roku spadł o 6 proc.
RYNEK HANDLOWY
Podobnie, jak w przypadku biur, także rynek nieruchomości handlowych w Szczecinie jest młody i cechują go lata zastoju, jednak systematycznie zyskuje na znaczeniu. W Szczecinie działa 11 centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu 275 tys. mkw.
Warto dodać, że wg raportu „Główne ulice handlowe w Polsce” Cushman and Wakefield, wśród 12 najdroższych ulic handlowych w Polsce na 10 miejscu znalazła się aleja Niepodległości ze Szczecina, z roczną stawką czynszu wynoszącą 408 euro.
RYNEK MAGAZYNOWY
Największe obecnie zapotrzebowanie w zakresie nieruchomości komercyjnych w Szczecinie dotyczy nowoczesnych obiektów magazynowych. Z ostatniego raportu Colliers International wynika, że miasto to ma najmniejszy spośród wszystkich głównych lokalizacji magazynowych, wskaźnik pustostanów. Wynosi on zero! Wszystkie nowoczesne powierzchnie magazynowe klasy A są obecnie wynajęte. Świadczy to wyraźnie o niedoborze tego typu obiektów na tym rynku.
Obecnie w Szczecinie funkcjonują dwa nowoczesne obiekty magazynowe: są to North – West Logistic Park oraz Prologis Park Szczecin. Choć całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych nie jest duża (73 tys. mkw. – stan na III kw. 2014), to jednak zaledwie w ciągu kwartału zwiększyła się o ponad 15 proc., czyli 11 tys. mkw. W budowie znajduje się 14 tys. mkw. w ramach kompleksu North – West Logistic Park.
Warto zaznaczyć, że naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu idą ostatnie decyzje władz miejskich, które uzbroiły i przeznaczyły na sprzedaż około 70 hektarów terenów inwestycyjnych w Szczecinie, w ramach w Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Podstrefa Szczecina (aktualnie w Szczecinie funkcjonuje jeszcze druga strefa – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.. Łączna powierzchnia terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej wynosi ponad 130 ha).
W ramach inwestycji na uzbrojenie gruntów i dostarczenie niezbędnej infrastruktury drogowej wydano 70 mln zł. Tereny inwestycyjne w lokalizacjach Trzebusz i Dunikowo przeznaczone są pod funkcje przemysłowo-składowe. Znajdują się w pobliżu portu lotniczego w Goleniowe, autostrady A6, granicy polsko-niemieckiej oraz centrum Szczecina.

solar-panels-384165_1280

Ile kosztuje instalacja solarna?

Koszty materiałów  instalacji solarnej dla 2–4 osób (2 kolektory płaskie o pow. 4–5 m2, grupa pompowa, automatyka i wyposażenie montażowe) kształtują się na poziomie 9000 zł za zestaw. Natomiast zestaw składający się z 2 kolektorów płaskich, zasobnika solarnego 300 l, automatyki do solarów i regulacji pogodowej do kotła oraz podstawowego wyposażenia będzie kosztował wraz z montażem  około 17 000–18 000 złotych.

dom kredyty

Ile kosztują dachówki?

Cena dachówek zależy od kształtu oraz rodzaju powłoki (zwykła,
angobowana, glazurowana). Dachówki bez powłoki będą najszybciej
zarastać mchem, a jego usunięcie będzie się wiązało z dodatkowymi
kosztami. Najbardziej atrakcyjne cenowo są duże dachówki, które mają najniższe zużycie na metr kwadratowy. Dachówki ceramiczne mają najlepsze parametry akustyczne i termiczne i są zdecydowanie najbardziej trwałe i długowieczne. Dachy wykonane z ceramiki są najtrwalsze.

działka do artykulu

Budowa studni na działce

Na budowę studni pobierających wodę z pierwszego poziomu wodonośnego nie są potrzebne zezwolenia. Podobnie jest ze studnią wierconą na własnej posesji, o głębokości nieprzekraczającej 30 m, jeżeli ilość czerpanej z niej wody nie będzie przekraczała 5 m3/dobę. Wystarczy, w takim przypadku zgłosić zamiar budowy w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie
sprzeciwu, można rozpocząć budowę studni.

dom8

Jak zbudować dom odporny na ogień?

Jeśli chcemy zbudować dom odporny na ogień, do jego budowy warto wykorzystać materiały sklasyfikowane jako niepalne. Nie stwarzają one zagrożenia pożarowego w żadnych warunkach. Na etykiecie znajdziemy informację na temat klasyfikacji reakcji na ogień. Najbardziej istotne jest zabezpieczenie ścian zewnętrznych i stropów. Zabezpieczenia wymaga również drewniana więźba dachowa.

Translate »